Znajdujesz się w archiwum, aktualne spotkania znajdziesz pod tym linkiem: Kliknij tutaj!

BPC Training Centre

Partnerzy technologiczni

BPC GROUP POLAND współpracuje z dostawcami systemów informatycznych, którzy posiadają doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych. Obecnie grupa partnerów merytorycznych liczy kilkuset dostawców i producentów rozwiązań informatycznych. Należą do nich zarówno międzynarodowe korporacje, jak i małe firmy informatyczne. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z producentami rozwiązań autorskich. Systemy te pod względem funkcjonalnym oraz technologicznym niejednokrotnie dorównują drogim i popularnym rozwiązaniom IT. Ich twórcami są zwykle wysokiej klasy programiści, którym brak środków finansowych lub kompetencji marketingowych uniemożliwia konkurowanie z wielkimi graczami na rynku.

Lista wybranych partnerów merytorycznych BPC GROUP POLAND:

2Intellect.com S.A. jest producentem i dostawcą technologii informatycznych wspomagających procesy decyzyjne na każdym poziomie zarządzania w przedsiębiorstwie. W bogatej ofercie Spółki znajduje się autorskie rozwiązanie, jakim jest system Business Intelligence INTELLECT BI.
Wśród oferowanych przez 2Intellect.com produktów i usług znajdują się:
Usługi konsultacyjne i programistyczne:
 • Testowanie oprogramowania Testowanie ma na celu weryfikację oprogramowania oraz jego walidację. Weryfikacja oprogramowania przeprowadzana jest w celu sprawdzenia, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne z zadaną specyfikacją. Walidacja sprawdza, czy oprogramowanie jest zgodne z oczekiwaniami przedstawionymi przez użytkownika.
 • Analiza zakresu i efektywności oprogramowania Analiza i pomiar efektywności oprogramowania opiera się na testach wydajności przeprowadzanych w celu ustalenia, w jaki sposób system reaguje i na ile jest stabilny w ramach danego obciążenia. Dokonuje się także badania, mierzenia, potwierdzania lub weryfikacji jakości innych atrybutów systemu, takich jak skalowalność, niezawodność i wykorzystanie zasobów. Dla wykonania testu przygotowywane jest środowisko do testowania, zaś pomiar przeprowadzany jest przeważnie na danych rzeczywistych, tak by wykluczyć ewentualne błędy spowodowane inną strukturą danych.
 • Przeprowadzanie audytów przedwdrożeniowych Audyt przedwdrożeniowy to badanie organizacji biznesowej, którego celem jest analiza przedwdrożeniowa obejmująca: identyfikację realnych celów strategicznych, weryfikację obecnej struktury procesów, optymalizację struktury organizacyjnej, badanie obiegu informacji (w tym dokumentów), funkcjonujących systemów informatycznych oraz docelowych rozwiązań. W jej wyniku powstaje raport koncepcji wdrożenia zawierający pełen zakres informacji niezbędnych do efektywnego i optymalnego wdrożenia (lub modyfikacji) systemu informatycznego – a przede wszystkim do podjęcia trafnej decyzji w zakresie doboru optymalnego rozwiązania.
 • Przeprowadzanie audytów powdrożeniowych Wykonanie audytu jest badaniem, które pozwala stwierdzić czy wdrożenie zakończyło się sukcesem, czyli czy zostały osiągnięte cele zakładane na etapie przed wdrożeniem. W ramach audytu zostają opracowane ewentualnie protokoły niezgodności oraz wytyczne rozwojowe lub wnioski naprawcze. Wszystkie oceny i zalecenia są przed zakończeniem audytu konsultowane z każdą ze stron biorących udział we wdrożeniu i w końcowym dokumencie możliwe jest zamieszczenie odrębnych zdań każdej ze stron.
 • Tworzenie dokumentacji z audytów
 • Usługi programistyczne Prace programistyczne w środowisku środowisku C#, CLARION , PHP
Grupa 3S z siedzibą w Katowicach obecna jest w branży telekomunikacyjnej od 2002 roku. 3S dysponuje własną siecią światłowodową o długości blisko 3500 km oraz Klastrem Centrów Danych. Wykorzystując efekty synergii, Grupa 3S świadczy kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne i data center dla klientów biznesowych.
3S S.A. buduje i udostępnia infrastrukturę światłowodową oraz świadczy usługi telekomunikacyjne. 3S Data Center S.A. świadczy usługi teleinformatyczne oparte o własne centra danych w Katowicach i Warszawie. 3S Fibertech Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym, posiadającym sieć światłowodową i bazę kilkuset klientów biznesowych w Krakowie.
3S to grupa przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej i IT z siedzibą w Katowicach, obecna na rynku od 2002 roku. 3S dysponuje własną siecią światłowodową o długości ponad 2500 km oraz największym na Śląsku data center (centrum danych).
3S dostarcza usługi m.in.: szerokopasmowego dostępu do sieci Internet, telefonii, kolokacji serwerów i chmury obliczeniowej (cloud computing).
Firma 4LS jest producentem i dostawcą systemów informatycznych wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw. Misją firmy jest sukces klienta mierzony wdrożeniem systemu. Produkt 4LS – system 4LS/Genetix – przeznaczony jest do obsługi firm logistycznych oraz spedycji ze szczególnym nastawieniem na logistykę produkcji oraz dystrybucję towarów.
Kluczowym elementem systemu jest moduł wielokryterialnej optymalizacji w zakresie planowania tras dystrybucji towarów oraz planowania załadunku przestrzennego pojazdów. Firma jest autorem algorytmów optymalizujących wspomniane wyżej zagadnienia. Kompetencje projektowe oraz wdrożeniowe firmy 4LS poparte są wykwalifikowaną kadrą. Pracownicy firmy posiadają ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie informatyki, logistyki, spedycji i pokrewnych.
Firma 4TECH zajmuje się projektowaniem, opracowywaniem i wdrażaniem systemów informatycznych dla przemysłu, w szczególności systemu plan9000, który dedykowany jest działom utrzymania ruchu. Firma skupia specjalistów w dziedzinie organizacji przedsiębiorstw i wdrażania dużych projektów informatycznych. W wykonywanych systemach wykorzystuje najnowocześniejsze technologie informatyczne.
Do usług oferowanych przez firmę należy także doradztwo w zakresie informatyzacji przedsiębiorstw (analiza struktury i potrzeb, niezbędne zmiany organizacyjne, wybór rozwiązania).
7milowy to firma konsultingowa, która jest liderem wdrożeń SAP w małych i średnich firmach. Ma w tym zakresie najwięcej doświadczeń na rynku ERP.
 • Unikalna oferta SAP – 7milowy jest jedyną firmą wdrożeniową w Polsce, która jest dostawcą pełnej linii biznesowej SAP dla sektora MŚP. Ma w ofercie oba rozwiązania SAP dedykowane dla małych i średnich firm: SAP ERP i SAP Business One.
 • Specjalizacja w MŚP – Firma koncentruje się na obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują partnerskiego i elastycznego podejścia przy projektach ERP.
 • Jeden dostawca IT – Firma świadczy pełen zakres usług SAP – począwszy od wdrożenia systemu, po jego serwis i rozwój, aż po outsourcing IT w Grupie BCC, której jest członkiem.
 • Najwięcej doświadczeń na rynku – Na rynku dostawców SAP 7milowy jest obecny od 2004 roku. Od ponad 10 lat wspiera rozwój firm w Polsce. Zrealizował projekty SAP w dziesiątkach branż o różnych profilach działalności. Pracował dla firm produkcyjnych, handlowych i usługowych z branży spożywczej, mięsnej, przetwórstwa tworzy sztucznych i metalu, automotive, chemiczno-kosmetycznej i wielu innych.
Klienci 7milowego >>
Wybrane referencje >>
A plus C Systems jest marką należącą do firmy media-press.tv S.A., która od ponad 30 lat (1988r) dostarcza zaawansowane systemy informatyczne dla firm na całym świecie. Oprogramowanie tworzone przez A plus C Systems pozwala na sprawne, wydajne i wygodne zarządzanie zasobami informatycznymi i ludzkimi w ponad 7000 firm prywatnych oraz instytucji państwowych.
Nasze oprogramowanie obejmuje działaniem wszystkie elementy infrastruktury IT (sprzęt, oprogramowanie, użytkownicy, Internet). Kompleksowość działania łączymy z profesjonalnymi technologiami oraz innowacyjnym, przyjaznym interfacem.
Analizując zależności pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury, nasze systemy zapewniają zarówno zbiorcze dane statystyczne dające natychmiastową informację o stanie całej infrastruktury, jak i szczegółowe informacje dotyczące pojedynczych stanowisk komputerowych czy użytkowników, a także procesów i kosztów z nimi związanych. Dzięki temu obniżany jest TCO infrastruktury IT, optymalizowane jest przydzielanie zadań pracownikom, a wszelkie nowe inwestycje czy wdrożenia mogą być dobrze zaplanowane i udokumentowane. Nowością jest również Moduł RODO do zarządzania bezpieczeństwem oraz inwentaryzacji Danych Osobowych zgodnie z zaleceniami RODO, GIODO oraz Ministerstwa Cyfryzacji.
ABB Sp. z o.o. to globalny koncern wyznaczający trendy w branży energetyki i automatyki. Zatrudnia ponad 145 tysięcy osób w blisko 100 krajach na całym świecie. Oferowane przez ABB produkty, systemy, technologie i rozwiązania pomagają kontrahentom w osiąganiu przewagi konkurencyjnej, dzięki swojej niezwykłej skuteczności, innowacyjności i wysokiej jakości.
Od prawie 20 lat ABB jest obecne także w Polsce jako pracodawca i właściciel fabryk. Połowa produkcji polskich fabryk ABB trafia do niemal wszystkich krajów świata. Stale rosnący udział eksportu jest świadectwem najwyższej jakości oferowanych produktów.
Działalność firmy ABI-Soft skupia się na kompleksowym wdrażaniu systemu ORACLE E-Business Suite wspomagającego zarządzanie średnimi i dużymi firmami. Równolegle firma prowadzi doradztwo z zakresu zarządzania operacyjnego, organizacji pracy, rachunkowości zarządczej i finansowej co pozwala w krótkim czasie poznać specyfikę działalności klienta, jego wymogi i oczekiwania. Zajmuje się również integracją systemów, które już w firmach funkcjonują. Tworzy dodatkowe oprogramowanie pozwalające na łączenie różnych aplikacji. Wiedza, kompetencje oraz doświadczenie zdobyte na wielu projektach w Polsce i za granicą (Czechy, Rumunia, Węgry) pozwalają realizować usługi na najwyższym poziomie.
ABILE stanowi zespół konsultantów wdrażających rozwiązania biznesowe oparte na systemach SAP. Nasze doświadczenia poparte są udanymi wdrożeniami u licznych Klientów, należących do różnych branż, charakteryzujących się zróżnicowaną wielkością oraz złożonością procesów.
Strategicznymi kierunkami działalności spółki są wdrożenia systemów i rozwiązań SAP, w szczególności:
 • Konsolidacja sprawozdań grup kapitałowych;
 • Zarządzanie nieruchomościami (IS Real Estate);
 • CRM;
 • Rozwiązania dla sektora publicznego (IS Public Sector);
 • Hurtownia danych SAP i planowanie strategiczne;
 • Finanse, controlling, środki trwałe;
 • Sprzedaż i dystrybucja;
 • Gospodarka materiałowa wraz z zaawansowanym zarządzaniem magazynami (WM);
 • Rozwiązania dla handlu (IS Retail).
ABIS działa na rynku automatyki od 1994 roku. Ścisła współpraca z renomowanymi producentami i przedstawicielami rozwiązań automatyki i obsługi procesów produkcji: Wonderware, Siemens, GE Intelligente Platform, Satel, Cognex czy Kawaski pozwoliła na przeprowadzenie ponad 320 projektów. Firma zatrudnia wysokiej klasy inżynierów i specjalistów, kilkudziesięcioosobowy zespół zapewnia wysoką jakość świadczonych usług we wszystkich obszarach zarządzania produkcją. Obszar kompetencyjny obejmuje zakres produkcji od elementów sterowania, robotyki, zapewnienie łączności, po panele operatorskie, systemy SCADA i HMI aż do rozwiązań sterowania i nadzorowania procesów produkcji MES.
Acrebit S.A. jest spółką działającą w obszarze IT, dostarczając wysokiej jakości rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości, branży i specyfiki.
Główne obszary działalności firmy Acrebit obejmują:
 • Wdrożenia systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem;
 • Analizy procesów biznesowych w przedsiębiorstwach;
 • Szkolenia;
 • Serwis;
 • Doradztwo strategiczne;
 • E-commerce;
 • Integrację systemów;
 • Zarządzania infrastrukturą informatyczną.
Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej opartej na wdrażaniu systemów ERP (opartych głównie o MS Dynamics NAV), systemów CRM (opartych głównie o MS Dynamics CRM oraz własne oparte o IBM Lotus Notes). Systemy te są oferowane zarówno w modelu tradycyjnym (sprzedaż licencji) jak również w modelu SaaS (software as a service) – czyli wynajmu aplikacji. Pozwala to za niewielką, miesięczną opłatą użytkować system bez konieczności zakupu licencji, sprzętu, problemów z utrzymaniem obsługi, itp.
Adept Software jest producentem rozwiązań informatycznych obecnym na rynku od 2004 roku. Posiadamy bogate doświadczenie w integracji systemów informatycznych i jesteśmy czołowym dostawcą rozwiązań mobilnej sprzedaży klasy SFA. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku stworzyliśmy nowe, innowacyjne oprogramowanie – Business Intelligence Adept. Zespół naszych konsultantów posiada bogate doświadczenie zdobyte podczas realizacji wielu projektów, m.in. przy wdrażaniu systemów mobilnych i analitycznych zarówno dla firm produkcyjnych, jak i firm dystrybucyjnych.
Firma ADOP Sp. z o.o. powstała w Toruniu w 2004 roku. Stanowi dynamiczny zespół o dużym potencjale technologicznym i wykonawczym. Misją firmy jest dostarczenie małym i średnim firmom rozwiązań informatycznych w zakresie zarządzania informacją. Koncentruje się na dedykowanych systemach do zarządzania produkcją, tworzeniu hurtowni danych oraz systemach obiegu dokumentów. Tworzy także niestandardowe aplikacje programowane na zamówienie klientów. Firma ADOP Sp. z o.o. należy do Związku Pracodawców Pomorza i Kujaw.
ADT Group to zespół specjalistów IT posiadający bogatą wiedzę i doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami informatycznymi przedsiębiorstw. Tworzymy zgrany, profesjonalny zespół, który projektuje i wdraża systemy składowania, udostępniania, zabezpieczania danych, środowiska Cloud Computing oraz HPC. Firma realizuje projekty w oparciu o uznane produkty liderów rynku IT, jak również autorskie rozwiązania. ADT to także firma programistyczna tworząca niszowe rozwiązania dla sektora bankowego.
Samodzielnie realizuje projekty na wszystkich etapach zaawansowania: od audytu, przez dostawę i wdrożenie, na dokumentacji, szkoleniu i serwisie kończąc. Klient otrzymuje wsparcie dedykowanego zespołu Inżynierów Wdrożeniowych na każdym etapie życia projektu.
ADT to ponad 200 Klientów, u których firma pracuje stale w zakresie:
 • Systemów macierzy dyskowych;
 • Systemów backupu;
 • Systemów Disaster Recovery;
 • Rozwiązań CLOUD (publiczny i prywatny);
 • Systemów sieci SAN i LAN;
 • Systemów ciągłości dostępu do danych (Business Continuity Protection);
 • Systemów Security;
 • Wirtualizacji (także serwery Alpha i SUN);
 • Optymalizacji działania infrastruktury IT
  (wydajność, skalowalność, bezpieczeństwo, koszty utrzymania);
 • Serwisu i wsparcia w poprawnym zarządzaniu rozwiązaniami;
 • Nowych kierunków rozwoju, modernizacji i konsolidacji DataCenter.
Przedsiębiorstwo Informatyczne AdvaCom Sp. z o.o. powstało w 1988 roku. Od początku działalności zajmuje się problematyką rozbudowanych systemów informatycznych i sieci komputerowych. Projektuje i wykonuje kompletne, niezawodne systemy obejmujące okablowanie strukturalne, urządzenia aktywne sieci, serwery i stacje robocze oraz oprogramowanie systemowe i aplikacyjne.
Ogromne doświadczenie zdobyte w tych dziedzinach przez ponad 25 lat działalności, pozwoliło firmie AdvaCom osiągnąć wysoką pozycję na rynku usług informatycznych. Jest bardzo wysoko oceniana zarówno przez klientów, jak i przez renomowanych producentów sprzętu i oprogramowania komputerowego.
Advatech to integrator rozwiązań informatycznych. Na rynku IT istnieje od 1998 roku. Strategia działania Advatech to kompleksowa i długotrwała współpraca z Klientem. Advatech dostarcza oprogramowanie wszystkich czołowych producentów, takich jak: Symantec/Veritas, IBM, EMC/Legato, HP, CA.
Główne obszary działalności Advatech:
 • Systemy przetwarzania i archiwizacji danych;
 • Systemy bezpieczeństwa informacji;
 • Systemy pracy grupowej i zarządzania informacją;
 • Budowa i obsługa infrastruktury informatycznej.
Celem stosowania w organizacjach systemów pracy grupowej oraz zarządzania informacjami, dokumentami i ich obiegiem jest podnoszenie efektywności pracowników, sprawności ich działania. Możliwe jest to poprzez skuteczne zarządzanie informacjami, dostępnością do nich - czasem ich przepływu - oraz zakończeniem procesu w określonym wymiarze czasu z korzyścią dla odbiorcy (współpracownika czy Klienta).
Systemy pracy grupowej i zarządzania informacją w przedsiębiorstwie mają służyć automatyzacji istniejących procesów, wsparciu wdrożonych procedur (np. z serii ISO), zarządzaniu kontaktami z klientem, zarządzaniu i rozwojowi wiedzy samej instytucji etc.
Firma AF SEKO została założona w 1988 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą SEKO. Przez wiele lat – do 2001 roku - firma funkcjonowała pod nazwą OPTIMUS-SEKO, działając w ramach holdingu OPTIMUS.
AF SEKO prowadzi działalność w następujących obszarach: automatyka przemysłowa, fotografia - sprzedaż sprzętu, systemy sterowania, wizualizacji oraz monitorowania pracy maszyn i linii technologicznych, elektronika, komputery, oprogramowanie.
W ciągu 25-letniej historii firmy coraz większego znaczenia nabierała działalność w obszarze automatyki przemysłowej i systemów sterowania. Z czasem wyodrębniono w firmie Zakład Systemów Sterowania, którego udział w sprzedaży bardzo szybko rośnie. Lista referencyjna aplikacji wdrożonych przez ZSS liczy ok. 200 pozycji. Co ważne – są to prace wykonywane na potrzeby różnych gałęzi przemysłu, co stwarza wiele nowych wyzwań i sprzyja poszerzaniu wiedzy naszych pracowników. Firma AF SEKO posiada doświadczenie w projektowaniu i produkcji własnych urządzeń elektronicznych, w tym specjalizowanych sterowników, dedykowanych do maszyn.
AG Consult (AGC) jest polskim integratorem rozwiązań informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji (kodów kreskowych, RFID, video).
W ofercie posiadamy pełen pakiet systemów do zarządzania przedsiębiorstwem, gospodarką magazynową, produkcją MRPII uzupełniony o bardzo szeroką gamę urządzeń do znakowania i automatycznej identyfikacji, sieci bezprzewodowe oraz urządzenia do automatycznego wydruku i aplikowania etykiet na produktach, opakowaniach, paletach przeznaczone do montażu na liniach produkcyjnych. Oferta firmy skierowana jest do firm produkcyjnych, przetwórczych, dystrybucyjnych, świadczących usługi logistyczne i handlowych.
ALAN Systems to firma z 18-letnim doświadczeniem jako producent rozwiązań IT. Specjalizuje się w obszarze procesów związanych z szeroko rozumianą obsługą klienta i sprzedażą, marketingiem oraz organizacją pracy. W tym ostatnim obszarze szczególną uwagę skupia na analizie kosztów czasu pracy.
Firma funkcjonuje na rynkach światowych i jest organizacją z polskim kapitałem, z siedzibą główną w Rybniku. Oferuje własne produkty (CREAM, ATMS), które dostosowywane są indywidualnie do specyfiki konkretnego wdrożenia. Rozwiązania ALAN Systems sprawdzają się zarówno w dużych organizacjach jak i w mniejszych firmach.
Współpraca z ALAN Systems to gwarancja nowoczesności i efektywnego wykorzystania potencjału IT z użyciem zaawansowanych technologii, w tym m.in. rozwiązań webowych w architekturze cloud oraz technologii mobilnych.
Altar Sp. z o.o. jest dostawcą swoich autorskich systemów informatycznych oraz nowoczesnych rozwiązań dla firm, dostosowanych do ich zróżnicowanych potrzeb, specyfiki branży, w której działają, a także wielkości. Firma funkcjonuje na rynku od ponad 20 lat.
Ofertę Altar tworzą:
 • Systemy do zarządzania procesami biznesowymi;
 • Systemy Call/Contact Center;
 • Systemy do obsługi rozliczeń klientów masowych.
Altu-Soft – Firma powstała w 2007 roku w Siemianowicach Śląskich. Głównym celem firmy jest działalność w zakresie realizacji nietypowych projektów informatycznych na zlecenie klienta, tzw. "Systemy szyte na miarę".
Nasza oferta skierowana jest głównie do średnik i małych firm, gdzie w celu zwiększenia konkurencyjności na rynku, konieczne jest zastosowanie nietypowych rozwiązań. Dzięki długoletniemu doświadczeniu, które posiadamy w realizacji właśnie takich zadań oraz stosowaniu najnowszych rozwiązań informatycznych, jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu stawianemu przez Klienta. Staramy się być partnerami dla firm z którymi współpracujemy, otwarci na zmiany i sugestie Naszych klientów.
Naszym flagowym produktem jest system wspomagania produkcji "SWP", klasy ERP. System został z powodzeniem wdrożony w kilku przedsiębiorstwach o profilu działalności związanym z produkcją opakowań i nie tylko, m.in. w "Geko-Kart", "GekoPlast", "Somar", "RedDot".
Siłą firmy Amister jest doświadczony zespół inżynierów automatyków i informatyków posiadający za sobą wiele lat osiągnięć w projektowaniu i realizacji systemów automatyki na instalacjach w Polsce i za granicą. Na rynku polskim jest dostawcą kompletnych systemów sterowania, elementów automatyki, między innymi firm SIEMENS, MURRELEKTRONIK, RITTAL, PHOENIX CONTACT, VIPA, SICK, COGNEX.
Firma posiada wieloletnie doświadczenie w sektorach motoryzacyjnym, energetycznym, hutniczym, metalurgicznym, petrochemicznym oraz spożywczym.
Anegis – Jesteśmy firmą brytyjską i nasze usługi realizujemy w oparciu o angielskie standardy oraz światowej klasy rozwiązania informatyczne rodziny Microsoft Dynamics (aktualnie Dynamics 365 for Finance and Operations). Posiadamy bogate doświadczenie we wprowadzaniu najnowszych rozwiązań IT na rynkach: angielskim, skandynawskim i polskim.
W ramach współpracy z ANEGIS zyskają Państwo pomoc profesjonalistów z doświadczeniem w optymalizacji procesów w przedsiębiorstwach: produkcyjnych, dystrybucyjnych, usług profesjonalnych, sprzedaży detalicznej, reklamy i inżynierii budowlanej.
ANT Spółka Technologiczna, producent zaawansowanych rozwiązań z dziedziny automatyki i systemów komputerowych. Rozwiązania ANT bazują na autorskim ANT Studio służącym do budowania systemów operujących na danych rzeczywistych oprogramowaniu pochodzących bezpośrednio z nadzorowanych procesów. Ponad 200 sprzedanych licencji ANT Studio i blisko 100 wdrożeń systemów w zakładach różnych branż gwarantuje realizację systemów na najwyższym poziomie.
Rozwiązania oferowane przez ANT służą najczęściej do monitorowania, nadzoru, rejestracji, alarmowania, raportowania i wizualizacji danych, pozyskanych z aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń, maszyn produkcyjnych, systemów i aplikacji. Firma działa w obszarach: MES\SCADA\Optymalizacja energii i mediów\Telemetria GPRS\AMR\BMS.
Działalność usługowa APA Industry obejmuje szeroki zakres prac związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów technologicznych wraz z inteligentną infrastrukturą. Głównym obszarem prac zleconych są usługi związane z robotyzacją stanowisk produkcyjnych, integracją robotów w istniejących już układach, optymalizacją procesów produkcji.

Oferta obejmuje szeroki zakres usług ukierunkowanych na specyficzne potrzeby Klienta związane z budową, rozwojem oraz modernizacją automatycznych linii produkcyjnych oraz samodzielnych urządzeń automatyki przemysłowej.

Wszystkie działy APAIndustry uzupełniają się podczas działań projektowych na wielu płaszczyznach, dzięki czemu możemy zaproponować naszym klientom kompleksowe rozwiązania technologiczne na najwyższym poziomie konkurując z czołówką światową z zakresu automatyki przemysłowej.

Ponad dziesięcioletnie doświadczenie zdobyte na płaszczyźnie automatyzacji procesów i automatyzacji linii produkcyjnych pozwala na realizację zaawansowanych projektów przy indywidualnym podejściu do każdego klienta oraz zastosowania unikatowych i niepowtarzalnych rozwiązań technologicznych.

APISystems jest dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą najnowsze rozwiązania wspomagające procesy produkcyjne, systemy automatyki przemysłowej oraz informatyczne.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów oferuje Im wysoką jakość usług, a także wspiera na co dzień swoją wiedzą i doświadczeniem. Tworzy silną grupę ekspertów zajmujących się kompleksową realizacją inwestycji z zakresu systemów sterowania i automatyki, wizualizacji procesów produkcyjnych, łączności i projektowania.
Specjaliści APISystems zrealizowali w ostatnich kilku latach ponad 200 projektów w różnych branżach, m.in.: spożywczej, produkcji maszyn i urządzeń, przemysłu lekkiego, wod-kan.
Misją Aplixcom Solutions jest zapewnianie firmom produkcyjnym jak najlepszych systemów do zarządzania produkcją. Dzięki temu Klienci Firmy produkują efektywniej.
Jako firma softwarowa Aplixcom Solutions wykorzystuje ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie optymalizacji produkcji oraz wdrażaniu systemów SCADA-MES, ERP, EDI, PM.
Spółkę Appincode tworzy zespół specjalistów z doświadczeniem w obszarze tworzenia rozwiązań IT, zarządzania wiedzą, komunikacją, procesami oraz obiegiem dokumentów i informacji DMS, ECM.
W swoje ofercie posiadamy własne rozwiązanie – system ATTADO for Outlook, który działa jako dodatek instalowany do Microsoft Outlook, wspierając w ten sposób pracę grupową wszystkich jego użytkowników w ramach jednej organizacji.
Spółka zajmuje się sprzedażą i wdrażaniem autorskich rozwiązań oraz świadczeniem usług w wymienionych wcześniej obszarach. Siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu, a zasięg jej działalności obejmuje cały kraj.
Firma APR System istnieje od 1996 r. Głównym celem działalności jest dostarczanie rozwiązań informatycznych, tworzenie systemów dedykowanych, aplikacji mobilnych oraz zaawansowanych analiz biznesowych.
Wśród proponowanych klientom rozwiązań jest system zarządzania kontraktami, pracą oraz obsługą zleceń jednostkowych w przedsiębiorstwie - TM Project. W ofercie firmy znajduję się również system ProAkademia, wspomagający zarządzanie tokiem studiów - wdrożony na ponad 70 uczelniach.
Firma w swoich rozwiązaniach wykorzystuje najnowsze technologie i zaawansowane narzędzia analityczne. Nasz zespół tworzy i wdraża oprogramowanie oraz skutecznie doradza klientom w podejmowaniu decyzji związanych z optymalizacją procesów w ich organizacji.
Zdobyta wiedza i doświadczenie nagrodzone zostały przez International Project Management Association Polska, która przyznała firmie APR System status finalisty Polish Project Excellence Award 2015 za projekt "Wdrożenie systemu do zarządzania projektami TM Project".
ArchiDoc S.A. firma wchodząca w skład Grupy Outsourcing Experts. Lider rozwiązań outsourcingowych w dziedzinie zarządzania dokumentami. Oferuje kompleksowe usługi związane z obiegiem informacji w przedsiębiorstwach. Są to m.in. obsługa kancelarii, elektroniczna archiwizacja i obieg dokumentów, rejestrację danych w systemach klienta i zarządzanie dokumentami papierowymi.
Obecny na polskim rynku od 1994 roku. Wśród oferowanych przez ArchiDoc rozwiązań znajdują się także usługi dedykowane dla poszczególnych branż oraz świadczy także doradztwo w zakresie procesów back-office.
Archman – producent przeglądarkowych systemów do controllingu i zarządzania.
Firma Archman Sp. z o.o. jest polskim producentem rozwiązań informatycznych w zakresie Business Intelligence, Workflow i HR. Flagowym produktem firmy jest system Business Navigator, który działa w środowisku przeglądarki internetowej. Business Navigator jest często wdrażany jako bardzo istotne uzupełnienie do najdroższych systemów ERP. System wspiera obieg i pracę grupową na bardzo szerokim zakresie dokumentów (dokumenty handlowe, kadrowe, zadania, zlecenia etc.) Ponadto wyposażony jest w zestaw wbudowanych narzędzi klasy Business Intelligence pozwalających na wielowymiarową i szybką analizę dokumentów.
Czy systemy ECM, BPM, BI powinny być na jednej platformie czy osobno?
Pod koniec XX wieku lansowano trend systemów zintegrowanych wierząc, że obsługa wszystkich procesów na jednej platformie jest rozwiązaniem właściwym. Szybki rozwój informatyki i pojawianie się nowych obszarów eksploatacji dla niej sprawił, że coraz częściej zaczęto zauważać, że jeden system nie jest w stanie obsłużyć wszystkich potrzeb. Dzisiaj tzw. systemy dziedzinowe (dedykowane do określonej dziedziny np. obiegu dokumentów) komunikujące się z głównym systemem ERP są standardem. Powstaje jednak pytanie jaka jest rozsądna liczba systemów specjalistycznych w firmie? Czy część z nich można połączyć? Jeżeli tak, to które? Jaki są koszty i korzyści takiego połączenia?
Podczas prezentacji pokażemy cechy wspólne a także różnice pomiędzy systemami klasy BI, ECM, BPM. Przedstawimy argumenty za oraz przeciw ich integracji na jednej platformie. Postaramy się wskazać uniwersalne kryteria, które pomogą podjąć decyzję przy wyborze architektury dla określonej firmy.
ARCUS S.A. jest jednym z największych na polskim rynku dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. Spółka jest wyłącznym przedstawicielem Kyocera Document Solutions oraz Pitney Bowes w Polsce.
Wraz z zależną spółką T-matic Systems S.A., ARCUS S.A. dostarcza kompleksowe rozwiązania oraz usługi z zakresu telematyki i inteligentnych sieci energetycznych.
Trzecia Spółka z Grupy Arcus - ARCUS Systemy Informatyczne Sp. z o.o. – realizuje informatyczne projekty integratorskie z zakresu systemów zunifikowanej komunikacji (Unified Communications), dostaw i wdrożenia infrastruktury IT oraz systemów klasy ERP.
Uzupełnieniem oferty Grupy Arcus jest autorskie oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów i projektów Spółki Docusoft.
Do największych klientów GRUPY ARCUS należą firmy z branży finansowej i ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, energetycznej, operatorzy pocztowi i logistyczni oraz administracja publiczna.
ARP Ideas pragnie dostarczać Partnerom nowoczesnych systemów zarządzania informacją oraz wspierać ich w zakresie doboru rozwiązań, optymalizacji procesów i redukcji kosztów utrzymania.
„Chcemy wprowadzać klientów w świat wielowymiarowej analizy informacji, trafnie podejmowanych decyzji i automatyzacji przepływów pracy. Wszystko przy zastosowaniu elastycznych procesów wytwarzania i wdrażania oprogramowania.”
W szczególności zajmujemy się następującymi produktami:
 • Microsoft Dynamics CRM;
 • Microsoft Dynamics AX;
 • Microsoft SharePoint;
 • Microsoft Exchange.
A w ofercie typu cloud:
 • BPOS;
 • Office 365;
 • CRM Online.
Arrow ECS to wyspecjalizowany dystrybutor produktów informatycznych oferujący rozwiązania i usługi klasy korporacyjnej z zakresu przechowywania danych, bezpieczeństwa sieci oraz infrastruktury programowej.
Oferta Arrow obejmuje wiele czołowych pakietów rozwiązań. Dzięki temu może w całościowy sposób zaprezentować rozwiązania pamięci masowych, zabezpieczeń infrastruktury IT oraz oprogramowania w złożonym, wieloskładnikowym środowisku. W rezultacie partnerzy handlowi mają możliwość edukowania i inspirowania swoich kluczowych klientów, co przekłada się na wzrost sprzedaży oferowanych przez Arrow ECS rozwiązań.
Więcej informacji można uzyskać na www.arrowecs.pl.
Firma AS Instrument Polska powstała we wrześniu 2002, aby reprezentować na polskim rynku szwedzkie firmy SPM Instrument AB i Damalini AB (po zamknięciu SPM Instrument Sp. z o.o.).
Obecnie wyłączny przedstawiciel w Polsce firmy SPM Instrument AB oraz autoryzowany Easy-Laser AB.
Kompleksową ofertę dla potrzeb Utrzymania Ruchu uzupełniają produkty firm Rayhome Ltd. Wlk. Brytania, Hilger u. Kern GmbH Niemcy oraz Schaller GmbH Humimeter Austria.
ASKOM jest integratorem systemów automatyki, zarządzania produkcją (MES) oraz producentem oprogramowania przemysłowego obecnym na rynku od 1993 roku. Dzięki naszym kompetencjom klienci otrzymują z jednego źródła rozwiązania, które optymalnie integrują systemy produkcyjne z systemami zarządzania, mając na celu minimalizację kosztów i maksymalizację efektywności produkcji. Oferujemy projektowanie i wykonanie „pod klucz” systemów dla maszyn, linii produkcyjnych, procesów przemysłowych i kompletnych zakładów. Wyróżniony ostatnio przez prestiżowy miesięcznik Control Engineering Polska tytułem „Integrator Systemów Roku 2015”. ASKOM jest producentem systemu Asix.Evo (ponad 8000 użytkowanych licencji, 52 integratorów) – pakietu projektowania i realizacji przemysłowych systemów IT, oferującego bogatą funkcjonalność, jakiej oczekuje się od systemów HMI/SCADA/MES.
Aspekt od ponad 15 lat projektuje i wdraża innowacyjne systemy kodów kreskowych. Misją Aspekt jest usprawnić działanie firmy, ułatwić prace człowieka oraz udoskonalać procesy. Zespół firmy to profesjonaliści - niezawodni na każdym etapie współpracy. Aspekt jest partnerem największych firm na świecie w branży auto ID - Motorola, Datalogic, Zebra. Posiadamy Status Autoryzowanego Dystrybutora urządzeń generujących kody kreskowe, liczne certyfikaty techniczne, Certyfikat Motorola CWNA oraz Autoryzowany Serwis Urządzeń.
Asseco Business Solutions S.A. jest polską firmą informatyczną, która od ponad 20 lat dostarcza rozwiązania wspomagające zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach. Proponowane rozwiązania oraz usługi stanowią istotę nowoczesnego podejścia do informatyzacji przedsiębiorstwa, gdzie na pierwszym miejscu stawia się skuteczność realizacji celów biznesowych, jakość świadczonych usług informatycznych, bezpieczeństwo przetwarzania danych, łatwość zarządzania infrastrukturą i obniżenie związanych z tym kosztów.
Asseco Business S. A. proponuje swoim Klientom systemy Centralnego Przetwarzania Danych (CPD) z wykorzystaniem konsolidacji i wirtualizacji infrastruktury oraz systemów terminalowego i mobilnego dostępu do aplikacji i danych. W ofercie Asseco BS znajdują się również usługi związane z monitoringiem, bezpieczeństwem i archiwizacją danych, zapewnieniem ciągłości działania czy bezpieczeństwem przetwarzania danych. Dzięki wysokiej jakości produktom i usługom, oprogramowanie Asseco Business Solutions od wielu już lat z powodzeniem wspomaga funkcjonowanie kilkudziesięciu tysięcy przedsiębiorstw.
Asseco Business Solutions S. A. może pochwalić się wdrożeniami zarówno w Polsce, jak i w kilkunastu krajach Zachodniej, Środkowej oraz Wschodniej Europy. Naszą siłą jest bogate doświadczenie, szeroka wiedza biznesowa, dostęp do najnowszych technologii oraz sprawdzona w praktyce metodologia działania.
Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.assecobs.pl/pl/uslugi/systemy-cpd
Firma ASTRAFOX od 1999 roku dostarcza usługi i rozwiązania biznesowe.
Kluczowe obszaru działalności to:
 • Obieg dokumentów (AMODIT);
 • Business Intelligence (Tableau, Alteryx);
 • Rozwiązania ERP (Comarch CDN XL);
 • Portale korporacyjne (SharePoint);
 • Programowanie .NET (aplikacje na zamówienie);
 • Serwis IT.
ATA SZCZECIN jest integratorem środowiska dokumentowego. Od 1994 roku firma oferuje systemy do emisji dokumentów i systemy do zarządzania, elektronicznej archiwizacji i obiegu dokumentów. W ofercie firmy znajdują się także urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie i pełne wsparcie techniczne. ATA SZCZECIN oferuje doradztwo w doborze nowych lub modyfikacji już istniejących w firmie rozwiązań (sprzęt i/lub oprogramowanie) tak, by pasowały dokładnie do aktualnych potrzeb użytkownika i nie generowały nadmiernych kosztów, a w przyszłości rozwijały się wraz z jego potrzebami.
ATA SZCZECIN kompleksowo rozwiązuje problemy związane z infrastrukturą, zapewniając rozwiązania IT jak i ich finansowanie. Zapewnia wsparcie merytoryczne i techniczne, by zoptymalizować procesy obiegu i archiwizacji dokumentów w przedsiębiorstwie, czy też umożliwić pełne korzystanie z możliwości systemów. Firma posiada status Biznes Partner ELO (producenta rozwiązań DMS), Elite Partner RICOH (producenta rozwiązań DMS i urządzeń peryferyjnych).
AutoID Polska S.A. – Nasza misja to dostarczanie rozwiązań opartych o automatyczną identyfikację przedmiotów, zdarzeń i osób, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych światowych technologii oraz własnych rozwiązań stworzonych w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb.
Na przestrzeni kilkunastu lat wypracowaliśmy i wdrożyliśmy szereg rozwiązań informatycznych, które wspomagają pracę przedsiębiorstw oraz instytucji z różnych dziedzin i branż. Rozwiązujemy codzienne problemy naszych Klientów na poziomie zarządczym, produkcyjnym, a także organizacyjnym. Rozwiązania firmy AutoID Polska S.A. to sposób na znaczące ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem działalności. Bezpośrednio wpływamy na usprawnienie kluczowych procesów generujących zyski będących podstawą funkcjonowania firmy. Eliminujemy problemy, niepożądane działania i czynności a w ich miejsce wprowadzamy usprawnione procedury oparte głównie o wygodne i proste w użyciu narzędzia informatyczne.
AXACOM od ponad 14 lat oferuje rozwiązania biznesowe najwyższej klasy oparte na produktach Microsoft, specjalizuje się we wdrażaniu systemu Microsoft Dynamics AX, Dynamics 365 for Operations oraz tworzeniu rozszerzeń jego funkcjonalności.
AXACOM oferuje swoim Klientom doradztwo biznesowe, optymalizację i usprawnienie procesów biznesowym. Dzięki AXACOM przedsiębiorstwa mają szansę zwiększyć swoją efektywność, przy optymalizacji kosztów.
Zespół AXACOM to stała, niezmienna, wyspecjalizowana kadra, specjaliści z 18 letnim doświadczeniem przy wdrażaniu systemu Microsoft Dynamics AX.
AXACOM realizuje projekty w Polsce i krajach UE, ma bogate doświadczenie i kompetencje w branżach: produkcja, dystrybucja, usługi profesjonalne.
Axence od ponad 10 lat dostarcza przedsiębiorstwom i instytucjom na całym świecie profesjonalne rozwiązania do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT.
Flagowy produkt firmy, oprogramowanie Axence nVision®, odpowiada na kluczowe potrzeby administratorów i oficerów bezpieczeństwa IT w zakresie monitorowania sieci i użytkowników, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, zdalnej pomocy technicznej oraz ochrony danych przed wyciekiem. Zarządom pozwala zaś optymalizować koszty obsługi infrastruktury informatycznej niezależnie od jej wielkości.
Rozwiązania Axence zainstalowano dotychczas na ponad 600 000 urządzeń, a liczba ta stale się powiększa. Ich wysoką jakość doceniają zarówno liderzy rynku, jak również międzynarodowe organizacje i media branżowe.
Bakotech – Dystrybutor innowacyjnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania i monitorowania sieci.
Bakotech z siedzibą w Krakowie jest częścią międzynarodowej grupy dystrybucyjnej. Jako specjalizowany dystrybutor rozwiązań i usług IT w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania oraz monitorowania sieci, koncentruje się na dostarczaniu na rynek, najwyższej jakości usług w Polsce oraz na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Firma zajmuje się sprzedażą wyłącznie w kanale partnerskim, poprzez rozbudowaną sieć resellerów, integratorów oraz dostawców usług IT.
W ramach Grupy Bakotech działa spółka Ceesoft i ADIT.
Jako wiodący specjalista w dziedzinie sensoryki – z ponad 50-cio letnim doświadczeniem – firma Balluff Sp. z o.o. jest uznanym partnerem w dziedzinie automatyki przemysłowej. Balluff skupia całą różnorodność technologiczną o najróżniejszych zasadach działania i oferuje innowacyjne rozwiązania techniczne najwyższej jakości.
Do wszystkich obszarów automatyzacji – właściwy system oraz kompetencje z jednego źródła.
 • Czujniki elektroniczne i mechaniczne;
 • Obrotowe i liniowe przetworniki położenia;
 • Systemy identyfikacji;
 • Systemy połączeń oraz moduły I/O.
Produkty firmy to gwarancja działania, ponieważ Balluff wie, że jakość to coś więcej, mianowicie najwyższa niezawodność oraz świadczenie usług z zakresu indywidualnych rozwiązań i indywidualna obsługa klientów.
Oferuje szeroki wachlarz usług dotyczących całości cyklu życia produktów: od koncepcji i tworzenia projektów poprzez kontrolę i wyposażenie w miejscu pracy, aż po szkolenia i wsparcie. Dla optymalnych zastosowań i dokładnie według potrzeb.
Baseline – polski producent i dystrybutor systemów do zarządzania firmą, integrujących różne procesy biznesowe.
https://www.baseline.pl/
BCC jest niezależną firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Koncentrujemy się na obsłudze przedsiębiorstw komercyjnych. Pracujemy dla dużych firm polskich i korporacji międzynarodowych. Realizujemy projekty na całym świecie. BCC jest jedną z największych firm wdrażających systemy IT w Polsce. Trzy centra kompetencyjne BCC to: BCC SAP Experts, BCC Data Centers, BCC Software Factory.
 • BCC SAP Experts – usługi SAP. Strategicznym partnerem BCC jest SAP - największy światowy producent oprogramowania wspierającego zarządzanie. BCC jest największym i najbardziej doświadczonym partnerem SAP w Polsce a także - liderem polskiego eksportu usług SAP. Centrum kompetencyjne SAP w BCC świadczy pełen zakres usług związanych z systemami SAP.
 • BCC Data Centers – outsourcing IT. Drugim głównym elementem oferty BCC jest outsourcing IT świadczony w oparciu o bezpieczną infrastrukturę BCC Data Centers. Oferta BCC Data Centers to m.in. managed hosting, kolokacja IT, zapasowe centrum przetwarzania danych. Usługi outsourcingowe i serwisowe realizuje dedykowana organizacja serwisowa - Centrum Outsourcingowe BCC..
 • BCC Software Factory – rozwój oprogramowania. BCC Software Factory rozwija innowacyjne aplikacje wspierające dowolne procesy biznesowe w przedsiębiorstwach oraz scenariusze współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi. Przygotowujemy rozwiązania, zarówno szyte na miarę dla klientów (tzw. custom development) jak i bazujące na standardowych platformach (np. Sharepoint, SAP) lub na naszych autorskich rozwiązaniach (BCC ECM, Edistrada, BeeOffice).
Więcej: www.bcc.com.pl
BCS Polska jest integratorem rozwiązań informatycznych zapewniających przedsiębiorstwom pełną mobilność procesów logistycznych, magazynowych oraz sprzedaży. Wspiera działalność firm z różnych branż i sektorów w obszarach: zarządzania magazynami, monitorowania procesów produkcyjnych, zarządzania procesami zachodzącymi na hali sprzedaży w sieciach handlowych - detalicznych i hurtowych, wspierania pracy w terenie przedstawicieli handlowych, serwisantów lub ekip remontowych, a także pracowników mobilnych firm z sektora TSL.
Firma realizuje projekty kompleksowo, począwszy od analizy przedwdrożeniowej, poprzez wykonanie planu rozwiązania, dostarczenie i instalację urządzeń, integrację oprogramowania i systemów IT, aż po szkolenia oraz obsługę posprzedażową. W zależności od potrzeb Klientów, BCS Polska dostarcza:
 • Oprogramowanie użytkowe - Accellos One Warehouse, bcsTiger - systemy zarządzania magazynem WMS, Vocollect - systemy głosowe, bcsDragon - platformę informatyczną do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych, bcsMarket - platformę informatyczną skupiającą rozwiązania do obsługi procesów typu in-store w placówkach sprzedaży detalicznej i hurtowej, icMobile - grupę rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie procesami biznesowymi związanymi z koordynacją działań pracowników w terenie;
 • Czytniki kodów kreskowych i RFiD - czytniki ręczne i stacjonarne do zastosowań przemysłowych oraz biurowych i dla sklepów;
 • Terminale mobilne - przenośne komputery z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych lub tagów RFiD, komputery przemysłowe do montażu na wózkach widłowych;
 • Sieci bezprzewodowe - planowanie i budowa nowoczesnych sieci WLAN nowej generacji;
 • Systemy druku etykiet z kodem kreskowym, materiały eksploatacyjne - drukarki przemysłowe, biurowe, stacjonarne oraz przenośne, umożliwiające wydruk termiczny lub termotransferowy, automatyczne aplikatory etykiet, systemy druku kart plastikowych, akcesoria.
Benson Consultants jest polskim producentem systemu do optymalizacji tras pojazdów dystrybucyjnych – SkyLogic. Istnieje od 2002 r., wywodząc się wprost z logistyki, którą przez długie lata z sukcesami kierowali zarządzający firmy. Bensons Consultants „czuje” logistykę, dlatego na rynku cieszy się pozycją eksperta od optymalizacji kosztów w logistyce, wykorzystywania zaawansowanej matematyki oraz złożonych algorytmów genetycznych w procesach biznesowych dot. dystrybucji towarów, planowania pracy ludzi w terenie oraz wykonywania analiz związanych z umiejscowieniem magazynów.
Dzięki swojemu oprogramowaniu Bensons Consultants pomaga klientom porządkować biznes, redukować koszty transportu, zyskiwać przewagę konkurencyjną na globalnych rynkach, dbając przy tym o człowieka i środowisko naturalne. Rozwiązaniami firmy są:
 1. SkyLogic Strategy – system do planowania strategicznego działalności;
 2. SkyLogic Transport – system do optymalizacji i zarządzania transportem;
 3. SkyLogic Trade – system do zarządzania handlowcami i serwisantami.
Beyond.pl zapewnia komplementarne usługi IT dla biznesu. Firma specjalizuje się w usługach data center i cloud computing. Jest pierwszym polskim niezależnym telekomunikacyjnie centrum danych. Koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa i optymalizacji działań IT dla swoich klientów.
Beyond.pl od 2005 r. dostarcza pełen zakres usługi związanych z infrastrukturą IT dla biznesu, w tym usługi data center i cloud computing. Spółka operuje z własnych centrum danych, oferujących najwyższą dostępną na rynku efektywność energetyczną i zgodnych z najwyższymi standardami bezpieczeństwa TIER III i TIER IV. Gwarantuje to wysoki standard dostarczanych rozwiązań, bezpieczeństwo danych i optymalizację kosztów projektów IT.
Beyond.pl na rynku wyróżnia kompleksowe podejście do potrzeb klienta i doskonała jakość wykorzystywanych technologii. Z infrastruktury Beyond.pl korzystają liderzy międzynarodowego rynku, korporacje i przedstawiciele sektora MŚP, instytucje bankowe i innowatorzy ecommerce. Referencji firmie udzieliły takie marki jak,m.in.: Amica, Castorama,Concordia Ubezpieczenia, Dalkia, Data System Group, Euroflorist, Golden Submarine, Hicron, Hochtief Polska, IAI SA,Interoute, Komputronik, Level3, LeroyMerlin, Money.pl, Nokaut, RETN, 2ClickShop.
Beyond.pl jest pierwszym w Polsce neutralnym telekomunikacyjnie centrum danych. Firma jest również inicjatorem i założycielem Poznańskiego Punktu Wymiany Ruchu Internetowego (ang. Poznan Internet eXchange, w skrócie PIX). Zapewnia to Klientom Beyond.pl najlepsze warunki łączności i dostępności, optymalne dla firm, poszukujących dla siebie przewag konkurencyjnych na współczesnym rynku gospodarczym.
Blumenbecker IPS Polska, partner firmy Wonderware, to firma specjalizująca się w integracji zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, transportu technologicznego, robotyki i informatyki przemysłowej. Firma oferuje szerokie spektrum rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji w oparciu o maszyny i urządzenia sprawdzonych i uznanych światowych producentów. Blumenbecker IPS Polska specjalizuje się w kompleksowej realizacji i zarządzaniu projektami dla przemysłu. Wspieramy również naszych klientów usługami zwiększającymi komfort pracy zarówno samej produkcji jak i menedżerów odpowiedzialnych za obszary nie produkcyjne. Są to:
 • Konsultacje i doradztwo;
 • Projektowanie i wdrażanie systemów automatyzacji;
 • Budowa i uruchomienie stanowisk zrobotyzowanych;
 • Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych dla produkcji;
 • Optymalizacja infrastruktury, wydajności linii produkcyjnych i maszyn;
 • Integracja procesów przemysłowych;
 • Wsparcie serwisowe.
Blunovation Sp. z o.o. to polski Software House oraz Integrator Systemów IT zainicjowany w przez weteranów międzynarodowego przemysłu teleinformatycznego oraz automatyki przemysłowej, który rozwinął od podstaw nowoczesną parametryzowalną platformę systemową do automatyzacji zarządczych procesów przemysłowych i biznesowych, rozwiązań Automatycznej Identyfikacji (AutoID), Internetu Rzeczy (IoT), Machine-To-Machine (M2M) oraz Aplikacji Mobilnych.
W biurach w Gdańsku, Warszawie i Skierniewicach zatrudniamy wysokiej klasy międzynarodowy zespół specjalistów z bogatym doświadczeniem i wiedzą w zakresie technologii teleinformatycznych, mobilnych, automatycznej identyfikacji z wykorzystaniem technologii m.in. kodów kreskowych 1D/2D, RFID/NFC, DPM czy beaconów BLE, angażując się w projektach informatycznych dla różnych gałęzi przemysłu.
Nasz system, zwany BluSezam, przy zastosowaniu takich metodyk projektowych jak PRINCE2 czy Agile/SCRUM, został wdrożony produkcyjnie u ponad 40 klientów w Polsce i na świecie w wielu różnych branżach przemysłu, takich jak: energetyka, logistyka, transport, przemysł produkcyjny, pralnie chemiczne, szpitalnictwo, edukacja, kultura, administracja publiczna czy B2B. Poza Polską posiadamy dzisiaj klientów dla naszych rozwiązań IT w takich krajach USA, Australia, Szwajcaria, Togo czy Białoruś.
Business Online Services jest polską firmą działającą w branży IT z sukcesem od wielu lat. Specjalizujemy się w projektowaniu systemów informatycznych dla biznesu. Nasze rozwiązania opieramy o autorską Platformę BOS Manager.
Współpracę z nami cechuje partnerstwo i pragmatyzm – koncentracja na rzeczywistym usprawnieniu pracy Państwa firmy. Dzięki temu dostarczamy szybkie efekty biznesowe.
Współpraca z BOS – wartości dla biznesu:
 • Szybkie efekty biznesowe;
 • Kompleksowy system;
 • Dopasowanie do klienta;
 • Doświadczenie;
 • Partnerstwo i pragmatyzm.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.
Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT. W ciągu jedenastu działaności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.
BrightEye powstał w 2003 roku i stał się solidnym zespołem 30 ekspertów IT, działających w krajach takich jak: Belgia, Rosja, Ukraina, Hiszpania, Francja oraz Polska.
Wyznawane wartości to:
 • Dbałość o potrzeby klienta oraz pomoc przy dalszej informatyzacji;
 • Ciągłe poszukiwanie innowacji w zakresie jakości i produktu oraz kontakt z użytkownikiem celem wprowadzenia usprawnień poszukiwanych przez przedsiębiorstwa;
 • Indywidualne podejście do klienta wraz z kompletną pomocą doświadczonego zespołu, który sprawi że wdrożenie oraz dopasowanie systemu Momentum przebiegnie sprawnie i bez żadnych problemów.
BrightEye stosuje całościowe i przemyślane podejście do każdego projektu doskonalenia MOM. Nazywamy to podejściem The Bright Way i opiera się ono na trzech podstawowych komponentach: platformie oprogramowania Momentum, metodologii współpracy BrightEye, partnerstwie produkcyjnym z klientami i partnerami integracyjnymi
Współpracuje z klientami, którzy są na różnych etapach w drodze do cyfrowej produkcji. I chociaż elementy konstrukcyjne są zawsze takie same, dostosowują doświadczenie Bright Way do unikalnych potrzeb, celów i priorytetów każdego klienta. Krótko mówiąc, Bright Way może spotkać się z Tobą wszędzie, gdzie jesteś na drodze do optymalizacji produkcji.
BrightEye wierzy w siłę współpracy z genialnymi ludźmi i specjalistycznymi firmami, aby można było wdrożyć oprogramowanie i usługi tak szybko i sprawnie, jak to możliwe. Lubi pracować w małych, dedykowanych zespołach razem z klientem i integratorem
Partnerzy ci mają doświadczenie w integracji systemów MES i WMS, a ich strategia biznesowa koncentruje się na sprzedaży, wysokiej jakości pracy projektowej i doskonałej obsłudze. BrightEye zapewnia szczegółowe informacje o wszystkich integratorach systemów: szkolenia, dokumentacja produktu i coaching.
Głównym obszarem działania BSS Polska jest automatyzacja i informatyzacja sektora logistyki, jednak firma realizuje projekty informatyczne także dla Klientów spoza tej dziedziny. Specjalizuje się m.in. w tworzeniu oprogramowań zarządzających procesami magazynowymi dostosowanymi do indywidualnych potrzeb Klienta.
Atutem firmy jest umiejętność rozbudowy funkcjonalności standardowego i indywidualnego oprogramowania Klienta różnego typu np. systemy klasy WMS, ERP itd. (m.in. system firmy SAP) oraz integracji tego programowania z systemami i elementami automatyki oraz urządzeniami przemysłowymi. Tworzy również rozwiązania pełnej automatycznej identyfikacji jednostek logistycznych i towarów w oparciu o kody kreskowe (EAN, GS1) oraz technologię RFID.
Doradza, projektuje i realizuje:
 • Zautomatyzowane magazyny wysokiego składowania (High Bay);
 • Zautomatyzowane magazyny drobnych części (Mini Load/AKL);
 • Układnice, jedno lub kilku alejowe;
 • Urządzenia do kompletacji zamówień;
 • Systemy kompletacji/sortowania (BSS Light Systems);
 • Urządzenia do przeładunku palet, tac, pojemników i specjalistycznych nośników ładunkowych;
 • Elektryczne, podwieszane przenośniki, elektryczne, wózki paletowe;
 • Centra logistyczne i dystrybucyjne;
 • Bufory produkcyjne;
 • Systemy dla magazynów wysokiego składowania typu WMS.
BusinessNet od początku swego istnienia specjalizuje sie we wdrożeniach zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP). W ofercie firmy znajduje się obecnie 7 kompleksowych pakietów oprogramowania klasy ERP/CRM. Każdy z pakietów różni się zarówno funkcjonalnością jak i kosztami zakupu i eksploatacji. Dla każdego pakietu oprogramowania firma stworzyła wraz z producentem odpowiednie procedury zapewniające szybkie wdrożenie. Oprócz produktów komercyjnych dostawca oferuje także rozwiązania klasy Open Source – systemy CRM, Telefonii IP, oprogramowania użytkowego. Świadczy Usługi kompleksowo:
 • Analiza potrzeb klienta
 • Dobór i porównanie systemow
 • Wsparcie w wyborze
 • Wdrożenie ERP/CRM
 • Projektowanie
 • Walidacja
 • Obsługa powdrożeniowa
Rozwiązanie LIMS - Obsługa Laboratorium
CC Otwarte Systemy Komputerowe to firma informatyczna istniejąca od 2001 roku. Świadczy usługi związane z tworzeniem i utrzymaniem sieci, bezpieczeństwem sieci i systemów oraz usługi tworzenia oprogramowania na zamówienie.
Firma zrealizowała szereg projektów informatycznych dla sektorów: usług, przemysłu, finansowego, telekomunikacyjnego i publicznego. Od 2009 specjalizuje się w tworzeniu wydajnych i niezawodnych systemów bezprzewodowych sieci w technologii WiFi.
Firma CCNS SA od wielu lat specjalizuje się w świadczeniu usług pozwalających na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa funkcjonowania klienta w realiach e-gospodarki. Naszym klientom dostarczamy optymalne rozwiązania, systemy i wiedzę, spełniające nie tylko aktualne wymagania, ale i takie, które umożliwiają ich łatwy rozwój i ekspansję.
Firma CCNS SA posiada status WatchGuard One Gold Partner. Prowadzimy także Autoryzowane Centrum Szkoleniowe WatchGuard. Obsługa techniczna naszych klientów realizowana jest przez certyfikowanych inżynierów. Wszystkie te aspekty gwarantują kompleksowe i profesjonalne wsparcie dla klientów.
CDN Partner we Wrocławiu to najdłużej działająca na rynku dolnośląskim firma specjalizująca się we wdrożeniach i integracjach systemów ERP. Wieloletnie doświadczenie procentuje stabilną i merytoryczną współpracą z klientami. Od 1993 przeprowadziła ponad 1600 skutecznych wdrożeń systemów ERP –od prostych dosowych rozwiązań po złożone systemy korporacyjne. Priorytetem jest jakość obsługi oraz skuteczny i szybki serwis powdrożeniowy. Siedziba jest we Wrocławiu, ale skutecznie pracują oddziały w Opolu, Rawiczu, Jeleniej Górze, Zielonej Górze i Białymstoku.
Wielokrotnie wyróżniona przez polskich liderów IT m.in. przez Comarch S.A.
CDN Partner we Wrocławiu oferuje szeroki wachlarz rozwiązań ERP oraz własnych autorskich systemów dla firm produkcyjnych, dystrybucyjnych, handlowych a także dla Biur Rachunkowych .
Dużo własnych unikalnych rozwiązań dodatkowych i mechanizmów integracji między systemami różnych producentów.
CEIT PL – Międzynarodowa grupa przemysłowo-badawcza. Od niedawna stacjonująca również w Polsce. Jedni z pierwszych, którzy zastosowali druk i odlewy 3D. Twórcy automatycznego systemu logistycznego. System ten często stanowi doskonałe uzupełnienie dotychczas posiadanego rozwiązania logistycznego.
Interesujący zakres ofertowy obejmuje m.in. wdrożenie nowego systemy AGV, samojeżdżące wózki AGV zwiększające wydajność magazynową i zmniejszającą koszty logistyczne, systemy nadzoru i zarządzania systemem logistycznym, automatyczny rozładunek i załadunek, doradztwo, wsparcie projektowe, innowacyjne rozwiązania w zakresie inżynierii produkcji, ergonomii i standaryzacji stanowisk pracy oraz logistyki materiałowej a także zabezpieczenie danych oraz druk 3D.
CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest firmą konsultingowo – informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku działalności zajmujemy się produkcją i wdrażaniem informatycznych systemów zarządzania klasy ERP, CRM, MRP organizujących pracę poszczególnych działów oraz firmy jako całości.
Głównym celem naszych wdrożeń jest podnoszenie efektywności działania i obniżenie kosztów operacyjnych naszych klientów. Podnoszenie efektywności rozumiemy jako wzrost stosunku efektów do nakładów w każdej komórce przedsiębiorstwa. Nasze oprogramowanie wdrażamy dla firm, których specyfika działania wymaga czegoś więcej, niż posiadania zwykłego programu magazynowo-księgowego.
Celem każdego naszego projektu jest dostarczenie klientowi wartości dodanej konkretnego, widocznego efektu naszej współpracy – zmniejszenia nakładów pracy w firmie, poprawy przepływu informacji, jakości obsługi klienta, wzrostu sprzedaży.
Zaufało nam ponad 350 firm. Nasz system wykorzystuje blisko 4.000 osób w działach sprzedaży, marketingu, produkcji, serwisu, zaopatrzenia, magazynu, logistyki i księgowości, stając się istotnym ułatwieniem w pracy tych działów. Jesteśmy wstanie podnieść efektywność wszędzie tam, gdzie sukces zależy od pracowitości i aktywności poszczególnych pracowników jak i zespołu jako całości.
CIBEH S.A. został założony w 1993 roku po prywatyzacji byłego przedsiębiorstwa państwowego "Centrum Informatyki i Badań Ekonomicznych Hutnictwa", które wcześniej było znane jako HPMOA (rok założenia 1955). Obecnie firma realizuje projekty dla przedsiębiorstw różnych branż. Podstawowe kierunki działalności to: integracja rozwiązań informatycznych, ekspertyzy oraz doradztwo, analizy przedwdrożeniowe, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, dostawa i instalowanie oprogramowania, projektowanie i wykonywanie sieci LAN, serwis sprzętu oraz oprogramowania.
CIBEH oferuje zintegrowany system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem klasy MRPII/ERP Impuls 5.
CNS Solutions istnieje na polskim rynku rozwiązań CAD/CAM/CAE/PDM/PLM wspomagających projektowanie, produkcję, analizy inżynierskie i zarządzanie od 1997 roku. Przez ten czas dostawcy zaufało już ponad 1000 klientów.
Od 2012 roku CNS Solutions należy do Grupy DPS Software z siedzibą w Stuttgart i 22 oddziałami w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, tworząc wspólnie największego w Europie dostawcę rozwiązań SolidWorks oraz największego na świecie dostawcę rozwiązań SolidCAM. W Polsce CNS Solutions posiada 3 lokalizacje w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i zatrudnia ponad 40 osób, głównie z wykształceniem inżynierskim.
Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych, dedykowanych rozwiązań informatycznych, wspomagających procesy zarządzania. COIG S.A. umiejętnie wykorzystuje swe kilkudziesięcioletnie doświadczenie i najnowsze osiągnięcia informatyki dla zapewnienia swoim klientom realnego wsparcia w obszarach zastosowań IT.
Podstawowym rynkami, na których firma działa są: górnictwo węgla kamiennego, średnie oraz duże przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, a także administracja publiczna i instytucje ochrony zdrowia.
Podstawą szerokiej palety świadczonych usług IT są własne rozwiązania wspomagające zarządzanie, systemy ERP czołowych światowych producentów oprogramowania oraz nowoczesne Centrum Przetwarzania Danych.
Znaczącym uzupełnieniem oferty w obszarze oprogramowania biznesowego są systemy wspierające zarządzanie obiegiem dokumentów i spraw oraz samodzielne platformy elektroniczne wspierające wybrane obszary (zakupy, zarządzanie zadaniami, aukcje elektroniczne, zarządzanie nieruchomościami, HR, obsługa przychodni).
Własne, profesjonalne Centrum Przetwarzania Danych pozwala COIG S.A. na udostępnianie oferowanych rozwiązań IT w formie outsourcingu. Data Center to również standardowe, dla tego typu jednostek, możliwości świadczenia usług takich, jak hosting, kolokacja, przetwarzanie danych (w tym w oparciu o narzędzia Business Intelligence), czy centrum zapasowego.
Wieloletnie doświadczenie w świadczeniu szerokiego spektrum wymienionych usług skutkuje tym, że COIG S.A. jest również uznanym dostawcą usług w obszarze integracji systemów.
Firma COM4IT zajmuje się usprawnianiem procesów magazynowych i produkcyjnych w przedsiębiorstwach poprzez tworzenie oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta.
COM4IT specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań opartych o kody kreskowe i tagi RFID, usprawniających procesy w magazynach i logistyce, produkcji oraz sprzedaży. Projektuje także użytkowe aplikacje mobilne dla wszystkich platform systemowych i urządzeń, oferując tym samym szeroką funkcjonalność i dostępność.
Ponad dziesięcioletnie doświadczenie pozwala na opracowywanie zaawansowanych technologicznie systemów oraz integrowanie ich z istniejącą infrastrukturą informatyczną – systemami ERP, MRP.
Oferowane oprogramowanie eliminuje błędy w procesach logistycznych oraz produkcyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności pracy. Do każdego z projektów podchodzimy w sposób indywidualny, czego efektem są rozwiązania ściśle dostosowane do stawianych wymagań i gotowe na zmiany w przyszłości. Nasze wdrożenia mają charakter kompleksowy, obejmując także odpowiedni dobór sprzętu wyposażenia, stałą opiekę nad systemem oraz pełne wsparcie techniczne i serwisowe.
Od 22 lat Comarch pomaga klientom największych polskich i światowych marek w osiąganiu większej rentowności poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań IT. Comarch zdobył doświadczenie w najważniejszych branżach: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usługach, infrastrukturze IT, administracji publicznej, przemyśle, służbie zdrowia, a także w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Sektor ERP Comarch specjalizuje się w produkcji nowoczesnych rozwiązań do zarządzania dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Oferta produktowa Comarch to elastyczne rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb branżowych. Dzięki dynamicznemu rozwojowi działalności krajowej i zagranicznej mocno rośnie liczba podpisywanych kontraktów oraz realizowanych wdrożeń. Od lat Sektor ERP Comarch zajmuje czołowe miejsca w rankingach producentów oprogramowania aplikacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Poprzez konsekwentną realizację naszej strategii staramy się zwiększać satysfakcję naszych Klientów i Partnerów, czego dowodem są liczne referencje. Nasze produkty są również doceniane przez ekspertów, o czym świadczą nagrody branżowe dla Sektora ERP.
COMP Soft istnieje od 2000 r. Firmę tworzą fachowcy, którzy przez lata zdobywali swoje doświadczenie w branży informatycznej. Misją COMP Soft jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań informatycznych począwszy od wdrożeń systemu ERP/MRPII poprzez analizy potrzeb klientów, projekty systemów informatycznych aż po tworzenie dedykowanych rozwiązań.
Już w roku powstania firmy COMP Soft stał się autoryzowanym partnerem firmy Oracle. To pozwoliło firmie na oparcie na technologii Oracle swojego produktu - Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem - MAAT. Swoim zakresem obejmuje on wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa. MAAT automatyzuje procesy przebiegające w firmie począwszy od produkcji, poprzez logistykę aż po księgowość, wykorzystując wszystkie zalety systemu zintegrowanego.
COM-PAN za nadrzędny cel obrała sobie zaspakajanie potrzeb klientów w dziedzinach związanych z obiegiem informacji i dokumentów. Firma wykonuje analizy potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie obiegu dokumentów i informacji. Sztandarowym produktem firmy jest autorski system obiegu dokumentów i informacji DocuSafe®, na który składa się szereg uzupełniających się modułów funkcjonalnych. Poza implementacją systemów DocuSafe® dla klientów COM-PAN posiada doświadczenie w następujących obszarach działalności:
- Identyfikacji i usprawnianiu procesów biznesowych; - Tworzeniu dedykowanych rozwiązań programistycznych; - Integracji rozwiązań z istniejącymi systemami/ aplikacjami w przedsiębiorstwie; - Wykorzystaniu sprawdzonej infrastruktury i narzędzi developerskich (Windows Server, SQL Server, Java, JBPM itp.); - Analizie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie infrastruktury sprzętowej; - Projektowaniu i wykonywaniu rozwiązań informatycznych na zamówienie.
Firma CompuTec S.A. działa na rynku usług informatycznych od 1999 r. Od lat tworzy i wdraża rozwiązania IT dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Nadrzędnym celem firmy CompuTec jest zwiększanie konkurencyjności i efektywności obsługiwanych przedsiębiorstw dowolnej branży. Sukcesywnie wspiera klientów, udoskonalając systemy zarządzania biznesem nastawione na generowanie zysków i wymierne oszczędności. Zajmuje się sprzedażą, obsługą i wdrożeniami kompleksowych rozwiązań IT czołowych producentów takich jak: SAP, Microsoft, HP, Fujitsu, IBM, Cisco, Intel i innych.
Jest jednym z wiodących partnerów SAP w Polsce. Ponad dziesięcioletnie doświadczenie oraz wykształcona i fachowa kadra, której umiejętności potwierdzają liczne certyfikaty, pozwala na realizację nawet największych wdrożeń począwszy od infrastruktur teleinformatycznych do zintegrowanych systemów zarządzania wspieranych przez autorskie oprogramowanie pisane przez dział programistyczny CompuTec pod specyficzne wymagania klientów. Nigdy nie boi się podejmowania trudnych wyzwań, takich jak pierwsza w Polsce i zakończona ogromnym sukcesem implementacja dodatków do produkcji ciągłej i dyskretnej dla rozwiązań SAP. Jako jeden z nielicznych w Polsce, CompuTec posiada najwyższy status partnerski dwóch największych potentatów w dziedzinie rozwiązań IT.
Computer Plus Kraków - czołowy dostawca rozwiązań informatycznych projektowanych w oparciu o technologie Microsoft na terenie Polski Południowej. Wyróżniony przez producenta najwyższym statusem partnerskim Microsoft Certified Gold Partner. Posiada udokumentowane kompetencje Microsoft w obszarach Portals and Collaboration, Enterprise Content Management, Enterprise Project Management oraz Business Intelligence Platform.
Computer Plus Kraków od ponad 20 lat świadczy usługi doradcze z zakresu organizacji przedsiębiorstw i poprawy efektywności pracy. W ofercie znajdują się usługi z zakresu integracji biznesowej dla przedsiębiorstw i organizacji: systemy zarządzania wiedzą i informacją (w tym portale korporacyjne i intranety), rozwiązania z zakresu Business Intelligence i data mining, systemy elektronicznego obiegu dokumentów, systemy zarządzania projektami (EPM) oraz portfelami projektów (PPM), jak również gotowe systemy zarządzania procesem sprzedaży i obsługi posprzedażnej (CRM).
W 2005 roku Computer Plus Kraków uzyskał certyfikat na zgodność ze standardami normy ISO 9001:2000. Wysoka jakość usług została potwierdzona przyznaniem dostawcy tytułu Złota Jakość Roku w kategorii Usługa – za usługi projektowania i realizacji rozwiązań informatycznych dla biznesu oraz wyróżnienia Złoty Laur Jakości w plebiscycie Jakość Roku PCBC i Gazety Prawnej.
Connecto Sp. z o.o. – producent i dostawca systemów informatycznych dla firm budowlanych. Wśród klientów znajdują się m.in. ERBUD, PRZEMYSŁÓWKA, SPEC BAU, czy SPEC BRUK. Systemy są indywidualnie dopasowywane do potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa, a to przekłada się zwiększenie efektywność działań oraz poprawę kontroli terminów zleceń czy płatności.
Wiele lat doświadczenia w tej branży pozwoliło rozbudować rozwiązania informatyczne na tyle, by spełnić najważniejsze wymagania klienta. Dziś systemy zapewniają bieżącą kontrolę kosztów na każdym etapie realizowanej budowy i pozwalają uporządkować dokumentacje budowlaną, niezależnie od ilości prowadzonych przez firmę projektów. Ponadto dają możliwość tworzenie raportów oraz analiz na podstawie danych znajdujących się w systemie. W 2011 roku firma Connecto została partnerem Śląskiej Izby Budownictwa, co potwierdza doświadczenie w branży budowlanej.
Consafe Logistics ma za sobą ponad 500 wdrożeń autorskiego systemu ASTRO WMS®, co pozycjonuje nas w europejskiej czołówce dostawców rozwiązań informatycznych do zarządzania magazynem. Wysokiej klasy program WMS tworzy przewagę konkurencyjną oraz pomaga przedsiębiorstwom w Polsce i za granicą w osiąganiu sukcesów rynkowych.
Nasze bogate doświadczenie i doskonałą znajomość rynku łączymy z praktyczną wiedzą z zakresu magazynowania. Rozpoznajemy potrzeby klientów, dla których opracowujemy i wdrażamy dopasowane rozwiązania IT. Zmniejszamy koszty, zwiększając wydajność oraz poprawiając jakość obsługi klienta w magazynach o różnym stopniu zautomatyzowania.
Dostępne dwa razy w roku aktualizacje systemu ASTRO WMS®, które powstają przy współpracy z naszymi klientami, wprowadzają nowe, innowacyjne i przydatne funkcje. Modułowość systemu umożliwia jego aktualizację bez obaw o zaimplementowane indywidualne modyfikacje.
Blisko 400 naszych pracowników w 5 europejskich biurach pomaga klientom w 35 krajach lepiej zarządzać magazynami i centrami dystrybucyjnymi.
Contempro jest polskim producentem zaawansowanego narzędzia do tworzenia i współdzielenia analiz biznesowych – Bisplit oraz nowatorskiego systemu obsługi klienta online - Spotlo.
System Bisplit posiada budowę modułową, składa się z narzędzia do tworzenia raportów (Raporty), które można następnie układać w dowolnego rodzaju kokpity menedżerskie oraz z modułów predefiniowanych (Klienci, Rankingi, Stany Magazynowe oraz Zamówienia).
Firma Controlling Systems to zespół ekspertów z dziedziny controllingu, finansów i IT. Firma zajmuje się wyłącznie dostarczaniem zintegrowanych, zaawansowanych narzędzi wspierających procesy controllingowe i analityczne w przedsiębiorstwach oraz organizacjach.
Oferuje kompleksową współpracę: od wsparcia biznesowego i IT, poprzez wdrożenie specjalistycznego oprogramowania, szkolenia, outsorcing, obsługę eksploatacyjną, aż po uzyskanie przez Klienta wymiernych korzyści i wspólny rozwój.
Firma przeprowadziła już ponad 150 projektów w Polsce.
Controltec to polska firma z prywatnym kapitałem specjalizująca się w kompleksowej realizacji zadań z zakresu automatyki przemysłowej i instalacji elektrycznych.
Historia Spółki rozpoczęła się w roku 2002. Dziś Controltec jest jedną z największych spółek na rynku niezależnych integratorów systemów automatyki ze studwudziestoosobową kadrą inżynierską. Niezależnie od koniunktury rynkowej w ostatnich latach notowaliśmy coroczne wzrosty obrotów.
Controltec to przede wszystkim firma inżynierska. Nie bez znaczenia jest lokalizacja Spółki – w jednym z najsilniejszych ośrodków akademickich w Polsce, będącym źródłem stworzonej i nadal powiększającej się kadry. Niezmiennie główna siedziba firmy to Wrocław, jednak w odpowiedzi na potrzeby rynku w roku 2014 stworzyliśmy dwa dodatkowe oddziały zlokalizowane w Płocku oraz Gdańsku.
Podstawowy obszar działalności Controltec to rynek wytwarzania energii elektrycznej głównie w kraju, nie zamyka nas to jednak lokalnie i z powodzeniem braliśmy udział w wielu przedsięwzięciach zagranicznych, m.in. w Europie (Szwecja, Bułgaria, Bosnia-Hercegowina) jak i poza Europą w krajach takich jak Arabia Saudyjska, Bahrajn, Liban czy Turcja).
COSCOM Polska jest jedynym w Polsce oddziałem niemieckiej korporacji COSCOM Computer, będącej producentem oprogramowania dla optymalizacji procesów w przemyśle wytwórczym. COSCOM to międzynarodowe doświadczenie (oddziały zlokalizowane są w Europie, Ameryce Północnej i Azji) i kompetencja w automatyzacji produkcji od 1978 roku. Aktualnie w całej Europie pracuje ok. 5 tys. systemów COSCOM i ok. 20 tys. podłączonych układów sterowania CNC. Jako jedyne przedsiębiorstwo na świecie, COSCOM rozwija i realizuje całościowy łańcuch procesowy zaczynając od konstrukcji i kończąc na produkcji. W ten sposób rozwiązania programistyczne COSCOM umożliwiają komunikację bezinterfejsową o możliwie najwyższej bezawaryjności od pierwszego dnia wdrożenia.
COSCOM oferuje użytkownikom szeroki wachlarz produktów: poczynając od centralnego zarządzania danymi produkcyjnymi, poprzez symulacje CAD/CAM, zarządzanie narzędziami, zarządzanie programami NC (DNC), i kończąc na systemach planowania szczegółowego MDE/BDE z interfejsami certyfikowanymi do programów zarządzających ERP/PPS i systemów własnych przedsiębiorstwa.
Grupa CSB jest wiodącym producentem oprogramowania i dostawcą branżowych rozwiązań IT do sterowania przedsiębiorstwem i jego procesami oraz automatyki przemysłowej. Od roku 1977 z sukcesem doradzamy, wdrażamy i serwisujemy projekty w przedsiębiorstwach na całym świecie.
Optymalizujemy procesy naszych klientów i dbamy o wymierne korzyści. Łączymy znakomity know-how z najnowocześniejszymi technologiami w modułowych, skalowalnych rozwiązaniach IT dedykowanych branży mięsnej, spożywczej i napojów, handlowej, logistycznej oraz chemicznej, farmaceutycznej i kosmetycznej.
Your success is our business – since 1977.
DataConsult Sp. z o.o. jest dostawcą kompleksowych rozwiązań informatycznych, które wspomagają zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.
Firma specjalizuje się w optymalizacji przepływów procesów logistyki wewnętrznej z wykorzystaniem własnych systemów informatycznych rodziny ExpertWMS® oraz wiedzy pozyskanej w ponad 300 przeprowadzonych projektach.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku DataConsult udostępniła możliwość pracy na WMS w modelu on-line (dostęp z poziomu przeglądarki www), czy też rozpoczęła prace badawczo-rozwojowe w zakresie wprowadzenia w pełnym zakresie procesów magazynowych rozszerzonej rzeczywistości (praca z wykorzystaniem okularów rozszerzonej rzeczywistości).
Systemy logistyczne firmy wykorzystywane są obecnie w ponad 160 przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą. Dzięki zaawansowanym mechanizmom konfiguracji systemy oferowane przez DataConsult mogą być dostarczane bezpośrednio przez producenta, jak również przez sieć Partnerów.
DATEV.pl jest obecny na polskim rynku od 2003 roku. Specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań ERP (enova365, Sage), oferuje kompleksową obsługę od analizy przedwdrożeniowej, przez dobór oprogramowania, rozwiązania dedykowane, wdrożenie i szkolenie pracowników po obsługę powdrożeniową, serwis i hotline.
Specjalizuje się także w integracji rozwiązań IT dla spółek międzynarodowych i transferze danych finansowych między polskimi a zagranicznymi systemami finansowo-księgowymi czy kadrowymi.
DATEV.pl to:
 • Profesjonaliści z doświadczeniem na rynku rozwiązań informatycznych;
 • Bezpieczeństwo prawne dzięki ścisłej współpracy ze środowiskiem zawodowymi;
 • Bezpieczeństwo inwestycji - ugruntowana pozycja na rynku polskim i międzynarodowym;
 • Kompleksowa oferta, ściśle dopasowana do wymagań naszych klientów.
DATEV.pl jest Złotym Partnerem Sage, Certyfikowanym Partnerem enova365, Srebrnym Partnerem Microsoft oraz certyfikowanym partnerem SaldeoSMART
DCLOG specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań IT i automatycznej identyfikacji (AI) dla firm logistycznych oraz produkcyjnych. Misją firmy jest bycie liderem na rynku innowacyjnych rozwiązań, chce stale podążać za światowymi osiągnięciami w tej dziedzinie oraz oferować je swoim klientom. Zespół firmy składa sie z wysokiej klasy specjalistów z dziedziny oprogramowania, baz danych, interfejsów, infrastruktury komunikacyjnej, systemów logistycznych i systemów magazynowych. Firma potrafi połączyć kompetencje z zakresu oprogramowania, sprzętu, komunikacji i automatyki przemysłowej.
DCLOG jeste dynamicznym zespołem z dużym doświadczeniem w integracji różnych systemów informatycznych, rozwiązań technicznych oraz technologii. Stara się pracować z najwyższym zaangażowaniem oraz jakością, ponieważ wierzy że ich klienci tego oczekują. Stara się podejmować wyzwania w obszarach nowych rozwiązań oraz technologii. Dzięki współpracy z producentami i klientami tworzy innowacyjne rozwiązania oraz wdraża najlepsze technologie.
DELFOI rozwija i wspiera cyfrowe rozwiązania dla produkcji i związane z nimi usługi konsultingowe dla danej branży. Rozwiązania Delfoi umożliwiają przedsiębiorstwom przyspieszenie i usprawnienie procesów produkcji oraz dostaw. Z produktami i usługami firmy Delfoi przedsiębiorstwa mogą planować, egzekwować oraz zarządzać procesami produkcyjnymi i dostawczymi w sposób, który prowadzi do znacznego skrócenia czasu wprowadzenia produktu na rynek, skrócenia czasu realizacji, mniejszej ilości zapasów i dokładniejszej dostawy.
Założona w 1990 roku firma Delfoi jest pionierem w świecie programowania i światowym pionierem programowania robotów offline oraz światowej klasy ekspertem w symulacji, planowaniu i realizacji produkcji.
Klienci Delfoi działają głównie w przemysłach – automotive, przemysł lotniczy, elektronika, przemysł budowy maszyn i automatyzacji produkcji. Delfoi wdroży ponad 600 rozwiązań u swoich klientów, którymi są m.in. ABB, Kone, Nokia, Patria, SAAB AB, Valio, Valmet, Volvo i wielu innych.
Główna siedziba Delfoi znajduje się w Espoo w Finlandii. Ponadto firma posiada biura w Gothenburg – Szwecja, Mainz – Niemcy. Oprócz własnych lokalizacji, firma Delfoi posiada rozbudowaną, stale rosnącą sieć partnerską na całym świecie.
DocuSoft Sp. z o.o. to polska firma specjalizująca się w wytwarzaniu oprogramowania obsługującego obieg dokumentów oraz procesy biznesowe. Od maja 2011 wchodzi w skład grupy kapitałowej Arcus SA, notowanej na GPW. Opracowane przez Docusoft rozwiązanie jest wynikiem współpracy z polskimi firmami i bazuje na kilkunastoletnim doświadczeniu Docusoft w zakresie zarządzania dokumentami i sterowania przepływem informacji.
Vario umożliwia jego zastosowanie do obsługi zarządzania dokumentacją oraz większości procesów biznesowych realizowanych przez firmy oraz zapewnia ciągłość procesową i bezpieczeństwo funkcjonowania przedsiębiorstwa. Obsługa procesów obejmuje zarówno obieg kancelaryjny, zarządzania dokumentacją jak i procesy związane z zarządzaniem projektem, obsługę procesów ofertowania, przetargowych oraz inne. Paleta oferowanych przez nas produktów Vario obejmuje programy skalujące swoje możliwości wraz ze wzrostem wymagań naszych klientów, począwszy od obszarów procesowych o powszechnym zastosowaniu, poprzez branżowe, na indywidualnych, dopasowanych wg. wymagań klienta, kończąc. Do grona klientów produkowanego przez dostawce oprogramowania Vario należy kilka tysięcy użytkowników, a wśród nich takie firmy, jak: Orlen-Projekt S.A., MGGP S.A. Tarnów, Gazoprojekt S.A., IMG Projekt - Wrocław, Uniserv K-ce.
Grupa Dr IT powstała z połączenia firm, specjalizujących się w tworzeniu kompleksowych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Na bazie 20-letniego doświadczenia na rynku, tworzy rozwiązania, które znacząco usprawniają codzienną pracę przedsiębiorców. Oferuje analizę, doradztwo, wdrażanie systemów informatycznych klasy ERP (enova365, Sage Symfonia ERP, 1C:Enterprise, Microsoft Dynamics NAV), konsultacje, szkolenia oraz własne systemy produkcyjne i rozwiązania branżowe.
Grupę Dr IT tworzy 40-osobowy zespół wykwalifikowanych wdrożeniowców, specjalistów, certyfikowanych szkoleniowców i programistów, którzy potrafią realizować swoją pasję, jaką jest tworzenie rozwiązań informatycznych. Dzięki stałemu rozwojowi, oferuje najwyższą jakość usług. Ich potwierdzeniem są liczne certyfikaty i ukończone szkolenia oraz grono 2.400 zadowolonych Klientów.
DSR od 12 lat jest dostawcą rozwiązań informatycznych i usług doradczych zwiększających efektywność działania przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma łączy głęboką znajomość potrzeb polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw z ekspercką wiedzą na temat wykorzystania narzędzi IT, wspierających procesy wytwórcze i dystrybucyjne. Zespół DSR zrealizował kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych m.in. w branżach: spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej, motoryzacyjnej, wyrobów metalowych, elektronicznej i elektrotechnicznej oraz wyrobów konsumenckich. Firma DSR tworzy jedno z największych centrów kompetencyjnych oferujących rozwiązania IT dla przemysłu w Polsce.
DSR 4 FACTORY jest unikalnym oprogramowaniem wspierającym zarządzanie produkcją stanowiącym efektywne wsparcie w obniżeniu kosztów produkcyjnych oraz zwiększeniu produktywności. Nasze rozwiązania umożliwiają szybką analizę dostępności zasobów i lepszą organizację pracy oraz sprawne harmonogramowanie i planowanie produkcji. Pomagają także w efektywny sposób wykorzystać zasoby firmy, między innymi dzięki ocenie rzeczywistego wykorzystania maszyn oraz czasu pracy specjalistów. Ponadto umożliwiają usprawnienie procesów produkcyjnych, dając faktyczny obraz kluczowych wskaźników efektywności produkcji.
Rozwiązania DSR 4 FACTORY są niezbędnym elementem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw produkcyjnych na drodze do Przemysłu 4.0.
Dyntell jest solidnym partnerem dla firm, które pragną ciągłego wzrostu przy wsparciu systemów informatycznych i usług "economic data support" w celu spełnienia wszelkich potrzeb i celów. System ERP firmy Dyntell należy do kategorii "high end" systemów ERP. Kilkuset klientów na Węgrzech i za granicą zgodziło się, że oprogramowanie bez kompetencji mają niską wartość. Firma Dyntell pracuje prowadzi swoich partnerów, dając im rozwiązania, które mają dużą wartość w realizacji celów przedsiębiorstwa. W ten sposób mogą oni się skoncentrować na tym co istotne – ich biznesie i rodzinie.
Firma Dyntell zatrudnia prawie 80 osób, które wypracowywują konkurencyjną i wiodącą markę na rynku w zakresie technologii oraz ekonomii. Dzięki nim firma może pochwalić się prawdziwym i mierzalnym sukcesem. Jak dotąd pracownicy spędzili blisko 300 tysięcy godzin przy rozwijaniu systemu ERP. To więcej niż 1000 dni pracy konsultantów.
System ERP firmy Dyntell jest w ponad 250 lokalizacjach. Międzynarodowe doświadczenie firmy pozwala jej na najbardziej aktualny i dokładny poziom wsparcia biznesowego przedsiębiorstw.
EBIS oferuje kompleksowe (analiza wymagań, budowa i wdrożenie systemu) jak i częściowe (konsulting istniejącego rozwiązania, pomoc w wyborze narzędzi do raportowania) usługi w zakresie systemów klasy Business Intelligence. Jesteśmy elastyczni w zakresie technologii wdrażanej bazy danych oraz narzędzi raportowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji.
Firma powstała w 2012 roku, jednak nasz zespół ma za sobą wieloletnie doświadczenie z zakresu wdrożeń systemów Business Intelligence w szeregu polskich jak i międzynarodowych korporacji. W danym momencie z systemów zbudowanych i obsługiwanych przez konsultantów EBIS korzystają tysiące zadowolonych użytkowników.
Firma jest autoryzowanym partnerem firmy Bilander w zakresie sprzedaży licencji i wdrożeń systemu Binocle Business Intelligence.
Firma ECLSOFT powstała w 2001 roku w Częstochowie. Naszym celem było stworzenie od podstaw autorskiego zintegrowanego systemu ERP spełniającego wymogi małych, średnich oraz dużych firm. Prace nad systemem klasy ERP o nazwie S.I. rozpoczęły się pod koniec 2001 roku. W tym samym czasie podpisany został pierwszy strategiczny kontrakt na zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w firmie ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, z którą współpracujemy do dnia dzisiejszego.
Obecnie (2014) firma zatrudnia 10 osób. Kadra składa się z osób posiadających doświadczenie w dziedzinie projektowania oraz wdrażania systemów klasy ERP – od 6 do 17 lat (średnio ponad 10 lat w branży). Rozwiązania firmy dedykowane są przedsiębiorstwom produkcyjnym reprezentującym m.in. branże: metalową, maszyn i urządzeń, elektrotechniczną i elektroniczną, spożywczą (przetwórstwo mięsne), stolarki budowlanej, odzieżową. Kierowane są również do przedsiębiorstw handlowych (handel hurtowy, gastronomia), a także zajmujących się usługami (hotelarstwo, serwis).
Econocap Polska Sp. z o.o. powstała w 2004 roku jako oddział fińskiej firmy Econocap, będącej największym resellerem PTC w basenie Morza Bałtyckiego. Econocap posiada swoje oddziały także w Niemczech, Finlandii, Danii i Estonii. Zajmuje się szeroko pojętymi wdrożeniami systemów CAD i PLM opartych o technologię amerykańskiej firmy PTC – znanej z produktów takich jak Pro/ENGINEER (obecnie Creo) oraz Windchill – będącym jednym z najlepszych na świecie systemów zarządzania cyklem życia produktu.
W 2009 roku firma podjęta została decyzja o rozszerzeniu oferty firmy o oprogramowanie Flow-3D firmy Flow Science, służące do badań przepływów cieczy – z powodzeniem stosowane w różnych rodzajach odlewnictwa oraz hydrologii. Na dzień dzisiejszy Econocap Polska zatrudnia 7 osób – wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy codziennie pomagają swoim klientom stawiać czoło codziennym wyzwaniom ich przedsiębiorstw. Klientami są firmy z niemal każdej dziedziny przemysłu, od niewielkich, rodzinnych firm z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, aż po globalne koncerny (samochodowe, maszynowe i AGD), którym firma Econocap Polska pomaga wdrażać i utrzymywać oprogramowanie.
Econocap Polska świadczy usługi związane ze sprzedażą i wdrożeniami oferowanych rozwiązań, w tym m.in.:
 • Tworzenie postprocesorów umożliwiających współpracę systemu Pro/ENGINEER z maszynami CNC;
 • Tworzenie odrębnych aplikacji, które współpracując z oprogramowaniem Pro/ENGINEER, podnoszą efektywność pracy z systemem;
 • Indywidualizację oprogramowania Windchill, aby jeszcze lepiej dopasować System Rozwoju Produktu do specyficznych wymagań Klienta.
Eden Technology to ścisła polska czołówka w zakresie wdrożeń systemów Comarch do zarządzania firmą: Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Optima. Firma jest jednym z pierwszych Partnerów Comarch i posiada już ponad 15 lat doświadczenia we wdrożeniach systemów ERP.
Pomaga klientom rozwiązywać ich problemy biznesowe. Pokazuje jak usprawnić działalność według najlepszych, światowych wzorców, dostosować się do wymogów prawnych i zyskać przewagę konkurencyjną.
Firma wywiera pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
EIP IT professional services
Misją firmy jest zapewnienie klientom nowoczesnych rozwiązań IT, które podnoszą efektywność biznesową przedsiębiorstw. Najwyższą jakość naszych usług potwierdza szereg zrealizowanych projektów w zakresie trzech kluczowych obszarów kompetencyjnych jakimi są: wdrożenia systemu ERP Microsoft Dynamics NAV, integracja ICT oraz rozwiązania dla Data Center
Zespół EIP Dynamics NAV – profesjonalne wsparcie Twojego biznesu
Projektujemy i wdrażamy rozwiązania ERP według autorskiej metodyki opartej na Microsoft Sure Step. Specjalizujemy się w międzynarodowych projektach dla branży logistyki i motoryzacji, a w swoim portfolio mamy autorskie rozwiązania dla lokalizacji w ponad 12 krajach. Wyjątkowe kwalifikacje naszego zespołu nieprzerwanie potwierdzają złoty poziom partnerstwa Microsoft i czołowe miejsce w rankingu partnerów Microsoft Dynamics NAV. W 2014 roku dołączyliśmy również do elitarnego, międzynarodowego grona President’s Club for Dynamics, który skupia zaledwie 5% partnerów z całego świata.
eLeader należy do czołówki dostawców oprogramowania biznesowego na smartfony, z doświadczeniem od początku istnienia branży. Pionierskie rozwiązania eLeader działające na wszystkich popularnych mobilnych systemach operacyjnych używane są dzisiaj w ponad 70 krajach świata. Produkty eLeader odpowiadają na potrzeby szybko rozwijających się rynków usług mobilnych, takich jak mobilne finanse, bankowość mobilna, mobilne zakupy oraz wsparcie mobilnych kadr w obszarach: sprzedaży, ubezpieczeń, merchandisingu, farmacji, serwisu i innych.
Mobilne rozwiązania eLeader są obecnie używane w ponad 70 krajach na całym świecie, m.in. dla największych przedstawicieli branży consumer goods, finansowej, czy FMCG. Czołowi klienci firmy to m.in. Microsoft, Lenovo, Nokia, Lindt, Heinz, Develey, Whirlpool, Orange, Sony, Raiffeisen Bank Polska, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao SA czy Narodowy Bank Kuwejtu (NBK).
Elekt Labs to czeskie oprogramowanie z międzynarodowymi aspiracjami. Firma rozwija i wdraża systemy do zbierania danych, planowania i optymalizacji produkcji od 2004 roku.
Klienci Elekt Labs to m.in. firma Kingspan – Światowy lider w dostarczaniu produktów i usług wysokiej jakości. Kingspan jest ceniony w całej branży budowlanej za duży wkład i zaangażowanie na rzecz innowacji, nowoczesnego wzornictwa, jakości i wiedzy technicznej. Dla firmy Kingspan został wdrożony system do automatycznego planowania, kontroli operacyjnej oraz optymalizacji produkcji. Dla przedsiębiorstw Ball Aerocan CZ s.r.o. i Moravia Cans a.s. firma Elekt Labs świadczy usługi zbierania danych z linii produkcyjnych wraz z integracją do systemu klasy ERP.
Produkt firmy jest wdrożony i rozwijany w wielu przedsiębiorstwach w Polsce, Czechach czy na Węgrzech.
Elliteq Sp. z o.o. powstała przez wydzielenie ze spółki PMS Labs zespołu specjalistów, odpowiedzialnego za realizację projektów wdrożeniowych systemów klasy DMS i Workfow. Tworzymy i dostarczamy nowoczesne i wszechstronne rozwiązania informatyczne wspierające rozwój naszych Klientów. Specjalizujemy się w systemach wspomagających zarządzanie firmą, automatyzujących procesy biznesowe oraz systemach bezpiecznej archiwizacji danych. Nasze zespoły specjalistów z sukcesem zautomatyzowały kluczowe procesy w przedsiębiorstwach naszych Klientów. Dzięki zaawansowanej optymalizacji ograniczyliśmy czas i koszty wielu codziennych działań.
Nasi specjaliści wdrażają rozwiązania IT od ponad dwóch dekady. Wiedzą, że na sukces każdej firmy składają się tysiące codziennych czynności i decyzji. Nasze rozwiązania sprawiają, że są one sprawniej i szybciej wykonywane. Cechuje nas przede wszystkim: Doświadczenie, Terminowość, Elastyczność.
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, w pierwszym etapie realizacji każdego projektu przeprowadzamy analizę potrzeb Klienta. Następnie wspólnie wybieramy najlepsze rozwiązanie oraz przeprowadzamy personalizację i optymalizację pod kątem pełnej funkcjonalności. W kolejnym etapie wdrażamy "skrojone na miarę" rozwiązanie i przeprowadzamy szkolenie. Na życzenie Klienta prowadzimy dalszy rozwój wdrożonych rozwiązań.
Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych, stworzyliśmy "szyty na miarę" system Enterprise Content Management. To profesjonalne rozwiązanie umożliwia każdej firmie kompleksową automatyzację obiegu i odczytu dokumentów oraz wszelkich procesów biznesowych. Nasze oprogramowanie usprawniają je, eliminując błędy, zwiększając bezpieczeństwo danych i obniżając koszty. Struktura systemu pozwala na jego swobodną rozbudowę.
Elmark Automatyka – firma została założona w roku 1983. Od roku 1998 działa jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Elmark Automatyka. Przez pierwszych kilka lat działalności zajmowała się projektowaniem i produkcją modułowych sterowników mikroprocesorowych "MIKROSTER" opartych na elementach rodziny Intel-8080 i Z-80. Produkty wyróżniały się na rynku jakością sprzętu i dokumentacji oraz niezawodnością działania. W roku 1989 rozpoczęto dystrybucję na terenie Polski sprzętu firmy Advantech, a następnie innych wiodących światowych firm dostarczających elementy systemów automatyki przemysłowej.
Od kilkunastu lat prowadzi także szkolenia w zakresie sprzętu i oprogramowania Rockwell Automation, a od kilku lat centrum szkoleniowe Elmark Automatyka jest autoryzowane przez Rockwell Automation i szkolenia odbywają się na zlecenie Rockwell Automation. Prowadzone są także szkolenia dla naszych partnerów handlowych dotyczące sprzętu firmy Moxa oraz Unitronics.
Wszystkim Klientom dokonującym zakupów zapewnia bezpłatne doradztwo przed złożeniem zamówienia i profesjonalne wsparcie techniczne po dostarczeniu sprzętu. Posiada własny dział serwisu wyposażony w urządzenia do montażu SMD oraz BGA i dzięki zaopatrzeniu w podzespoły od naszych dostawców, większość napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, wykonuje w firmie, bez konieczności odsyłania sprzętu do producenta.
ELO Digital Office GmbH tworzy wysokiej klasy produkty i rozwiązania w dziedzinie oprogramowania do kompleksowego zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie. ELO Digital Office GmbH oferuje produkty do elektronicznego zarządzania dokumentami, cyfrowej archiwizacji i obiegu dokumentów, czyli wszystkich obszarów zarządzania zasobami informacyjnymi. Firma z siedzibą w Stuttgarcie odłączyła się w 1998 roku od grupy Louis Leitz. Od tego czasu firmą kieruje Karl Heinz Mosbach i Matthias Thiele. Dzięki wyraźnej wizji rozwoju i ogromnemu potencjałowi produktów firma ELO Digital Office GmbH wraz z oddziałami w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz Azji i Australii odniosła sukces na skalę międzynarodową.
Asortyment produktów ELO® składa się z trzech linii:
ELOoffice to wstępne rozwiązania DMS i modułowego rozwiązania klient-serwer, a dla średnich przedsiębiorstw ELOprofessional oraz niezależnego od platformy i wysoce skalowalnego ELOenterprise z możliwością obsługi rożnych podmiotów, które sprawdza się w szczególności w centrach przetwarzania danych.
Generalny Dystrybutor w Polsce:
ELO Digital Office Sp. z o.o.
ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wlkp.
gorzow@elo-digital.pl
ENCON Sp. z o.o. należy do grupy IKS. Istnieje na rynku od 1993 roku. Historia firmy rozpoczęła się od działalności w sektorze IT. Z biegiem lat firma IT (IKS-net) rozpoczęła dodatkową działalność w branży automatyki przemysłowej - po kilku latach wydzieliła się spółka ENCON. Dzieki korzeniom IT oraz silnej współpracy w ramach grupy IKS z powodzeniem łączy automatykę ze światem IT. Klientami firmy są przedsiębiorstwa z branż: samochodowej, spożywczej, chemicznej. Rozwiązania proponowane przez firmę są elastycznymi systemami bazującymi o standardy i komponenty takich firm jak SIEMENS, CISCO, HP. Oprócz tego firma współpracuje na zasadach partnerskich z takimi firmami jak: KOESTER, OMRON, 3COM, ALLIED TELESYN, APC, MICROSOFT, DELL COMPUTER. Firma ENCON za swoje osiągnięcia otrzymała certyfikaty: Siemens Solution Partner i Microsoft Gold Partner.
ENVI Konsulting specjalizuje się w obsłudze największych inwestycji infrastrukturalnych w szeroko rozumianym sektorze ochrony środowiska, transportu i energetyki współfinansowanych głównie ze środków UE.
 • Planowanie inwestycji.
  ENVI Konsulting zajmuje się kompleksowym przygotowaniem inwestycji począwszy od przygotowania planów i strategii długofalowych, poprzez identyfikację niezbędnych działań inwestycyjnych i formułowanie zakresu przedsięwzięć w studiach wykonalności i wnioskach o dofinansowanie.
 • Przetargi.
  Zespół ENVI Konsulting posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu SIWZ dla postępowań przetargowych zgodnie z Prawem zamówień publicznych, procedurami PRAG oraz wymaganiami Banku Światowego. Wszyscy nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji kontraktów FIDIC.
 • Realizacja projektów.
  Na etapie realizacji firma pomaga Beneficjentom w zarządzaniu i rozliczaniu Projektów zgodnie z wytycznymi instytucji współfinansujących. Nasi konsultanci posiadają certyfikaty zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE 2. Jako jedyna na rynku posiada autorski system informatyczny FIDman wspomagający rozliczanie kontraktów. System ten sprawdza zarówno na kontraktach obmiarowych jak i ryczałtowych.
 • Zamykanie projektów.
  Po zakończeniu realizacji projektu firma sporządza raporty końcowe zgodnie z wytycznymi MRR, analizy w zakresie potwierdzenia osiągnięcia celów projektu, weryfikujemy analizy finansowe, itp.
EQ System charakteryzuje kompleksowość podejścia. Jesteśmy firmą, która wspiera swoich Klientów od samego początku (analiza działań, stworzenie koncepcji, wybór narzędzi) aż do zakończenia projektu (wdrożenie oraz doskonalenie).
EQ System wspiera:
 • Zarządzanie produkcją (jej planowanie, ewidencję, sterowanie oraz logistykę);
 • Prognozowanie (m.in. sprzedaży, popytu, zapotrzebowania na zasoby czy nowych produktów);
 • Zarządzanie zasobami materiałowymi, maszynowymi, ludzkimi i finansowymi;
 • Obieg dokumentów w firmie;
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (zarówno twardy, jak i miękki HR);
 • Zarządzanie sprzedażą.
Do Klientów EQ System należą m.in. Hortex, Kler, Strauss Cafe, Multikino, Profim, Kuehne Nagel, Intersport, Laboratorium Kosmetyczne Joanna.
Ericpol Sp. z o.o. jest firmą inżynierską działającą od ponad 20 lat na międzynarodowym rynku ICT. Świadczy usługi outsourcingu, consultingu, dostarcza rozwiązania dedykowane w obszarach rozwiązań dla biznesu telekomunikacji, komunikacji M2M (machine to machine), IoT (Internet of Things), aplikacji dla sektora medycznego oraz finansów i bankowości. Ericpol posiada 4 biura w Polsce i 3 centra produkcyjne na Białorusi, Ukrainie i w Szwecji, które razem tworzą Grupę Ericpol, zatrudniając w sumie ponad 2000 pracowników.
Firma Ericpol jest partnerem Microsoft w obszarach Dynamics AX i SharePoint, specjaliści Ericpol orócz usług wdrożeniowych i developerskich zajmują się tworzeniem aplikacji dedykowanych dla rozwiązań Microsoft jak np. system wspierający mobilną obsługę magazynu czy też e-Kancelaria. Klientami firmy są duże firmy produkcyjne i handlowe, działające w kraju i za granicą.
ERP System Sp. z o.o. to partner Comarch który od wielu lat wdraża systemy informatyczne dla firm (Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima, Comarch ERP Altum) oraz dla placówek medycznych (Optimed24).
Oferta firmy obejmuje specjalistyczne oprogramowanie, sprzęt, usługi outsourcingowe, a także wdrożenia, szkolenia i doradztwo. ERP System skupia się na dobrym przeprowadzeniu analizy procesów biznesowych oraz zbadaniu potrzeb i oczekiwań przyszłych użytkowników systemu, tka by wspólnie wybrać najlepsze rozwiązanie.
Firmę Erpit Sp. z o.o. tworzą ludzie. Naszą pasją od wielu lat jest informatyka wspomagająca procesy biznesowe. Ściśle współpracujemy z producentem systemu ERP enova365. Z wykorzystaniem tego systemu przeprowadzamy wdrożenia modułów standardowych oraz tworzymy własne rozwiązania.
Wszystkie wdrożenia oparte są na opisanych i uzgodnionych procesach. Wykorzystujemy najnowocześniejsze narzędzia informatyczne, oraz korzystamy z dobrych praktyk tworzenia, uruchamiania i utrzymywania aplikacji.
Przedsiębiorstwo Informatyki ETOB-RES Sp. z o.o. istnieje od ponad 25 lat. Od początku swojej działalności ETOB-RES tworzył i wdrażał własne oprogramowanie dla firm z różnych branż gospodarki. Firma posiada w swojej ofercie autorskie rozwiązanie systemu klasy ERP – Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą Komadres.
Dzisiaj ETOB-RES ma ugruntowaną pozycję na rynku wysokospecjalizowanych usług informatycznych. Klienci firmy to m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, zakłady komunalne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki budżetowe oraz firmy budowlane. Ich dynamiczny rozwój wymaga również ciągłego doskonalenia produktu i podnoszenia jakości usług. Dlatego też, we wszystkich sferach działalności ETOB-RES stara się spełniać najwyższe standardy jakościowe. Starania te znalazły odzwierciedlenie w licznych certyfikatach i nagrodach, jakie firma otrzymała.
Eurotronic od 1997 roku jest wyłącznym przedstawicielem firmy Infor Global Solutions (dawniej Datastream System INC) w zakresie dystrybucji systemów klasy CMMS/EAM. Eurotronic zapewnia ponadto integrację i wymianę danych pomiędzy własnego autorstwa rozwiązaniami a aplikacjami światowych producentów systemów SCADA, GIS, ERP (np. SAP), FK, HR itp., dzięki czemu Klienci firmy Eurotronic uzyskują możliwość stworzenia spójnego, zintegrowanego systemu zarządzania, w pełni wykorzystującego posiadaną infrastrukturę informatyczną i systemy automatyki.
W 2010 r. Eurotronic podpisał umowę o współpracy z niemiecką firmą GFR m.b.H, na mocy której stał się wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski innowacyjnych rozwiązań dla automatyki i systemów monitoringu. Poszerzył tym samym portfolio oferowanych rozwiązań o uzupełniające je produkty i usługi. Dzięki temu może zaoferować swoim Klientom zintegrowane rozwiązania łączące zarówno systemy do zarządzania majątkiem trwałym, jak i systemy automatyki budynkowej i przemysłowej oraz rozwiązania do monitoringu i rozliczania zużycia energii elektrycznej i innych mediów.
Exact Software Poland Sp. z o.o. jest uznanym producentem i dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Firma oferuje m.in. systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP), aplikacje do automatyzacji procesów magazynowych (WMS), systemy elektronicznego obiegu dokumentów (Workflow), jak również zarządzania serwisem oraz prowadzenia handlu elektronicznego z wykorzystaniem portalu B2B e-Commerce. Oprogramowanie Exact umożliwia skuteczną automatyzację i optymalizację procesów biznesowych.
Exact Software Poland działa na polskim rynku od 1992 roku. Od tego czasu z oprogramowania Exact Software skorzystało ponad 700 firm - zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Bazując na światowych standardach, Exact w Polsce uwzględnia wymogi lokalnego rynku. Firma świadczy kompleksowe usługi obejmujące analizę wymagań klienta na etapie planowania projektu wdrożenia oprogramowania, zarządzanie projektem wdrożeniowym, wsparcie implementacji systemu zarówno w formie szkoleń i konsultacji, jak również świadczenie posprzedażowej pomocy technicznej.
Exea to optymalne środowisko przetwarzania danych: rozbudowana infrastruktura informatyczna, solidne procedury bezpieczeństwa, elastyczne i skalowalne usługi w chmurze oraz fachowa obsługa specjalistów IT.
Dla biznesu to możliwość wykorzystania bezpiecznej przestrzeni dla danych oraz adekwatnej mocy obliczeniowej niezbędnej przy realizacji projektów.
Firma FASTEC GmbH jest międzynarodową niemiecką firmą z branży IT z Paderborn, która zalicza się do liderów oprogramowania MES. Od roku 1995 firma FASTEC rozwija i zaopatruje w oprogramowanie niezależne od branży do optymalizacji produkcji. Nasz odnoszący sukces system MES FASTEC 4 PRO jest tymczasem w użytku w 25 krajach w ponad 200 instalacjach.
FASTEC oferuje całościową realizację projektu z jednego źródła – od rozwoju oprogramowania i sprzedaży przez instalację i szkolenie do wsparcia użytkowników.
Produkty firmy FASTEC:
 • System MES FASTEC 4 PRO do planowania, kontroli i optymalizacji całej produkcji z modułami akwizycji danych produkcyjnych/OEE, Produkcji/BDE, Planowania/Centrum sterowania, Traceability, TPM/Konserwacji, Monitoringu, Alarmowania, monitoringu energii i logistyki;
 • MDE-Box compactOEE do monitorowania i optymalizacji do 20 maszyn. Ciągła rejestracja danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym;
 • Urządzenie do mierzenia wydajności easyOEE do monitorowania i optymalizacji pojedyńczej maszyny. Również do wypożyczenia.
FASTEC jako certyfikowany Microsoft Gold-Partner rozwija całkowicie swoje oprogramowanie na przyszłościowej i wydajnej platformie Microsoft .NET, aby zawsze oferować najnowsze rozwiązania technologiczne, a tym samym gwarantuje długoterminowe bezpieczeństwo inwestycji.
FBD jest firmą informatyczną, specjalizującą się w tworzeniu aplikacji biznesowych przeznaczonych do wspomagania działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Aplikacje te buduje na zasadzie indywidualnych zamówień.
Kluczowi klienci to m.in. CF Gomma Polska, Marpol, Rieter Automotive Poland, ERGOM Poland, TBMECA Poland, Delfo Polska, Nexteer Automotive Poland, Flexider Poland, TOORA Poland, KEIPER Poland, Clavey Maintenance Service, TI Poland, TMP Fondalmec Poland, Mieszko, Pomos Żyrardów, Royal Canin Polska, Dr Oetker, Virtu, Lantmannen Unibake Poland, Przedsiębiorstwo Drobiarskie „Drobex”, Nałęczów Zdrój, Nestle Waters, Zakłady tłuszczowe „Kruszwica”, Olvit, Euroglas Polska, Pioma Odlewnia, ZGH "Bolesław", Statoil Poland, Orlen Oil, Unilever Polska, Zakłady Chemiczne „Organika”, Fagor Mastercook, Electrolux Poland, Hager Polo Produkcja, Lincoln Electric Bester, Cemex Polska, Lafarge Dachy, Veka Polska, Kospan, Dendro Poland, Trefl Polska, ICT Poland, Action SA, Hydro Aluminium Chrzanów.
FEBIT Sp. z o.o. działa na rynku od 11 lat, gromadząc doświadczenie w rozwiązaniach informatycznych dla klientów z różnych sektorów gospodarki (m.in. bankowego, telekomunikacyjnego, energetycznego, teletechnicznego).
FEBIT jest wyłącznym dystrybutorem produktu FORMVERSE na Polskę oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Jest również partnerem technologicznym amerykańsko-kanadyjskiej firmy FORMVERSE Inc., aktywnie uczestnicząc w rozwoju i wsparciu technicznym jej produktu na runkach Kanady i USA.
Na bazie zebranych doświadczeń FEBIT rozpoczyna w Polsce dystrybucję produktu FORMVERSE, będącego rozwiązaniem z obszaru obiegu dokumentów i automatyzacji procesów biznesowych.
Firma Findway specjalizuje się w konstruowaniu specjalistycznego i kompleksowego oprogramowania dla szeroko pojętej branży transportowej. Naszym celem jest optymalizacja organizacji pracy dyspozytorów, przewoźników i kierowców.
Wykluczając uciążliwe metody komunikacji między personelem oraz nieefektywny tryb przyjmowania i realizacji zleceń - stawiając na zautomatyzowanie wielu procesów niezbędnych do sprawnego zawiadywania flotą – firma stworzyła kilkumodułową platformę gwarantującą wzrost oszczędności, poprawę terminowości w realizacji powierzonych zadań, redukcję ilości spalanego paliwa a także ciągłą i drobiazgową kontrolę nad zarządzanym taborem.
Future Processing jest unikalną firmą IT prowadzoną od 2000 roku przez pasjonatów i posiadającą około 750 zaangażowanych pracowników. Głównym przedmiotem działalności firmy jest tworzenie dedykowanego oprogramowania dla firm Polskich i zagranicznych oraz sektora publicznego. Realizujemy ambitne projekty informatyczne – od oprogramowania do analizy danych, aż po zaawansowane systemy obrazowania medycznego, inspekcji wizyjnej, a także współtworzenie polskiego satelity PW Sat2.
Filozofią naszej firmy jest tworzenie dobrego oprogramowania dzięki temu, że ludzi stawiamy na samym początku projektu. Możemy w pełni więc zrealizować oczekiwania naszych klientów i wychodzić dalej poza proste określanie wymagań.
Firma Gardens-Software zajmuje się produkcją oprogramowania klasy ERP, a także tworzeniem i rozwojem nowoczesnego zintegrowanego środowiska rozwoju (IDE) GardensAM, które jest zawarte wewnątrz systemu ERP.
Gardens-Software stworzyło jedną z najlepszych na świecie technologii rozwoju dla systemu ERP i jest to jedyne w Polsce rozwiązanie tej klasy. Umożliwia ona rozbudowę i modelowanie oprogramowania automatycznie dostępnego w każdej warstwie klienckiej od dostępu za pomocą grubego klienta desktop, aż do cienkich klientów dla każdego systemu operacyjnego nie wyłączając systemów mobilnych.
Serwer aplikacyjny dostępny jest także w chmurze jako Web Apps, co obniża znacznie koszty wykorzystania zasobów chmury. Dzięki temu mamy do czynienia ze stabilnym i jednocześnie niezwykle elastycznym rozwiązaniem umożliwiającym budowanie zaawansowanych rozwiązań informatycznych.
GECOS Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się spółką informatyczną, jednym z wiodących dostawców oprogramowania oferowanego przez największych graczy na rynku technologii informacyjnych: Comarch, Microsoft, Google oraz IBM.
Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych, wspierających sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem. Swoim klientom oferuje nowoczesne systemy IT z pełnym wsparciem wdrożeniowym, obejmującym analizę, przygotowanie projektu, instalację, konfigurację standardową oraz kastomizację systemów pod indywidualne potrzeby, migrację danych, szkolenia, asystę powdrożeniową i stały serwis wdrożonych rozwiązań
Zapewnia wsparcie w zakresie wyboru i zakupu infrastruktury sprzętowej. Stale szuka najlepszych i najciekawszych rozwiązań, tworzy własne produkty w oparciu o nowoczesne platformy z myślą o rozwijaniu biznesu swoich klientów i wzmacniania ich przewagi konkurencyjnej.
Gemini zajmuje się informatyzacją firm od 1992 roku i specjalizuje się w branży spożywczej, handlu hurtowym oraz przemyśle ciężkim. Firma stawia przede wszystkim na kompetencje biznesowe, a zespół składa się z konsultantów biznesowych, finansistów, księgowych, specjalistów od operacji. System informatyczny jest dla firmy tylko narzędziem dla porządkowania i optymalizacji procesów w firmie.
Gemini nie oczekuje, że firma dostosuje się od systemu, ale stara się dopasować system do potrzeb firmy, które najpierw stara się dogłębnie zrozumieć. W efekcie powstają systemy unikalne, dopasowane do specyfiki firmy, a jednocześnie żywe i ciągle ewoluujące. Dzięki temu dostarczają maksimum korzyści zarówno w dziedzinie operacyjnej, ale przede wszystkim wspomagając zarządzanie poprzez dostarczanie informacji zarządczej. Stawia na stabilne więzi z klientami – współpraca z najstarszymi trwa już ponad dwadzieścia lat.
Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. powstała w 2001 roku. Zajmuje się dostarczaniem zintegrowanych systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jest jednym z największych polskich dostawców tego rodzaju rozwiązań i kluczowym Partnerem Handlowym Siemens Industry Software (polski oddział firmy Siemens PLM Software).
Podstawę oferty GM System stanowią rozwiązania firmy Siemens PLM Software - światowego lidera w dziedzinie rozwiązań PLM. Oprócz rozwiązań Siemens Industry Software firma oferuje także m.in. oprogramowanie do symulacji wtrysku tworzyw (Moldex3D) oraz rozbudowane biblioteki elementów znormalizowanych (CADENAS). GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. jest w stanie zaoferować rozwiązania wspomagające pracę projektanta na każdym etapie powstawania i wytwarzania produktu.
Zdobyte doświadczenie oraz posiadane certyfikaty w zakresie oferowanych przez firmę systemów gwarantują Klientom profesjonalny poziom obsługi merytorycznej i technicznej oraz pomoc przy usuwaniu bieżących problemów w ich codziennej pracy.
Lista referencyjna GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. obejmuje ponad 600 firm z różnych branż. Dostawca dostarczył również ponad 11 tysięcy licencji edukacyjnych do wyższych uczelni w całym kraju. Pracownicy GM System przeszkolili tysiące inżynierów i wielu wykładowców akademickich.
GRAFFITI.ERP SA od roku 1998, czyli do początku swojego istnienia na rynku, zajmował się wdrażaniem efektywnych rozwiązań informatycznych, początkowo obcych, później, po przekształceniu w roku 2000 w spółkę akcyjną – własnego, innowacyjnego oprogramowania.
Wśród autorskich programów GRAFFITI.ERP SA, kluczowym produktem jest Graffiti.ERP. Spółka projektuje, tworzy, wdraża i serwisuje również moduły dziedzinowe – przygotowywane do potrzeb poszczególnych użytkowników GRAFFITI.ERP SA świadczy usługi w zakresie przepływu informacji i optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych.
Równolegle prowadzone są prace nad oprogramowaniem łączącym cechy Workflow, CRM oraz narzędzi Business Intelligence.
Graphcom Sp. z o.o. została utworzona w 2000 roku. Specjalizujemy się we wdrażaniu systemów informatycznych produkcji Comarch S.A., zarówno dla małych (COMARCH ERP OPTIMA), jak i dla średnich i dużych firm (COMARCH ERP ALTUM i COMARCH ERP XL). Dostarcza innowacyjne oraz elastyczne rozwiązania dla każdego typu przedsiębiorstwa.
W swojej ofercie posiada:
 • Oprogramowanie ERP produkcji Comarch S.A.;
 • Oprogramowanie systemowe Microsoft;
 • System B2B, służący partnerom biznesowym do elektronicznej wymiany informacji biznesowych;
 • System automatycznego backupu danych – Ekopia24;
Świadczy usługi w zakresie:
 • Pomocy w pozyskaniu finansowania projektów informatycznych (dotacje, leasing);
 • Wykonania analiz biznesowych:
  • audytów technicznych systemu,
  • audytu korzyści biznesowych,
 • Wdrożenia rozwiązań informatycznych których przydatność potwierdziły przeprowadzone wcześniej analizy biznesowe;
 • Stałej opieki serwisowej, w zakresie:
  • utrzymania w ruchu infrastruktury IT,
  • wsparcia użytkowników systemów ERP i B2B.
Firma GreenTec została założona ponad 15 lat temu. Na początku jej obszarem działania były głównie szerokopasmowe sieci komputerowe oraz tworzenie oprogramowania na zamówienie.
Doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektów dla takich firm jak m.in. Rossmann, Abbott, Landefeld czy Gedore obejmujących zaawansowane systemy automatyki przemysłowej i informatyki pozwoliły zdobywać niezbędne kompetencje i „know-how” w dziedzinie logistyki. Po wieloletniej oraz wyłącznej współpracy z jednym dużych integratorów logistycznych, działającym przede wszystkim w Niemczech firma zdecydowała o skierowaniu swoich działań na nasz rodzimy rynek.
Swoje usługi i produkty GreenTec kieruje głównie do firm, które w ostatnich latach zmuszone są do ciągłego doskonalenia wewnętrznych procesów logistycznych. Nierzadko firmy te muszą sięgać po zaawansowane technologicznie rozwiązania jak Pick By Light, Put To Light czy zautomatyzowane systemy transportowe. Stając naprzeciwko rosnących potrzeb GreenTec wykorzystując niezbędne "know-how" oferuje te produkty oraz usługi.
Każdy projekt rozpoczyna się od analizy potrzeb i ich opłacalności dlatego dostarczane rozwiązania są idealnie dopasowane do realiów przedsiębiorstw. Każde rozwiązanie integrowane jest z istniejącymi systemami IT i odpowiednio odwzorowywane w procesach dzięki czemu firmy unikają dużych nakładów inwestycyjnych.
Naszym głównym celem jest usprawnienie procesów logistycznych przy pełnym zadowoleniu Klienta.
Niezawodne i dokładne – GRP jest pierwszym globalnym dostawcą systemów operacyjnych dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Firma od lat wyciąga konsekwencje tzw. Przemysłu 4.0. Dlatego dobrze znana i poważana marka systemu GRP stała się czymś więcej niż tylko systemem klasy MES.
Założona w 1979 roku, GRP jest jednym z czołowych dostawców rozwiązań na rynku Niemieckim i Europejskim. Firma GRP zbudowała sobie mocną pozycję na rynku jako ekspert od optymalizacji procesów produkcyjnych, MES oraz poprawy procesów przemysłowych.
HADATAP to spółka powstała w kwietniu 2006 roku z założeniem zdobycia pozycji silnego integratora systemów i dostawcy rozwiązań na rynku RFID w Europie. Pierwsze 3 lata działalności przeznaczone były głównie na szkolenia i przygotowanie własnych projektów rozwiązań RFID.
Bieżący profil Spółki to integrator systemów i dostawca rozwiązań RFID. Najważniejsze fakty i dokonania HADATAP:
 • Członkostwo w organizacji GS1-EPCglobal, która ustala ogólnoświatowe standardy identyfikacji. Pracownicy HADATAP są członkami Polskie Rady GS1 a także członkami kilku grup roboczych i biorą udział w licznych konferencjach i spotkaniach roboczych GS1-EPCglobal. HADATAP jest oficjalnym "dostawcą rozwiązań RFID" autoryzowanym przez GS1.
 • Członkostwo w organizacji Dash-7 ustalającej standard tagów aktywnych RFID. Rozwiązania zalecane przez DASH7 są stosowane powszechnie przez Departamnet Obrony Stanów Zjednoczonych. Jest też wiele cywilnych zastosowań tej techniki identyfikacji.
 • Udział w projekcie INTERACT (Interactive Manual Assembly Operations for the Human-Centered Workplaces of the Future - http://www.interact-fp7.eu/). W projekcie uczestniczy 9 organizacji z Grecji, Luksemburga, Niemiec, Polski i Włoch. Polskę reprezentuje HADATAP, zaś pozostali członkowie konsorcjum to Daimler (Niemcy), Electrolux Professionals (Włochy), Emphasis Telematics (Grecja), Uniwersytet w Patras (Grecja), Uniwersytet w Ulm (Niemcy), DFKI, imk Automotive (Luksemburg).
Hicron Sp. z o.o. to integrator systemów informatycznych, specjalizuje się w realizacji kompleksowych projektów IT dla dużych firm oraz przedsiębiorstw średniej wielkości. Jako partner SAP Polska, spółka świadczy usługi wdrożeń, rozwoju, serwisu systemów SAP. Hicron projektuje także własne rozwiązania IT, opierając się o najnowocześniejsze technologie SAP, Java, .Net, PHP, Enterprise Mobility. Eksperci Hicron posiadają szerokie doświadczenia w realizacji projektów IT głównie w branżach: automotive, retail, FMCG, energetyka, produkcja przemysłowa, spożywcza. Spółka działa aktywnie obsługując klientów w Polsce i za granicą (między innymi w Niemczech, Holandii, Szwajcarii, Szwecji, Rosji, USA, Katarze).
Razem ze spółkami Datarino, Grinn i Rhino firma tworzy Grupę Hicron, oferując klientom jeszcze szersze spektrum usług. Datarino oferuje rozwiązania Big Data. Spółka Grinn specjalizuje się w projektowaniu inteligentnej elektroniki (między innymi znanych mikrokomputerów Chiliboard). Spółka Rhino oferuje między innymi rozwiązania z zakresu M2M i telemetrii.
HIT – Kody Kreskowe – dzięki ogromnemu doświadczeniu, które zdobyliśmy przez ponad 20 lat działania na rynku, wyspecjalizowaliśmy się w dostarczaniu rozwiązań odpowiadających oczekiwaniom naszych klientów. Za jakością naszych usług stoją tak istotne cechy jak wysokiej klasy wiedza merytoryczna pracowników firmy i niezawodne rozwiązania. Dzięki naszej znajomości tematu i zaangażowaniu, wielu klientów w Polsce i poza jej granicami usprawnia logistykę, aby sprostać wymaganiom rynku.
Z powodzeniem w całej Europie wdrażamy projekty służące optymalizacji procesów logistycznych. HIT-Kody Kreskowe dostarcza systemy klasy WMS oraz osprzęt magazynowy (drukarki etykiet, czytniki kodów, kolektory danych, systemy do wymiarowania), oznakowanie magazynowe i etykiety samoprzylepne.
Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze centrów logistycznych – jesteśmy w stanie pomóc klientowi w każdym aspekcie pracy magazynowej, niezależnie od stopnia skomplikowania projektu. Nasi eksperci pracują zarówno dla dużych, międzynarodowych koncernów, średnich firm, jak i dla mniejszych rodzinnych przedsiębiorstw.
Hewlett-Packard to przede wszystkim producent drukarek, skanerów, aparatów cyfrowych, palmtopów, serwerów, stacji roboczych komputerów, oraz komputerów dla domu i małych przedsiębiorstw. Wiele komputerów osobistych i przenośnych w ofercie HP pochodzi z linii produkcyjnych firmy Compaq, która połączyła się z Hewlett-Packard w 2002 roku.
Humansoft posiada jeden z najbardziej doświadczonych i wykwalifikowanych zespołów wdrożeniowych Qlik Sense i QlikView w Polsce. Z sukcesem realizujemy projekty Business Intelligence dla największych, strategicznych firm. Zrealizowaliśmy wdrożenia dla ponad 80 klientów. Każde z naszych wdrożeń zakończyło się pełnym sukcesem. W wykonanych przez nas aplikacjach analitycznych Qlik codziennie pracuje ponad 1200 użytkowników.
Wspieramy klientów z różnych branż, oferując kompletne rozwiązania Business Intelligence w obszarach finansowych oraz operacyjnych. Koncentrujemy się na potrzebach Klientów. Każde dostarczone przez nas rozwiązanie poparte jest analizą indywidualnych potrzeb, aby jak najlepiej dopasować ofertę i spełnić oczekiwania najbardziej wymagających firm.
Posiadamy ponad 25-cio letnie doświadczenie w tworzeniu oraz wdrażaniu własnego oprogramowania ERP, B2B, B2C, EDI i BI, na którym pracuje łącznie ponad 10 000 klientów. Gwarantujemy najwyższą jakość dostarczanych rozwiązań i usług.
Industrial Application Software GmbH – Firma powstała w roku 1989 jako firma konsultingowa w Karlsruhe, a w roku 1993 odnotowała międzynarodowy sukces wprowadzając na rynek swój własny system ERP – caniasERP. Z ponad 26 latami doświadczeń w rozwijaniu i projektowaniu oprogramowania, wdrażaniu i monitorowaniu wszechstronnych projektów ERP w różnych obszarach, IAS GmbH jest jednym z liderów technologicznych pośród producentów ERP dla średnich przedsiębiorstw. Ogółem, IAS posiada więcej niż 230 ekspertów IT w 8 różnych lokalizacjach, przeznaczonych do rozwiązań zorientowanych na klienta, procesów biznesowych oraz współpracy partnerskiej.
Zintegrowane środowisko rozwoju TROIA charakteryzuje się otwartym kodem źródłowym oraz niezależną platformą, a wraz z modularną strukturą systemu oferuje przedsiębiorstwom niezwykłą elastyczność. Jak wynika z reprezentatywnych badań rynkowych Trovarit AG i GPS, ta elastyczność stanowi główną siłę caniasERP i zapewnia solidne pozycjonowanie tego rozwiązania na rynku ERP. W badaniu systemów ERP nasi klienci ocenili caniasERP jako jeden z najlepszych systemów ERP w zakresie oprogramowania i satysfakcji operatora. Ten dowód zaufania jest najlepszym potwierdzeniem, tego czym zajmuje się firma IAS.
IBCS Poland realizuje projekty informatyczne zapewniające poprawę skuteczności procesów logistycznych, magazynowych i sprzedaży. Pracownicy firmy tworzą – jeden z największych w Polsce – ośrodek kompetencyjny w obszarze logistyki i informatycznych rozwiązań mobilnych, oferujący najwyższy poziom doradztwa w zakresie:
 • Oprogramowania do zarządzania magazynami (systemy WMS i systemy głosowe do zarządzania procesami magazynowymi);
 • Systemów monitorowania procesów i przepływu towarów na liniach produkcyjnych;
 • Rozwiązań do zarządzania procesami zachodzącymi na hali sprzedaży w sieciach handlowych – detalicznych i hurtowych;
 • Systemów informatycznych do wspierania pracy w terenie przedstawicieli handlowych, serwisantów lub zespołów remontowych, a także pracowników mobilnych firm i instytucji z różnych sektorów rynkowych;
 • Instalacji bezprzewodowych sieci WLAN;
 • Wykorzystania technologii RFID do monitorowania procesów logistycznych i parametrów pracy urządzeń;
 • Znakowania magazynów i hal produkcyjnych, towarów, opakowań zbiorczych, podzespołów, etc.
Firma IBM w 2011 r. obchodziła stulecie swojego istnienia. W ofercie firmy znajduje się szeroki zakres usług doradczych i informatycznych, oprogramowanie oraz systemy i technologie informatyczne.
W ogłoszonej strategii biznesowej do 2015 roku firma kładzie nacisk na analitykę biznesową, cloud computing, wzrost udziału rynków wzrostu (w tym Polski) w swoich przychodach oraz agendę budowy Mądrzejszego Świata (z ang. Smarter Planet). W jej ramach, wspólnie z Partnerami Biznesowymi, przy ścisłej współpracy z klientami, na całym świecie wdraża systemy inteligentnych miast, inteligentnego zarządzania ruchem drogowym, czy inteligentnego przesyłu energii.
Na polskim rynku IBM działa od 1991 roku. Główna siedziba firmy mieści się w Warszawie, a oddziały, między innymi, w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Firma posiada w Polsce również szereg specjalistycznych centrów, takich jak Centrum Usług IT we Wrocławiu, Laboratorium Oprogramowania i Centrum Usług Finansowo-Księgowych w Krakowie oraz Centrum Kompetencyjno-Wdrożeniowe w Gdańsku.
IBM współpracuje ściśle z klientami wszystkich najważniejszych sektorów gospodarki: finansowego, telekomunikacyjnego, przemysłowego, energetycznego, motoryzacyjnego, administracji publicznej, rynku MSP i innych.
Firma IBS POLAND powstała jako odpowiedź na potrzeby rynku w zakresie informatyzacji przemysłu. Firma IBS otrzymała tytuł autoryzowanego partnera w zakresie sprzedaży rozwiązań PLM firmy Dassault Systemes, jednocześnie zostając autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym w zakresie tych rozwiązań.
Oferowane produkty CATIA, DELMIA, ENOVIA pozwalają na zarządzanie całym cyklem życia produktu (PLM) poprzez cyfrową definicję produktu, procesu oraz zarządzanie informacją. Dostarcza rozwiązania inżynierskie do wszystkich gałęzi przemysłu bazując na otwartej, skalowalnej platformie integrującej środowiska pracy działów inżynierskich, technologicznych oraz procesów biznesowych.
ICOMP – Jesteśmy firmą informatyczną, specjalizującą się w dostarczaniu i wdrażaniu najnowszych technologii informatycznych dla biznesu.
Jako partner firmy Infor, czołowego dostawcy aplikacji biznesowych na świecie, dostarczamy najnowsze rozwiązania informatyczne, dostosowane do Państwa potrzeb. Produkty firmy Infor cieszą się ogromnym zaufaniem na całym świecie, co potwierdza liczba ponad 75 000 klientów w 164 krajach!
W skład naszej oferty wchodzi pakiet systemów ERP firmy Infor, przeznaczonych dla firm produkcyjnych z zakresu produkcji dyskretnej. Oferujemy Państwu najwyższej klasy oprogramowanie wraz z jego kompleksową obsługą. Odległość nie jest dla nas przeszkodą, ponieważ działamy na terenie całego kraju, zapewniając Państwu kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Wdrażane przez nas systemy wspierają działalność przedsiębiorstwa w zakresie: technologii wyrobu, planowania i harmonogramowania produkcji, zakupu surowców i materiałów, obsługi maszyn, sprzedaży, finansów, utrzymania ruchu, serwisu klientów, zarządzania jakością, zarządzania relacjami z klientami, raportowania oraz analiz w oparciu o Business Intelligence i analizy wskaźnikowe. Atutem oferowanych przez nas systemów jest ich branżowość. Systemy firmy Infor, są tworzone dla firm produkcyjnych, dlatego to one dostosowują się do działalności firmy, a nie odwrotnie.
W ramach świadczonych usług, nasi specjaliści dedykowani do poszczególnych modułów systemu wykonują analizy biznesowe, identyfikują problemy, opracowują koncepcję informatyzacji, wykonują projekty, dostarczają sprzęt, szkolą, wspierają użytkowników oraz świadczą opiekę powdrożeniową.
Instytut Doskonalenia Produkcji powstał z połączenia firmy doradczo-szkoleniowej Verbis oraz platformy wymiany wiedzy dotyczącej organizacji procesów produkcyjnych Instytut Doskonalenia Produkcji. Działa na rynku od 2002 roku. Łączy praktyczne doświadczenia z różnych gałęzi przemysłu, aby optymalnie dostosować nasze usługi do Państwa potrzeb.
W swojej pracy wykorzystuje podstawowe techniki i metody Lean Management, takie jak: VSM, 5S, Kaizen, TPM, SMED, Pracę Standardową, Wizualizację, a także narzędzia związane z efektywnością energetyczną, motywacją oraz wsparciem coachingowym.
Stawia na otwarty kontakt z pracownikami firm, budowę relacji oraz metody pracy warsztatowej. Dzięki temu wdrożenia mają długotrwałe efekty i są dobrze odbierane przez naszych Klientów.
IFS opracowuje i dostarcza oprogramowanie dla przedsiębiorstw z całego świata, które zajmują się produkcją i dystrybucją wyrobów, budową i utrzymaniem aktywów oraz zarządzaniem działalnością ukierunkowaną na usługi. Specjalizacja branżowa naszych pracowników i rozwiązań oraz zaangażowanie w zapewnianie korzyści każdemu z naszych klientów pozwoliły firmie IFS zdobyć pozycję cenionego lidera i najczęściej polecanego dostawcy w naszym sektorze.
Nasz zespół składa się z 3700 pracowników i coraz większej sieci partnerów. Wspierają oni ponad 10 000 klientów na całym świecie w kwestionowaniu statusu quo i zdobywaniu przewagi nad konkurencją. Nasze oprogramowanie dla przedsiębiorstw może pomóc Twojej firmie już dziś — więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem ifs.com.
Za pomocą rozwiązań Business Process Management firmy iGrafx można dokumentować, realizować i optymalizować procesy produkcyjne całego przedsiębiorstwa. iGrafx łączy przy tym skutecznie na całym świecie najważniejsze komponenty procesu – IT, analizę i inicjatywy procesowe – i w ten sposób wspiera wymierny wzrost produktywności.
W ponad 20 krajach i u więcej niż 10.000 klientów z różnych branż stawia iGrafx korzyść klientów konsekwentnie w centrum swojego działania. Korzystając z wszechstronnych a zarazem łatwych do obsługi narzędzi są w stanie zarówno międzynarodowe korporacje jak i przedsiębiorstwa średniej wielkości skutecznie bronić swojej czołowej pozycji w międzynarodowym współzawodnictwie czy też tą pozycję utwierdzić.
Rok założenia: 1987
Pracownicy: 100 na całym świecie
INFOBASE jest firmą informatyczną działającą na rynku od ponad 20 lat. Początek działalności to rok 1994, w którym została założona firma InfoBase Systemy Informatyczne. Kadra firmy to wysokokwalifikowani programiści, projektanci, analitycy i skuteczny zespół wdrożeniowy. Doświadczenie i wiedza oraz współpraca z konsultantami pozwoliła na opracowanie wielomodułowego zintegrowanego system informatycznego PULSAR opartego o technologię ORACLE, który jest w chwili obecnej podstawowym produktem firmy.
Firma opiera swoją działalność oferując własne produkty i rozwiązania informatyczne firmom z sektora MŚP. Podstawowy obszar naszego zainteresowania to firmy produkcyjne funkcjonujące na terenie całego kraju. INFOBASE realizuje również indywidualne projekty i oferuje swoje usługi programistyczne poza granicami kraju.
Doświadczenie i wiedza oraz współpraca z konsultantami pozwoliła na opracowanie wielomodułowego zintegrowanego system informatycznego PULSAR, który jest w chwili obecnej podstawowym produktem firmy.
Oferowane rozwiązania:
Zintegrowany System Informatyczny PULSAR;
WMS RFID, Logistyka sprzedaży, Logistyka zaopatrzenia, Produkcja, Logistyka Magazynowania (RFID WMS), ODYS- optymalizator dystrybucji, E-commerce, Finanse i Księgowość, Kadry i Płace.
Firma Infor jest wiodącym dostawcą oprogramowania biznesowego i wierzy w znaczenie nieustannej innowacji i absolutnej koncentracji na kliencie. Produkty Infor dają klientom możliwość szybszego wdrożenia przy ograniczeniu zakłóceń i przestojów, bardziej dynamicznego i elastycznego działania oraz szybszego rozwoju. Nasze produkty mogą być wdrażane lokalnie, „w chmurze” lub na obydwa sposoby.
Kluczowe fakty:
 • Ponad 12 400 pracowników;
 • Bezpośrednie oddziały w 38 krajach;
 • Ponad 70 000 klientów na całym świecie;
 • Możliwości oferowania usług wdrożenia i wsparcia w ponad 164 krajach;
 • Zasięg globalny: Ameryka Płn. i Płd., EMEA, APAC.
Inform-Tech Sp. z o.o. jest polską firmą informatyczną której tradycja rynkowa sięga 1992 r. Od początku funkcjonowania działalność firmy skupiała się na tworzeniu i wdrażaniu aplikacji bazodanowych. W początkowym okresie były to aplikacje logistyczne i księgowe tworzone ze wskazaniem rynku dystrybucji farmaceutycznej. Uzyskały one znaczący udział w tym segmencie rynku oraz uznanie wielu klientów. Jedną z istotnych przesłanek naszego sukcesu był wówczas fakt, że jako jedni z pierwszych, w tworzonych aplikacjach wykorzystaliśmy możliwości jakie ówcześnie dawały łącza telekomunikacyjne. Równocześnie w 1994 roku powstała pierwsza wersja Prolab-3 napisana dla laboratorium ówczesnej Huty Batory (obecnie Laboratorium Badań Batory). W 1996 roku aplikacja została uzupełniona i wykorzystana w kolejnych dwóch laboratoriach hutniczych - Huty Zawiercie (obecnie CMC Zawiercie) oraz Sędzimira (obecnie Arcelor Mittal). Instalacje te do dzisiaj skutecznie wspomagają funkcjonowanie laboratoriów. Wnioski wyciągnięte z pierwszych wdrożeń a także bieżące kontakty z wieloma laboratoriami różnych branż, pozwoliły przygotować Prolab-3 tak, że w chwili rosnącego zainteresowania Organizacji tematyką związaną z zarządzaniem jakością, związanym akcesją Polski do UE, zyskało ono aprobatę klientów.
Infortes jest jednym z największych w kraju partnerów Comarch S.A. w zakresie wdrożeń systemów ERP (Platynowy Partner). Dotychczas firma przeprowadziła ponad 100 wdrożeń systemów Comarch ERP XL oraz Comarch Altum. Poza wdrożeniami i serwisem systemów, Infortes świadczy także usługi tworzenia oprogramowania na indywidualne zamówienie. Firma posiada szeroką ofertę uzupełniającą systemy ERP w obszarze zarządzania produkcją i logistyką (m.in.: systemy klasy MES, MWS czy BI).
Infortes specjalizuje się w obsłudze firm produkcyjnych, do klientów należą m.in.: Torf Corporation, Kupiec, Wader, Olimp Laboratories, Dijo, Hanke Tissue, Fast, Dagny czy Mineral. Główna siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu.
Infortes – wdrożenia i serwis Comarch ERP (YouTube)
INGENES od ponad 15 lat jest producentem i dostawcą własnych rozwiązań informatycznych oraz systemów informatycznych znanych producentów takich jak Microsoft, Comarch. Swoją ofertę kieruje do średnich i dużych przedsiębiorstw w branżach produkcyjnych oraz dystrybucji. Rozwiązania dostarczane klientom są dobierane w sposób optymalny dzięki umiejętnej analizie potrzeb, właściwemu wyborowi technologii informatycznych oraz znajomości nowoczesnych metod zarządzania.
Specjalizuje się we wdrażaniu systemów ERP, CRM, BI oraz obiegu dokumentów. Ingenes dużą uwagę skupia na metodologii wdrożenia i realizacji projektów programistycznych.
Główną kadrę Ingenes stanowią doświadczeni certyfikowani konsultanci specjalizujący się w systemach ERP, CRM oraz BI. Jako partner Microsoft Ingenes zdobył kompetnecje z zakresu Business Intelligence, Data Platform, Software Development, Microsoft Business Solutions – Dynamics CRM , Hosting. Ingenes posiada stosowne certyfikaty Microsoft potwierdzające uzyskanie kompetencji.
INITIUS – jest integratorem systemów informatycznych, od 2005 roku specjalizuje się we wdrożeniach systemu ERP enova365. Doświadczenie to zrealizowanych ponad 200 wdrożeń w przedsiębiorstwach z różnych gałęzi gospodarki. INITIUS od wielu lat znajduje się w czołówce rankingu partnerów firmy Soneta Sp. z o.o.
Wyróżnikiem INITIUS jest procesowe podejście do wdrożeń, skupienie się na definicjach procesów i ich organizacji. Initius automatyzuje je, optymalizuje poprzez zastosowanie wybranych, dedykowanych modułów enova365 oraz własnych unikalnych rozwiązań, które służą polepszeniu przepływu informacji w firmie, przy jednoczesnym obniżeniu nakładów pracy i kosztów.
Specjalnością są samodzielne aplikacje bazodanowe, mechanizmy integracji systemu enova365 z innymi systemami (MES, WMS, APS) oraz urządzeniami w tym automatyką przemysłową. Wspiera procesy B2B, B2C i B2E. Ofertę firmy uzupełnia szeroka gama sprzętu z zakresu systemów kodów kreskowych oraz terminali mobilnych.
Innotion to firma założona przez doświadczonych we wdrożeniach i realizacji projektów pasjonatów informatyki. Przez 5 lat istnienia firmy udało nam się zrealizować z sukcesem projekty dla kilkunastu firm z różnych sektorów. Specjalizujemy się w budowaniu rozwiązań w 100% dostosowanych do biznesu naszego klienta.
Realizowaliśmy projekty w następujących obszarach:
 • Zarządzanie kancelarią prawną;
 • System CRM dla dystrybutora elementów przenoszenia napędu;
 • Nawigacja mobilna;
 • Elektroniczny system obsługi pożyczek dla firmy pożyczkowej w Gdyni;
 • Portale sprzedaży biletów komunikacji miejskiej dla 2 polskich miast;
 • System do monitorowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie szkoleń;
 • System do zarządzania, dystrybucji, rozliczania i monitorowania świadczeń pozapłacowych;
 • System do zarządzania projektami informatycznymi;
 • Usługę InnBusiness wraz z uruchomieniem procesów na Innotion Worlfkow w następujących obszarach:
  • Ocena pracownika;
  • Kontrole przestrzegania przepisów BHP;
  • Kancelaria i obieg dokumentów w firmie;
  • Planowanie, realizacji i raportowanie audytów wewnętrznych;
  • Obieg wniosku o zmianę danych w systemie ERP.
Menadżerowie coraz częściej rozumieją, że odpowiednio dobrane systemy informatyczne są kluczowe dla dalszego rozwoju ich firm. Gdy jednak rozpoznają rynek, szybko spotykają się z koniecznością pójścia na znaczne kompromisy, zwłaszcza w zakresie funkcjonalności.
Dzięki bogatemu know-how i elastyczności wynikającej z szerszego portfolio systemów, Insoft Consulting jest w stanie doradzić i wdrożyć rozwiązania IT, które w znacznej mierze rozwiązują ten problem.
W skład oferty Insoft Consulting wchodzą m.in. systemy ERP, MRP, Workflow, WMS oraz BI.
Integramax - Złoty Partner firmy Comarch. Dostawca specjalizuje się we wdrożeniach i rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem firmy COMARCH. Oferta firmy obejmuje kompleksową realizacją projektów informatycznych, począwszy od przeprowadzenia analizy biznesowej, wdrożenie systemu i dopasowanie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, aż po stały nadzór oraz dbałość o ciągły rozwój.
Wśród najbardziej prestiżowych klientów INTEGRAMAX.pl są miedzy innymi takie firmy jak: PAMAPOL, INEA, KREISEL, PAW Decor, Fabryka Papieru LAMIX, ALUPLAST, WECHTA, KLAFS, POSTAL i wiele innych.
INTENSE GROUP jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania wobec systemów informatycznych wspierających zarządzanie. Firma z powodzeniem działa od 2006 roku i specjalizuje się w produkcji oraz wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań klasy Business Process Management i Business Intelligence.
Flagowy produkt – Platforma INTENSE – jest unikalnym, kompleksowym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, pozwalającym zamodelować niemal dowolne procesy biznesowe, zwiększyć efektywność działalności operacyjnej, ograniczyć koszty i zoptymalizować działania.
Oferta obejmuje m.in.:
 • Obieg dokumentów i pracy (workflow);
 • Zarządzanie projektami;
 • Budżetowanie i controlling;
 • Hurtownie danych;
 • Szynę integracyjną (INTENSE Enterprise Service Bus);
 • pecjalizowane rozwiązania branżowe.
Platforma INTENSE codziennie optymalizuje pracę tysięcy użytkowników. Korzystają z niej zarówno średniej wielkości przedsiębiorstwa, jak również duże korporacje, w tym m.in: BUDIMEX SA, PGNiG, ORLEN CS, AWBUD, HOLDING 1, FIXIT. Rozwiązanie jest wdrażane w kraju i zagranicą (m.in. Wielka Brytania, Węgry, Niemcy, Czechy i Słowacja). Wdrożenia realizowane są w oparciu o system INTENSE Platform, zarówno bezpośrednio, jak i z udziałem sieci Autoryzowanych Partnerów INTENSE.
Firma INTER-PLAST Andrzej Bodziachowski powstała w 1995 r. i jest jednym z największych przedsiębiorstw w Polsce sprzedających używane obrabiarki CNC do metalu. W roku 2013 powstała firma córka INTER-PLAST Z.BODZIACHOWSKA-KLUZA SPÓŁKA JAWNA kontynuująca dotychczasowy profil działania firmy. Zatrudniamy 45 specjalistów najwyższej klasy zajmujących się remontami urządzeń. Maszyny sprzedajemy z gwarancją odbioru technicznego oraz DTR. Gwarantujemy również serwis techniczno - naprawczy każdej kupionej u nas maszyny.
W lutym 2012 roku firma INTER-PLAST poszerzyła swoją ofertę o nowe obrabiarki do metalu marki XYZ z Wielkiej Brytanii. Firma XYZ powstała w 1984 roku i jest obecnie jednym z największych dostawców obrabiarek CNC w Wielkiej Brytanii. Cechą wyróżniającą obrabiarki firmy XYZ jest dbałość o połączenie wysokiej jakości maszyny z odpowiednim sterowaniem, które jest łatwe w obsłudze i ustawianiu. Frezarki oraz tokarki są wyposażone w sterowanie PROTotrak, które zostało stworzone przez firmę XYZ. Natomiast centra obróbcze i tokarki CNC są dostarczane ze sterowaniem Siemens lub Fanuc.
ISK Sp. z o.o. to zespół 14 kompetentnych ludzi o szerokim doświadczeniu uzyskanym podczas wieloletniej pracy z klientami i problemami, z jakimi borykały się Ich firmy. Firma ISK powstała w 1995 roku i od początku koncentrowała się na pomaganiu klientom osiągnąć korzyści z połączenia technologii informatycznej i biznesu, tak by mogli budować przewagę konkurencyjną swoich firm. Bazując na 19 letniej praktyce nabytej w trakcie wielu projektów wdrożeniowych i konsultingowych tworzymy i wdrażamy specjalizowane rozwiązania informatyczne dedykowane konkretnym branżom lub firmom.
Do realizowanych projektów podchodzimy kompleksowo zaczynając od analizy procesów biznesowych, ich oceny poprzez przygotowanie propozycji usprawnienia do wdrożenia konkretnego rozwiązania informatycznego. Zagadnieniami na których się koncentrujemy dotyczą głównie obszaru gospodarki magazynowej i produkcji.
Nasze realizacje tworzymy w oparciu o systemy klasy ERP wzbogacone o autorskie rozwiązania branżowe i specjalizowane. Przykładem takiego rozwiązań są:
 • APO – system produkcyjny dedykowany dla odlewni;
 • RapidWMS – zaawansowany system zarządzania magazynem
  z wykorzystaniem kodów kreskowych i przenośnych kolektorów danych.
ISL Innowacyjne Systemy Logistyczne specjalizuje się w projektowaniu, sprzedaży i wdrażaniu automatycznych systemów magazynowych.
Rozwiązania te usprawniają procesy intralogistyczne i pozwalają osiągnąć szereg korzyści m.in. oszczędność powierzchni składowania, wykorzystanie dostępnej wysokości pomieszczeń, czy wzrost ergonomii i wydajności procesów logistycznych.
Od początku istnienia, tj. 2009 roku, spółkę ISP Polska tworzy wysoko wyspecjalizowana kadra inżynierska posiadająca bogate doświadczenie i wieloletnią praktykę w zakresie realizowania projektów w informatyzacji i automatyzacji w przemyśle.
Gwarantujemy profesjonalne podejście do najbardziej skomplikowanych zagadnień, elastyczność, wsparcie i przyjazne dla użytkownika rozwiązania techniczne. Zawsze staramy się dostarczać najwyższą jakość usług, zapewniając tym samym naszym klientom zakładaną efektywność, niezawodność i ciągłość funkcjonowania ich procesów produkcyjnych.
Jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednie zespoły specjalistów do realizacji nawet najbardziej wymagających projektów wymagających przekrojowej wiedzy z dziedziny automatyki, informatyki, zarządzania i technologii produkcji.
Cechy, które nas wyróżniają to: bogate „know how” rozwiązań z pogranicza automatyki i informatyki, rzetelność, wysokie kwalifikacje pracowników, dostęp do specjalistycznej wiedzy, unikalne doświadczenie, elastyczność i globalna obecność.
IT Excellence Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się we wdrażaniu oraz sprzedaży systemów ERP wspomagających zarządzanie. Głównym celem naszej firmy jest dostarczanie najwyższej jakości programów oraz usług wspierających rozwój biznesu naszych Klientów na wszystkich etapach wdrażania i rozwoju oprogramowania ERP.
ZAJMUJE SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI:
 • Dostarczaniem oprogramowania wspierającego procesy Zarządzania firmą w obszarach Finansowym, Kadrowym i Logistyki;
 • Usługami serwisowymi związanymi z konfiguracją systemów ERP i MRP i szkoleniem użytkowników;
 • Analizą biznesową przedsiębiorstwa pod kątem optymalizacji procesów biznesowych i ich oprogramowania w systemach ERP i MRP;
 • Doradztwem w zakresie metodyk wdrożeniowych dla systemów ERP;
 • Tworzeniem rozwiązań IT opartych o indywidualne potrzeby Przedsiębiorstwa.
ATUTY FIRMY TO:
 • Wiedza i doświadczenie naszych konsultantów – konsultanci posiadają kilkuletnie doświadczenie we wdrażaniu produktów Forte;
 • Własna metodyka Wdrożeniowa – firma posiada własną autorską metodykę wdrażania systemów informatycznych w średnich i dużych firmach;
 • Modyfikacje i rozwiązania dodatkowe – firma wspiera swoich Klientów tworząc Rozwiązania Indywidualne (raporty, zmiany programistyczne) wspierające biznes Klienta;
 • Zrozumienie potrzeb Klienta – konsultanci posiadają szeroką wiedzę z różnych obszarów merytorycznych przedsiębiorstwa takich jak rachunkowość, rachunkowość Zarządcza, przepisy kodeksu pracy itp. , która pozwala nam lepiej definiować potrzeby Klienta i przygotować rozwiązania dopasowane do tych potrzeb.
IT-REM to firma będąca wysokiej klasy specjalistą w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych obszaru zarządzania produkcją: ERP, MES oraz SCADA. Doświadczony zespół konsultantów, projektantów i inżynierów liczy ponad 160 osób. Na swoim koncie ma wiele zrealizowanych wdrożeń wymagających wysokich i złożonych kompetencji informatycznych. Projekty obejmują: Finanse i Majątek Trwały; Personel (Kadry i Płace, HRM – Human Resources Management); Logistyka (Zaopatrzenie, Sprzedaż, Gospodarka Magazynowa); Produkcja (Planowanie i Sterowanie Produkcją); Administrację systemów (ERP, bazy danych, systemy operacyjne). Firma od 2 lat dostarcza rozwiązania MES Wonderware, współpracując w tym zakresie z firmą Astor, jedynym autoryzowanym dystrybutorem oprogramowania i komputerów przemysłowych Wonderware w Polsce.
Inwestując w technologię, każda firma chce ją potem jak najlepiej wykorzystać. Nie inaczej jest w przypadku SAP – wybierając ją, firmy pragną zyskać jak najwięcej. Dlatego zasługują na współpracę z partnerem, którego pasją jest pomaganie w odnoszeniu sukcesów. SAP jest naszym chlebem powszednim i kwintesencją naszej działalności.
itelligence w Polsce to ponad 20 lat doświadczenia, setki projektów SAP i IT oraz ponad 230-osobowy zespół ekspertów. Potencjał lokalny wspieramy globalną siłą grupy itelligence. W 25 krajach zatrudniamy ponad 7200 pracowników, pracujemy dla ponad 6000 kleintów na całym świecie. Na polskim rynku dostarczamy usługi związane z wdrożeniem, użytkowaniem i wsparciem rozwiązań SAP (ERP, BI, CRM, HR, WM) oraz świadczymy kompleksowe usługi outsourcingu IT z własnego Data Center.
Firma ITM Information Technology Management powstała w 2008 roku w wyniku połączenia dwóch firm, istniejącej PCS oraz nowo założonej ITM. Od początku istnienie firmy prace skierowane są na dostarczenie oprogramowania wspomagającego obszar produkcji i obszar jakości. Oferowane przez ITM rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacji.
Wybrane referencje:
 • Maflow Polska
 • DeLaval Operations Sp. z o.o.
 • Dayco Sp. z. o.o.
 • Volkswagen Poznań
 • Eaton Sp. z o.o.
JCommerce to firma, która doświadczenie biznesowe i technologiczne zdobywa już od ponad 10 lat. Jest to jedna z nielicznych firm na rynku IT w Polsce, która łączy w sobie kompetencje z zakresu technologii PHP, JAVA, .NET, FrontEnd i znajomość procesów biznesowych, pochodzących z wdrożeń systemów Business Intelligence i ERP. Dzięki temu Klienci JCommerce zyskują nie tylko wsparcie technologiczne, ale również dodatkową wartość w postaci optymalizacji procesów biznesowych w ich firmach.
Firma dodatkowo świadczy usługi Outsourcingu IT, które pozwalają na nawiązanie współpracy ze starannie dobraną grupą ekspertów JCommerce, bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z kadrami, płacami oraz zmianą struktury własnej firmy. Wiedza i umiejętności specjalistów firmy pozwalają na skuteczną pracę nad każdym realizowanym projektem, zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym.
Partnerami biznesowymi firmy JCommerce są czołowi producenci oprogramowania i sprzętu oraz najlepsze ośrodki naukowe. Dzięki temu Klienci mają pewność, że współpracują z profesjonalną firmą, której pracownicy posiadają wiedzę i kompetencje doceniane na całym świecie.
Jet Reports Poland od 2007 r. specjalizuje się w sprzedaży i wdrożeniach rozwiązań do raportowania, Business Intelligence i Business Analytics. Oferowane przez nas produkty stworzone są z myślą o szybkiej implementacji, co znacznie obniża koszty i skraca czas wdrożenia. Jako rozwiązania typu self-service umożliwiają one również użytkownikom biznesowym samodzielne zarządzenie hurtownią danych i kostkami.
JobRouter AG z siedzibą w Mannheim (Niemcy) jest jednym z wiodących dostawców platform, które w skrócie określić możemy jako "Workflow management systems".
System zarządzania procesami oraz przepływem pracy JobRouter® umożliwia automatyzację i usprawnienie dowolnych procesów w każdej organizacji. Firma dostarcza system do użytkowania poprzez międzynarodową sieć swoich partnerów.
Wśród klientów, którzy w swojej codzienności biznesowej wykorzystują system JobRouter®, są takie firmy jak: Carl Zeiss, Ernst & Young, Euromaster, Haribo, Lindt, Ricoh Europe, Bridgestone Sales Polska, Wrigley Poland, Thomas Cook, TRW Automotive.
Zakres działalności firmy JTC stanowią głównie projekty oraz budowa komputerowych systemów automatyzacji i systemów zasilania elektrycznego dla obiektów i instalacji przemysłowych.
Wskutek dynamicznego rozwoju ofertę firmy poszerzono o produkcję najnowocześniejszej technologii układów sterowników PLC serii CONTROL MICRO®, które obecnie z dużym powodzeniem są stosowane w energetyce, gospodarce wodno-ściekowej, układach BMS, wśród producentów maszyn i innych dziedzinach gospodarki.
Kadrę inżynierską i techniczną poza pełną kompetencją, zaangażowaniem w prowadzone działania, wiedzę o stosowanym sprzęcie potwierdzoną certyfikatami charakteryzuje również ogromne doświadczenie obiektowe oraz wiedza o problemach, z którymi spotykają się nasi Klienci.
Juniper Networks przeobraża zastosowanie technik sieciowych. Jako wiodący, globalny dostawca rozwiązań sieciowych i bezpieczeństwa koncentruje swą uwagę na klientach, którzy czerpią strategiczne wartości z wykorzystaniem własnych sieci teleinformatycznych.
Do klientów Juniper Networks zaliczają się najwięksi operatorzy telekomunikacyjni, globalne przedsiębiorstwa, agencje rządowe, instytucje badawcze i naukowe. W portfolio Juniper Networks znajduje się szeroki wachlarz produktów sieciowych zapewniających wydajne i bezpieczne funkcjonowanie złożonych sieci pełniących krytyczne role w funkcjonowaniu biznesu klientów, m.in. 25 największych dostawców usług sieciowych na świecie oraz 8 z 15 czołowych firm z listy Fortune 500.
Firma Juniper Networks została utworzona z podstawową misją – misją antycypacji i rozwiązywania najtrudniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem sieci przemysłowych i ich bezpieczeństwem. Dzisiaj Juniper Networks umożliwia swoim klientom budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki przeobrażeniu zastosowań sieciowych poprzez:
 • Zabezpieczenie sieci przed zwiększającą się liczbą skomplikowanych ataków;
 • Zapewnienie bezpiecznego i dopasowanego do potrzeb dostępu do zdalnych zasobów dla klientów i partnerów biznesowych;
 • Usprawnienie działania aplikacji sieciowych i usług, które zapewniają rynkową przewagę nad konkurencją.
Junisoftex posiada ponad 30 letnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań informatycznych oraz elastyczny model współpracy z Klientem. Firma może pochwalić się długotrwałą współpracą z wieloma przedsiębiorstwami.
Od 15 lat Junisoftex dostarcza sprawdzone, profesjonalne bazy danych SQL, dopasowane do potrzeb klientów. Dzięki pasji, doświadczeniu oraz solidności swoich pracowników w chwili obecnej spółka posiada około 50 klientów, w tym pięciu notowanych na GPW.
KOMAKO Sp. z o.o. – firma z 25 letnią historią dostarcza rozwiązania klasy ERP w modelu tradycyjnym oraz w chmurze internetowej. Buduje rozwiązania branżowe dla systemu enova365 – oprogramowania klasy ERP. Specjalizuje się w systemach zarządzania projektami oraz budżetowaniem. Jest dostawcą rozszerzeń branżowych pod nazwą ENOKO Budżet dla enova365.
KOMAKO jako doświadczony integrator oferuje usługę wdrożenia z wykorzystaniem sprawdzonej metodyki wdrożeniowej. Projekty realizuje fachowy zespół konsultantów z przygotowaniem merytorycznym (księgowi i specjaliści od zarządzania kadrami) oraz inżynierowie i programiści. KOMAKO jest również certyfikowanym partnerem firmy Microsoft od 10 lat i oferuje szersze usługi wsparcia informatycznego w tym wdrożenia środowiska Microsoft Project, Enterprise Project Management czy usług w chmurze Office 365.
Kompred Sp. z o.o istnieje na polskim rynku informatycznym od roku 1987. Głównymi kierunkami działalności jest sprzedaż oraz wdrażanie oprogramowania wspomagającego funkcjonowanie średnich i małych firm.
Kompred specjalizuje się we wdrożeniach oprogramowania ERP w firmach handlowych i produkcyjnych. Kompred zatrudnia fachowców oraz współpracuje z praktykami w dziedzinach związanych zarówno ze sferą informatyczną jak również dobrze zorientowanych w zagadnieniach księgowych, kadrowo-płacowych, gospodarki magazynowej, logistyki czy też organizacji pracy i obiegu dokumentów w przedsiębiorstwach.
Firma Komtech Sp. z o.o. od wielu lat projektuje i dostarcza rozwiązania IT dla sektora przemysłowego. W swojej ofercie posiada dedykowane narzędzia do optymalizacji procesów, w takim zakresie jak MES, CMMS czy SCADA / HMI.
Oprócz nich oferuje również tworzenie systemów dedykowanych, projektowanych pod indywidualne potrzeby klientów. Dzięki profesjonalnej obsłudze Specjalistów oraz świadczeniu szerokiego zakresu usług konsultingowych, doradczych, wdrożeniowych i integracyjnych, a także doskonałej opiece powdrożeniowej i serwisowej Klienci mają pewność, że realizowane projekty są dopasowane zarówno do dynamicznie zmieniających się wymagań rynkowych, jak i potrzeb biznesowych. Ciągły rozwój firmy, pozwala na realizację zaawansowanych projektów informatycznych, poprzez dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla dużych i średnich firm, a tym samym stale powiększać grono zadowolonych Klientów.
Firma Kotrak istnieje na rynku od ponad 25 lat. Jesteśmy twórcą dedykowanych aplikacji biznesowych, doświadczonym integratorem systemów informatycznych oraz globalnym dostawcą systemów ERP. Współpracujemy z zaufanymi producentami gotowych systemów IT, między innymi z firmą Comarch, a także jesteśmy dystrybutorem urządzeń dla biznesu. Realizujemy projekty w Polsce i zagranicą, łącznie na 5 kontynentach. Dostarczamy rozwiązania dla firm z każdej branży, niezależnie od skali prowadzonej działalności: oprogramowanie dla księgowości, magazynu, firm produkcyjnych czy gabinetów lekarskich.
Blisko 200 specjalistów i 8 oddziałów: w Krakowie, Opolu, Warszawie, Łodzi, Bielsku-Białej, Warszawie, Londynie i Palo Alto, codziennie wspiera 6500 Klientów. Przy głównej siedzibie firmy w Katowicach powstał software house zatrudniający wykwalifikowanych programistów, analityków i testerów. Wspólnie tworzą szyte na miarę aplikacje mobilne, internetowe i desktopowe.
Głównym wyznacznikiem działalności firmy Kotrak jest doświadczenie w zróżnicowanych procesach biznesowych. Każda firma i branża posiada swoją specyfikę, a każdy klient to indywidualne potrzeby, dla których dopasowane rozwiązania tworzą specjaliści Kotrak. Nie tylko wdrażają systemy, ale również dzięki nim rozwijają firmy Klientów, wykorzystując swoją wiedzę biznesową oraz wieloletnie doświadczenie. Dostosowują systemy do przedsiębiorstw, wzmacniając ich atuty i wspierając w dalszym wzroście, służąc pomocą i asystą techniczną na każdym etapie.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty na naszej stronie internetowej:
https://kotrak.pl/
KVADOS, a.s. – Jesteśmy szanowanym producentem rozwiązań softwarowych, które razem z naszym doświadczeniem i know-how są stosowane codziennie w 11 krajach Europy. Nasze produkty i usługi przeznaczone są dla klientów działających w szeregu segmentów, koncentrując się przede wszystkim na handlu, produkcji i usługach. Specjalizujemy się w optymalizowaniu procesów i działań ludzi bezpośrednio tam, gdzie pracują - w biurach, halach produkcyjnych, magazynach, ale też na zewnątrz, w terenie.
W podstawowej linii dzielimy nasze produkty na rozwiązania dla ERP, procesy mobilne, sprzedaż detaliczną, poprawę efektywności pracy pracowników w biurach oraz zarządzanie usługami. Rozumiemy, iż każdy klient jest inny, dlatego potrafimy wzajemnie kombinować nasze systemy tak, aby jako całość stworzyły unikalne i najlepsze rozwiązanie dla Państwa biznesu. Rozwiązania firmy Kvados skierowane na Polski rynek – myAVIS NG (CRM ze wsparciem procesów handlowych w terenie) oraz myFABER (service desk i workforce management)
Firma L-Systems jest autoryzowanym złotym partnerem firmy Epicor. Autoryzacja obejmuje sprzedaż i wdrożenia systemów: Epicor 9, iScala.
Firma zatrudnia specjalistów posiadających szesnastoletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów klasy ERP. L-Systems jest także autoryzowanym partnerem Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.
Od początku swojego istnienia firma blisko współpracuje ze środowiskiem akademickim, obecnie 11 uczelni korzysta z przygotowanego przez L-Systems pakietu dydaktycznego systemu ERP. Pracownicy L-Systems są współautorami publikacji naukowych, skryptów dla studentów szkół wyższych oraz podręczników do nauczania logistyki dla szkół ponadgimnazjalnych.
Pracuje z firmami działającymi w następujących branżach:
 • Obróbki metali;
 • Przemysłu maszynowego;
 • Przemysłu elektrotechnicznego;
 • Hutniczej;
 • Przemysłu elektronicznego;
 • Chemicznej;
 • Plastikowej;
 • Dystrybucyjnej.
Firma realizuje także projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Liquid Systems Sp. z o.o.jest firmą z sektora IT&T z 10 letnim doświadczeniem. Świadczymy usługi w zakresie efektywnego wykorzystania informatyki i telekomunikacji w osiąganiu celów biznesowych firm i instytucji.
Oferujemy pomoc w zakresie projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz budowie i utrzymaniu sieci teletechnicznych. Współpracujemy z największymi producentami oprogramowania w Polsce i na świecie.
Zespół Liquid Systems stanowią specjaliści IT posiadający wieloletnie doświadczenie w wykorzystaniu i wdrażaniu narzędzi ERP, CRM, Business Intelligence a także zarządzania projektami oraz w zarządzaniu procesami tworzenia oprogramowania. Większość z nich posiada umiejętności, wiedzę i doświadczenie poparte między innymi certyfikatami Comarch, Scrum, PRINCE2, PMP.
Z powodzeniem korzystamy z funduszy unijnych oraz pomagamy naszym Klientom w realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych.
Logos Sp. z o.o. – Jesteśmy firmą rodzinną działającą na polskim rynku od 1987 roku. Od kilkunastu lat jesteśmy partnerem firm Microsoft, Comarch i Oracle. Dzięki tej współpracy zapewniamy naszym klientom dostęp do najnowszych technologii informatycznych oraz wdrażamy wysokiej klasy oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, w tym innowacyjne systemy Business Inteligence ułatwiające podejmowanie ważnych i skomplikowanych decyzji biznesowych.
Zdajemy sobie sprawę, że każda firma działa według własnej niepowtarzalnej koncepcji. Dlatego, zgodnie z naszą misją „od słowa do celu” poznajemy naszego klienta i dopasowujemy proponowane rozwiązanie do jego standardów.
Firma LogTec koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie istotnymi obszarami biznesowymi przedsiębiorstwa, takimi jak: zarządzanie gospodarką magazynową i logistyką, optymalizacja tras dostaw, optymalizacja wykorzystania przestrzeni ładunkowej, prognozowanie popytu oraz bezpiecznego poziomu zapasów przy uwzględnieniu trendów i sezonowości, zarządzanie gospodarką konserwacyjno-remontową, optymalizacja tras wizyt dla służb serwisowych.
Oferta firmy skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych, logistycznych, zarządzających nieruchomościami, jak również świadczących różnego rodzaju usługi (ze szczególnym uwzględnieniem usług serwisowych).
Konsultanci Logtec posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, programowaniu i wdrażaniu systemów ERP oraz innych specjalizowanych rozwiązań (obszar logistyki, produkcji i dystrybucji).
Macrologic specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw. Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie współpracy z klientami pozwala firmie dobrze rozumieć zależności miedzy informatyką a biznesem. Bazując na kompetencjach konsultantów i doświadczeniach we współpracy z klientami, firma, doradza przedsiębiorcom, w jaki sposób zoptymalizować i rozwijać sposób działania ich organizacji przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi.
Głównymi produktami są: Macrologic Merit - pierwszy polski procesowy system ERP, w którym możliwe jest zaimplementowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie bezpośrednio do rozwiązania informatycznego, oraz Macrologic ERP - klasyczny, zintegrowany systemem ERP, który pozwala kompleksowo zarządzać firmą w poszczególnych jej obszarach.
Madar to firma, która od 1991 roku dostarcza rozwiązania informatyczne dla biznesu. Swoje działania od początku skupia wokół tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, głównie z sektora MŚP i non-profit.
Madar jest producentem oferowanego przez siebie oprogramowania, równocześnie zapewnia wsparcie techniczne swoim klientom i pomaga dostosować wykorzystywane narzędzia do rozwoju każdej jednostki organizacyjnej. Madar posiada także bogate doświadczenie w realizacji projektów specjalizowanych dla konkretnych branż, organizacji, podmiotów.
Jesteśmy czeską spółką MagikINFO s.r.o., która jest producentem i wyłącznym dystrybutorem, obecnego na rynku od szesnastu lat, programu MagikINFO. MagikINFO to kompleksowy system bazodanowy przeznaczony do efektywnego zarządzania i monitoringu infrastruktury sieciowej. MagikINFO składa się z trzech zintegrowanych, ale również działających niezależnie od siebie programów: MagikAUDIT, MagikMONITOR oraz MagikHELPDESK.
Wszystkie nasze siły, wiedza i doświadczenia skupiają się na jego rozwoju oraz usługach związanych z dystrybucją systemu. Do naszej kadry należą polscy specjaliści w dziale handlowym oraz dziale technicznym, dzięki którym zapewniamy w Polsce wysoki standard oferowanych przez nas usług. Naszymi klientami są firmy o zróżnicowanej wielkości, posiadające od 5 do 10 000 komputerów, działające zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.
Mangogem to firma, która została założona w 2002 roku w Brukseli(Belgia). Firma działa na arenie międzynarodowej, posiadając wdrożenia m.in. w Europie, USA i Azji. Firma Mangogem jest dostawcą innowacyjnych oraz inteligentnych rozwiązań IT, które pomagają w rozwiązywaniu problemów przedsiębiorstw.
"Nasze silne doświadczenie naukowe i technologiczne, obejmuje szeroki zakres tematów związanych z informatyką i inżynierią, dzięki temu możemy pomagać przedsiębiorstwom wdrażać nowe koncepcje, tworząc pomost pomiędzy teorią a wdrożeniem."
Kompetencje Mangogem obejmują zarówno produkty jak i usługi:
 • Oprogramowanie klasy APS;
 • Systemy wspierające decyzje;
 • Modelowanie, walidacja, symulacja i optymalizowanie;
 • Rozwój i projektowanie software’u;
 • Metody i rozwiązania badawcze;
 • Nauka pracy maszyn, heurystyki oraz AI (sztuczna inteligencja);
 • Niezawodne i jakościowe oprogramowanie;
 • Metodologia rozwiązywania problemów.
Mantis Polska Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Mantis International, będącej czołowym dostawcą oprogramowania wspomagającego procesy logistyczne, usług doradczych oraz całościowych rozwiązań informatycznych przeznaczonych do zarządzania łańcuchem dostaw.
Firma Mantis została założona w 1996 r. w Grecji, a jej międzynarodowa ekspansja rozpoczęła się w 2003 roku i od tego momentu firma utrwala swoją pozycję lidera na rynkach Europy Południowo - Wschodniej, posiada bardzo silną pozycję w Rosji, a także na Bliskim Wschodzie.
Ciągle rośnie zapotrzebowanie na zintegrowane, sprawdzone, łatwe do przystosowania oraz konkurencyjne cenowo specjalistyczne rozwiązania dla logistyki, które mogą zarządzać całym łańcuchem dostaw. Muszą one być oparte na najnowszej technologii oraz otwartej architekturze, aby chronić inwestycje klienta, ale przede wszystkim mają przynosić oszczędności.
Firma Max Elektronik działa na polskim rynku od 1991 roku. Przez pierwsze lata istnienia koncentrowała się na sprzedaży sprzętu komputerowego. Dziś oferuje elastyczne i stabilne systemy informacyjne oparte na nowoczesnych technologiach informatycznych, w tym Java Computing. Korzystają z nich przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe, jednostki administracji publicznej oraz sektora edukacji, a także instytucje finansowe.
Mercus Software to przedsiębiorstwo informatyczne z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Dostawca posiada kilkuletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP) oraz systemów zarządzania relacjami z klientem (CRM). Mercus Software gwarantuje Klientom pełne wsparcie w podjętej decyzji inwestycyjnej oferując kompleksowy wachlarz usług w zakresie infrastruktury systemowej i sprzętowej m.in. analizę przedwdrożeniową, dostosowanie sytemu do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, szkolenia oraz szybką pomoc przy usuwaniu problemów informatycznych.
Merinosoft Sp. z o.o. – Już od ponad 25 lat tworzymy rozwiązania IT dla biznesu.
Od początku funkcjonowania nastawiamy się na tworzenie niestandardowych, dopasowanych do konkretnej firmy narzędzi informatycznych, zgodnych z metodami i zasadami pracy w niej panującymi. Nasze doświadczenie i indywidualne podejście do każdego klienta zaowocowały współpracą z wieloma podmiotami z całej Polski i nie tylko.
Naszym wiodącym produktem, wokół którego budujemy indywidualne rozwiązania, jest XEMI – system klasy ERP. Specjalizujemy się także w projektowaniu i realizacji biznesowych aplikacji mobilnych (XEMI Sales Force, XEMI CRM/Serwis...).
Naszych klientów obejmujemy stałą opieką techniczną. Jako autor i dostawca posiadamy pełne prawa autorskie, a co za tym idzie możliwość modyfikacji i rozwoju systemu.
W ramach rozwoju naszej oferty w 2014 roku rozpoczęliśmy współpracę z niemiecką firmą CP Corporate Planning AG. CP jest dostawcą oprogramowania CP-Suite – specjalistycznego rozwiązania do kontrolingu, zarządzania strategicznego i konsolidacji bilansów. Chcemy umożliwić polskim przedsiębiorstwom skorzystanie z wiedzy i doświadczenia CP aby mogły wykorzystać te wartości w swoim biznesie.
Firma Merz działa na rynku systemów do zarządzania produkcją od 1991 roku. Od roku 1999, Merz udowadnia swoją jakość zgodnie z certyfikatem ISO 9001.
System do zarządzania produkcją MES Merz jest wizytówką firmy (lub jest produktem flagowym firmy). Stanowi kompleksowe rozwiązanie operacyjnego zarządzania, monitorowania, planowania oraz oceny w różnych segmentach produkcyjnych.
Obecnie Merz MES zbiera dane z produkcji, monitoruje i ocenia efektywność w wielu wiodących firmach produkcyjnych. Ponadto Merz rozwija własny system SCADA HMI do zbierania i wizualizacji danych technologicznych, co znajduje zastosowanie m.in. w przemyśle farmaceutycznym, przemyśle papierniczym czy w inżynierii wodnej.
W obszarze rozwijania oprogramowania, Merz rozwija swój software w zależności od specyficznych wymagań klienta – skupiamy się na nowych technologiach “drogi często i rzadko uczęszczane”, co często oznacza nie tylko rozwój oprogramowania, ale również wiele rodzajów badań i prac naukowych. Dla wiodących Europejskich firm z segmentu czujników podczerwieni i wysokiej częstotliwości, rozwijamy unikatowe oraz innowacyjne oprogramowanie do anonimowego wykrywania osoby w strumieniu wideo, a także inne narzędzia do inteligentnej analizy wideo.
META Systemy Magazynowania Sp. z o.o. jest spółką córką firmy META Regalbau GmbH & Co. Kommanditgesellschaft z siedzibą w Arnsberg, Niemcy, i należy do Przedsiębiorstwa Grupy LOH.
META jest producentem systemów regałów półkowych, paletowych oraz konstrukcji stalowych, a także dostawcą produktów dla klientów w Niemczech, w Polsce oraz spółek z Grupy META w innych krajach Europy. META eksportuje swoje produkty na cały świat.
Regały META wytwarzane są w Niemczech i Czechach według norm RAL oraz ISO 9001. Produkty spełniają jednocześnie normy bezpieczeństwa ZH 1/428 i są poddawane kontroli niezależnych instytutów badawczych, np. Urzędu Kontroli Materiałów (MPA) w Dortmundzie.
Systemy META charakteryzują się najwyższą jakością i są wytwarzane na nowoczesnych, wysoce wydajnych, sterowanych cyfrowo maszynach. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii profilowania, cynkowania stali i pokrywania powłoką epoksydową, regały META są wyjątkowo trwałe, funkcjonalne oraz odporne na odkształcenia, ścieranie, uderzenia i zarysowania. Wykonywane są w nowoczesnych systemach modułowych, co umożliwia zastosowanie ich w dowolnych układach oraz sprawny montaż z użyciem specjalnych złączy lub połączeń śrubowych.
Korporacja Mitsubishi Electric, posiada 90 lat doświadczenia w zakresie dostarczania niezawodnych, wysokiej jakości produktów dla klientów korporacyjnych oraz indywidualnych na całym świecie. Jest uznanym światowym liderem w dziedzinie automatyki przemysłowej, produkcji, marketingu, sprzedaży urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
W 2009 roku utworzono w Balicach polski oddział Mitsubishi Electric Europe B.V., który funkcjonuje jako centrala dla Europy Środkowo-Wschodniej. Centrala posiada autoryzowany serwis, dział wsparcia technicznego, oraz centrum edukacyjno ekspozycyjne – Showroom. Na terenie Polski zlokalizowane są 3 biura handlowe: w Pruszkowie, Wrocławiu i w Poznaniu.
Monitor ERP System to ponad 30 lat doświadczenia w branży systemów klasy ERP dla sektora produkcyjnego. Monitor zatrudnia 170 osób.
Wielojęzyczny system jest obecny w wielu krajach – Monitor ma ponad 3800 klientów wśród firm produkcyjnych w 30 krajach, a w Szwecji jest liderem rynku systemów ERP w sektorze produkcyjnym. Monitor ERP posiada swój oddział również w Polsce.
NAV.COM jest jednym z najbardziej doświadczonych ośrodków w Polsce, od ponad 10 lat specjalizującym się we wdrożeniach oraz rozwoju rozwiązań IT dla przedsiębiorstw, opartych o technologię Microsoft Dynamics NAV. Firma powstała w 2002 r. i od samego początku jest jednym z najważniejszych partnerów Microsoft Dynamics. Posiada status Microsoft Silver Partner ze specjalizacją w rozwiązaniach ERP i Data Platform, a swoje funkcjonowanie opiera o weryfikowany standard ISO 9001:2008.
Usługi:
Firma dostarcza licencje, realizuje projekty wdrożeniowe, szkolenia oraz kompleksowy serwis i wsparcie dla Klientów. Wykorzystując swoje kompetencje oraz doświadczenie, ściśle współpracujemy z użytkownikami rozszerzając standardową funkcjonalność systemu Microsoft Dynamics NAV, przystosowując go do specyfiki branżowej i indywidualnych potrzeb Klientów.
Partnerstwo Microsoft:
Microsoft Partner
 • Silver Enterprise Resource Planning;
 • Silver Data Platform.
Microsoft Dynamics NAV
Doświadczenie:
 • Autorskie moduły Add-On, branżowe (produkcja stalowa, ogrodnicza, handel detaliczny) oraz poszerzające standardowe funkcjonalności (serwis, bankowość, kadry, raporty) Microsoft Dynamics NAV;
 • Prace rozwojowe i głęboka adaptacja ERP do indywidualnych wymagań Klienta;
 • Stabilny zespół z potwierdzoną wiedzą techniczną i księgową oraz praktyką zdobytą w ponad 50 wdrożeniach krajowych i międzynarodowych;
 • Sprawdzona i oparta o standardy Microsoft Sure Step metodyka prowadzenia projektów;
 • Szeroka ekspertyza i zrozumienie biznesu.
NBIT działa na rynku IT od 2004 roku stale rozwijając swoją ofertę. Główny profil działalności firmy to projektowanie, dostarczanie i wdrażanie rozwiązań bezpieczeństwa - głównie backup danych oraz systemów UTM. NBIT koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań najwyższej klasy takich producentów jak EMC i Asigra, które wykorzystują algorytmy deduplikacji danych pozwalając na wykonywanie wydajnych, szybkich i bezpiecznych kopii bezpieczeństwa zasobów informatycznych w przedsiębiorstwie.
NBIT jest również Gold Partner'em FortiNet - lidera wśród producentów urządzeń UTM, z których korzysta między innymi Pentagon, a w Polsce Totalizator Sportowy, PAN i Policja.
Firma świadczy dla swoich klientów całodobowe wsparcie techniczne, organizuje cykliczne szkolenia i spotkania prowadzone przez doświadczonych inżynierów. Firma dostarcza rozwiązania zarówno do niewielkich instytucji administracji publicznej typu urzędy miast jak i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych co pokazuje dużą skalowalność oferowanych technologii.
NearSoft Europe jest szwajcarsko-bułgarskim producentem oprogramowania, który oferuję metodologię oraz technologię dla przetwarzania informacji dotyczących produkcji w czasie rzeczywistym.
NMG jest ekspertem w opracowywaniu profesjonalnych rozwiązań wspomagających efektywne zarządzanie gospodarką energetyczną. Rozwiązania NMG tworzy zespół doświadczonych pracowników, którzy przez ostatnich kilkanaście lat specjalizowali się w realizacji złożonych projektów, zwłaszcza z dziedziny wspomagania gospodarki mediami energetycznymi. Razem z NMG wspomagamy klientów w zakresie analityki, konsultingu i formalnego oraz technicznego przygotowania do korzystania z aktualnych rozwiązań umożliwiających obniżenie kosztów zakupu mediów przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego charakteru ich poboru.
Nuveon działa w przemyśle automotive, elektrycznym, maszynowym, spożywczym oraz innych branżach produkcyjnych.
Ponad 20 organizacji pozwoliło firmie Nuveon usprawnić ich operacje oraz wprowadzić ich biznes w przyszłość.
Założona w roku 2008 na południu Niemiec, firma Nuveon ewoluowała z innowacyjnego startup’u do dostawcy zaawansowanych rozwiązań Industry of Things.
Horyzont technologiczny zmienia się nieustannie, rozprzestrzeniając przytłaczające uczucie dla kadry kierowniczej, że wszystko zmienia się z dnia na dzień oraz może bardzo szybko zostać przedawnione. Postanowiliśmy wykorzystać to jako możliwość i wspierać process biznesowy oparty na pięciu regułach: Elastyczność, Mierzalność, Czystość, Szybkość oraz Łatwość utrzymania. Naszą wizją jest to, aby jak najwięcej osób oraz organizacji czerpało z rewolucji Internetu Rzeczy, wybiegamy do przodu chcąc działać w Polskim przemyśle.
OEPD posiada status Professional Provider VMware. Oferuje przenoszenie serwerów w środowisko Maszyn Wirtualnych. Firma zrealizowała projekty dla wielu klientów branży produkcyjnej oraz usługowej. Podstawowe kierunki działań to: wdrożenia rozwiązań terminalowych, wirtualizacja systemów, usługi outsourcingowe, aplikacyjne, teleinformatyczne oraz integracyjne. Od 2006 roku OEPD jest akredytowanym wykonawcą usług w ramach programu Unii Europejskiej Phare Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Historia OEPD sięga roku 1965, kiedy to powstał przy Hucie Łabędy zalążek Ośrodka Informatyki. Jako Spółka prawa handlowego OEPD rozpoczęła działalność w połowie 1999 roku.
OpenGLOBE – Firma doświadczona w usługach wdrożeniowych dla firm polskich i niemieckich. Wśród ich kientów są również firmy z Republiki Czeskiej, Francji, Chin i Kanady. W internecie istnieją bardzo rozbudowane systemy ERP dostępne na podstawie darmowych licencji. Ta firma posłuży Ci swoją wiedzą, abyś mógł z nich skorzystać.
Firma OpenGLOBE oferuje pełny zakres usług dotyczących systemu Odoo.
OpenGLOBE świadczy w szczególności następujące usługi:
 • Konsultacje wdrożeniowe lub rozwojowe;
 • Migracje;
 • Projektowanie funkcjonalności;
 • Programowanie;
 • Szkolenia (bez przygotowania programu);
 • Instalacje systemu, silnika baz danych, maszyn wirtualnych,
  macierzy sieciowych i systemów łączności.
OpenText dostarcza oprogramowanie klasy Enterprise Information Management (EIM) umożliwiające organizacjom, w tym w szczególności z sektora przemysłowego, zarządzanie, zabezpieczanie i wykorzystywanie gromadzonych informacji, zarówno we własnych centrach danych, jak i w chmurze obliczeniowej. Już ponad 50.000 Klientów wykorzystuje rozwiązania OpenText by uwolnić moc gromadzonych przez siebie zasobów informacyjnych.
OpenText dostarcza rozwiązania obejmujące cały zakres zagadnień EIM, w tym dwa kluczowe obszary:
 • Enterprise Content Management (ECM);
 • Business Process Management (BPM).
Aby dowiedzieć się więcej o OpenText (NASDAQ: OTEX; TSX: OTC), zapraszamy do odwiedzenia strony www.opentext.com.
Operator Systems jest wiodącym dostawcą zintegrowanych, ustandaryzowanych Systemów Realizacji Produkcji (MES) przeznaczonych dla firm z produkcją dyskretną.
Misja firmy Operator brzmi: „Visibility for Improvements”. Wiemy, że wszystkie firmy produkujące nieustannie szukają sposobów na zwiększenie efektywności i konkurencyjności. Operator oferuje takim firmą pełną gamę produktów i usług, które pomagają spełniać to zadanie. Nasze rozwiązanie – Operator MES nie tylko obejmuje procesy produkcyjne, ale również wpływa na cały łańcuch dostaw, dystrybucji, zapewnienie jakości jak i utrzymania ruchu.
Operator Systems zajmuje się systemami klasy MES (Systemy Realizacji Produkcji) od ponad 10 lat. Dziś mamy blisko 100 instalacji a ponad 10 000 użytkowników dziennie stosuje Operatora, jako podstawową aplikację na hali produkcyjnej. Firma ma siedzibę w Herlev koło Kopenhagi w Danii. W Polsce posiada biuro w Krakowie.
OPTeam S.A. to dostawca rozwiązań informatycznych o ponad dwudziestoletnim doświadczeniu na rynku oprogramowania. Oferta dla sektora przedsiębiorstw obejmuje m.in. systemy CDN XL, Comarch Altum oraz własne rozwiązania branżowe. Aplikacje własne OPTeam SA dostosowywane są do specyfiki konkretnej branży czy profilu przedsiębiorstwa. Do najbardziej znanych, autorskich rozwiązań OPTeam należą m.in. systemy zarządzania projektami budowlanymi (OPTIbudowa), wsparcia procesu produkcji (OPTIprodukcja), elektronicznego obiegu dokumentów (SOD), zarządzania magazynami wysokiego składowania (Magazynier WMS System), platforma do kooperacji B2B z wykorzystaniem Internetu (ICenter).
Firma ORSOFT powstała w 1990 roku jako spółka wydzielona z uniwersytetu powstała z grup badawczych zajmujących się "Optymalizacją" oraz "Inżynierią procesową", zamieniając powyższe zagadnienia w praktykę. "OR" w nazwie firmy oznacza operations research, czyli badania operacyjne.
Skoncentrowanie się na systemach APS i SCM poprowadziło ewolucję rozwiązań firmy ORSOFT do stworzenia najnowocześniejszych technologii. Głównymi zasadami ORSOFT są zrównoważony rozwój, stabilność, koncentracja na kliencie, wzrost wartości oraz wzajemne wsparcie.
Misją spółki PC Guard S.A. jest organizowanie skutecznego zarządzania. Dostarczanie przedsiębiorstwom i instytucjom kompleksowych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych, wykorzystujących najnowocześniejsze technologie informatyczne oraz wiedzę z zakresu zarządzania.
PC Guard S.A. jest również autorem i wykonawcą projektów:
 • Wytworzenia i rozwoju systemu Graffiti.ERP – zaawansowanego oprogramowania klasy MRPII/ERP do wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwem;
 • Wytworzenia i rozwoju systemu Ascent.DBI – zaawansowanego oprogramowania wspierającego koordynację procedur zarządzania dokumentacją oraz informacją. Ascent.DBI łączy cechy portalu korporacyjnego, repozytorium dokumentów, Workflow, CRM i narzędzi BI;
 • Wytworzenia i rozwoju systemu QuickSTEP – oprogramowania dla małych firm.
iPCC sp. z o.o. jest polskim partnerem firmy Infor w zakresie dostarczania i wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami (ERP).
W iPCC rozumiemy, że nasze zadania wykraczają poza branżę IT. Dla wielu naszych klientów jesteśmy zaufanymi doradcami, których celem jest usprawnienie procesów i zwiększenie efektywności działania ich przedsiębiorstw. Nasi konsultanci mają staż przekraczający 15 lat i łącznie zrealizowali ponad 300 projektów – w większości dotyczących systemu Infor M3 – w kraju i za granicą. Pozwala to nam na dzielenie się wiedzą i proponowanie klientom rozwiązań, które przeszły pozytywną weryfikację w praktyce. Nasze doświadczenia wdrożeniowe w zakresie produkcji i dystrybucji obejmują również zastosowanie nowatorskich rozwiązań i narzędzi IT specyficznych dla konkretnej branży (dotyczy to m.in. przemysłu chemiczno-kosmetycznego, motoryzacyjnego, spożywczego, drzewno-meblarskiego i modowego).
Oprócz usług wdrożeniowych iPCC oferuje również kompleksową opiekę powdrożeniową, outsourcing i hosting rozwiązań oraz doradztwo i edukację w zakresie narzędzi i metod usprawniania biznesu. Z usług iPCC korzysta ponad 80 przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych w Polsce i za granicą.
Pepperl+Fuchs> – międzynarodowy koncern przemysłowy produkujący czujniki oraz moduły dla automatyki przemysłowej. Dzięki specjalistycznej wiedzy technicznej potrafimy dyskutować o rozwiązaniach a także dostosować naszą ofertę do zmieniających się potrzeb rynkowych i rosnących wymagań naszych klientów, stale wprowadzając na rynek nowe i udoskonalone produkty i technologie. Przed wdrożeniem do seryjnej produkcji intensywnie testujemy nasze produkty co zapewnia niezawodne i trwałe ich funkcjonowanie, nawet w ekstremalnych i agresywnych warunkach.
Produkty firmy Pepperl+ Fuchs znajdują się wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka precyzja i niezawodność.
Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o. jest firmą działającą na rynku od 15 lat. Posiadamy duże doświadczenie we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Specyfika działania Petrosoft.pl skierowana jest na kompleksową oraz rzetelną obsługę Klienta. Wysoki poziom świadczonych usług gwarantuje wyspecjalizowana kadra oraz referencje od szerokiej gamy firm, które z nami współpracują.
Petrosoft.pl posiada oddziały zlokalizowane w miastach:
 • Jasło – Centrala;
 • Rzeszów;
 • Czechowice-Dziedzice;
 • Gdańsk.
Petrosoft.pl oferuje:
 • Projektowanie, realizacja i wdrażanie autorskich rozwiązań w zakresie oprogramowania Petrosoft.pl w technologii Dot.Net, ASP.Net, Sharepoint + Nintex.
 • Kompleksowe rozwiązania teleinformatyczne na specjalne zamówienie Klientów – instalacja i obsługa złożonych centrali telefonicznych (Alcatel) i centrów teleinformatycznych;
 • Kompleksową obsługę informatyczną firm (outsourcing informatyczny) – obsługa 24h;
 • Dostawę i konfiguracja sprzętu i oprogramowania (komputery, serwery, macierze, notebooki);
 • Dostawę rozwiązań firmy Microsoft.
PONAR PLAST z Żywca oferuje sprzedaż maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy oraz urządzenia peryferyjne. Wysokie kwalifikacje kadry pracowniczej w dziedzinie maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych daje gwarancję w pełni profesjonalnej obsługi klienta.
Służymy radą przy doborze optymalnej maszyny pod obecną, bądź planowaną produkcję, prowadzimy także serwis gwarancyjny jak i wszelkiego rodzaju naprawy po gwarancyjne. Świadczmy usługi w zakresie kompleksowego serwisu maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, urządzeń peryferyjnych, serwisu sterowania wraz z mechaniką maszyn, zarówno własnych jak i innych producentów. Oferowany przez nas asortyment daje gwarancję wysokiej jakości przy korzystnej cenie.
Prediktor AS jest wiodącym dostawcą przemysłowych aplikacji IT. Od początku naszej działalności w 1995 r. dostarczyliśmy przemysłowe rozwiązania i usługi dla klientów przemysłowych na całym świecie, a nasza zainstalowana baza liczy dziś ponad 2000 systemów opartych na naszym pakiecie produktów Apis.
Nasze główne dostawy do przemysłu spożywczego obejmują:
 • Pełny pakiet MES zawierający funkcje takie jak LIMS,
  zarządzanie recepturami, śledzenie, OEE itp.;
 • Inline NIR do ciągłej kontroli składu produktu;
 • Konsulting.
Dążymy do tego, aby zawsze dostarczać naszym klientom właściwe rozwiązania, dające najlepszy zwrot z inwestycji. Aby odnieść sukces, chcemy ściśle współpracować z naszymi klientami.
Prediktor ma duże doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań przemysłowych IT. Pracujemy systematycznie i metodycznie, aby nasze rozwiązania spełniały potrzeby naszych klientów. Nieustannie dążymy do poprawy realizacji projektu, bazując na doświadczeniu, które zdobywamy podczas realizacji nowych projektów. Te doświadczenia zostały uwzględnione w naszej metodologii dostarczania wysokiej jakości przemysłowych rozwiązań IT - na czas i na budżet.
Primaco jest czołowym integratorem systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem firmy Comarch największego Polskiego producenta oprogramowania.
Firma Primaco powstała w 1999 roku. Od samego początku, głównym obszarem działalności firmy jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Primaco oferuje właściwy wybór i dopasowane do firmy rozwiązania informatycznego zapewniającego satysfakcję naszych Klientów oraz dające im wymierne korzyści.
Do Państwa dyspozycji oddajemy zespół doświadczonych konsultantów, posiadających bogatą wiedzę i doświadczenie . Nasi konsultanci są systematycznie szkoleni, a ich umiejętności są sprawdzane egzaminami certyfikującymi. Każdy specjalizuje się w danej dziedzinie sektora IT, co zapewnia znacznie wyższy poziom świadczonych usług. Szybką i fachową pomoc zapewnia wyspecjalizowany dział asysty technicznej, dedykowany obsłudze bieżących klientów.
proALPHA – kompleksowe rozwiązanie receptą na sukces przedsiębiorstwa. Grupa proALPHA Polska Sp. z o.o. to Business Service Provider czyli dostawca usług biznesowych. Całościowe spektrum usług proALPHA obejmuje nie tylko najnowocześniejsze oprogramowanie biznesowe, ale także szeroko rozumiane usługi biznesowe. Poprzez połączenie programowania i dystrybucji zintegrowanego, kompletnego rozwiązania klasy ERP z usługami doradczymi, proALPHA bez trudu konkuruje z firmami o identycznym profilu na rynku.
Nasza filozofia Filozofia Grupy proALPHA polega na połączeniu fachowych usług doradczych i oprogramowania umożliwiającego realizowanie celów klienta.
Klienci Do naszych klientów zaliczają się w głównej mierze średniej wielkości przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe i usługowe o strukturze koncernu, ale także spółki zależne dużych przedsiębiorstw.
Sukcesy O naszym kompletnym rozwiązaniu - proALPHA moglibyśmy długo opowiadać. Z doświadczenia wiemy jednak, że dobre referencje są warte więcej niż tysiąc słów, dlatego przedstawiamy opinie klientów, którzy obecnie korzystają z systemu proALPHA. Przekonaj się sam o kompetencjach Grupy proALPHA - profesjonalnego dostawcy usług biznesowych z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku rozwiązań klasy ERP w sektorze średnich przedsiębiorstw.
Referencje: http://www.proalpha.pl/pl/referencje.html
PROCOM SYSTEM S.A. to specjalista w branży AKPiA, działający na polskim rynku od 1989 roku. Oferujemy kompleksową realizację zadań z dziedziny automatyzacji procesów przemysłowych oraz autorskich systemów informatycznych. Wysoki poziom naszych usług jest wynikiem stosowania niezawodnych urządzeń renomowanych firm, wykorzystywania najnowszych technologii oraz odpowiednich kwalifikacji naszych specjalistów.
Obszary kompetencyjne PROCOM SYSTEM:
 • Rozwiązania dla energetyki wytwórczej;
 • Rozwiązania dla ochrony środowiska;
 • Rozwiązania dla przemysłu;
 • Systemy informatyki przemysłowej;
 • Inteligentne budynki;
 • Systemy ochrony ryb.
Oferujemy Klientom dobór najlepszego rozwiązania oraz pełną obsługę wykonawczą i serwisową. Zapewniamy generalną realizację przedsięwzięć wielobranżowych. Systemy automatyki oraz systemy sterowania dostępne w naszej ofercie to gwarancja zwiększonej efektywności dla każdej firmy.
Produsoft Polska S.A. jest producentem oprogramowania dla dużych i średnich firm produkcyjnych o zaawansowanych potrzebach informatycznych. Firma oferuje autorski, "szyty na miarę" system Produsys Personal. Działa na rynku od 2000 roku, początkowo w obrębie różnych podmiotów gospodarczych, a od 2008 jako spółka akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
PROFERIS to rzeszowska firma informatyczna gwarantująca ciągłość i bezawaryjność procesów biznesowych. Zapewniamy kompleksową obsługę informatyczną, która usprawnia koordynację działania firmy.
Posiadamy długoletnie doświadczenie, szczególnie we wdrożeniach zintegrowanych systemów klasy ERP renomowanego producenta oprogramowania firmy COMARCH, którego jesteśmy autoryzowanym Partnerem. Działalność PROFERIS skierowana jest głównie do firm produkcyjnych z dowolnej branży, ale specjalizujemy się również w obsłudze firm o profilu handlowym. Rozwiązania PROFERIS zastosowane zostały min.: w firmie specjalizującej się w odlewnictwie metali, przetwórstwie tworzyw sztucznych, wytwórstwie laminatów - głównie do potrzeb taboru kolejowego, obróbka i wytwórstwo metali, w tym metale wykorzystywane w przemyśle zbrojeniowym.
Oferowane przez nas oprogramowanie Comarch ERP XL to nowoczesny system przeznaczony dla średnich i dużych firm produkcyjnych, usługowych i handlowych z różnych branż. Może być wykorzystywany zarówno w firmach jednooddziałowych, jak i przedsiębiorstwach o rozproszonej strukturze. Zalety oprogramowania Comarch ERP XL to np. szybki dostęp do informacji, automatyzacja pracy i minimalizacja ryzyka występowania błędów w trakcie wykonywania operacji na bazach danych, wielowymiarowe analizowanie danych i źródło informacji do podejmowania decyzji strategicznych, czy współpraca z platformą mobilną (do pracy przedstawicieli handlowych), sklepem internetowym i galeria handlową.
ProffNet jest polskim producentem oprogramowania klasy CMMS, który od początku swojego istnienia stawia na innowacyjność. Od 2002 roku nieprzerwanie rozwija i dostarcza autorskie rozwiązania w zakresie zarządzania działami Utrzymaniem Ruchu.
Zespół wykwalifikowanych specjalistów i deweloperów z zakresu projektowania aplikacji przemysłowych dba o to, aby ciągle rozwijać i dopasowywać system proCMMS do potrzeb odbiorców. Do dyspozycji klientów Proffnet, pozostaje także wyspecjalizowany zespół automatyków, którzy odpowiadają za integrację systemu dowolnym parkiem maszynowym.
Oprogramowanie System Utrzymania Ruchu proCMMS oferowane przez ProffNet świetnie radzi sobie zarówno w kilkuosobowych jaki i kilkusetosobowych zespołów UR. Dostęp online umożliwia spięcie w jeden system dowolnej ilości rozproszonych po wielu lokalizacjach zakładów produkcyjnych.
Elastyczność proponowanych rozwiązań umożliwia sprawne i szybkie dostosowanie oprogramowania proCMMS praktycznie do dowolnej branży
Centrum Oprogramowania Profisoft powstało w 1990 roku. Głównym obszarem działania są kompleksowe rozwiązania informatyczne, wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwami.
Codziennie z Państwa wskazówkami firma tworzy rozwiązania dla rzeczywistych problemów biznesu – jej wiedza wynika z praktyki i w praktyce jest weryfikowana.
Misją firmy jest dostarczanie nowoczesnych i wydajnych systemów klasy ERP, MRP, MSP, CRM, CMS do zarządzania przedsiębiorstwem oraz zapewnienie najwyższej, jakości obsługi klientów zarówno na etapie wdrożenia, jak i później w trakcie eksploatacji rozwiązań informatycznych.
Profisoft dostarcza najlepsze rozwiązania, narzędzia, technologie oraz kompetencje, które umożliwiają przedsiębiorcom łatwiejsze i szybsze osiągnięcie założonych celów biznesowych, a w konsekwencji prowadzą do zwiększania ich zysku.
Od 1992 roku ściśle współpracuje z producentem oprogramowania – firmą ComArch S.A. (wcześniej CDN). Specjalizuje się we wdrożeniach systemów do zarządzania firmą: Comarch ERP XL oraz Comarch ERP OPT!MA – Poleca je swoim klientom ze względu na ich wysoką, jakość, elastyczność, kompletność, integralność, zgodność z przepisami, ciągły rozwój oprogramowania oraz atrakcyjną cena w stosunku do oferowanej funkcjonalności.
Oferuje wysokiej jakości usługi:
 • Wnikliwa analiza przedwdrożeniowa - dobór i dostarczenie odpowiedniego rozwiązania informatycznego;
 • Dopasowanie infrastruktury informatycznej (sprzęt i oprogramowanie systemowe) do Comarch ERP XL;
 • Konfiguracja i instalacja systemu szkolenia dla przyszłych użytkowników Comarch ERP XL;
 • Wsparcie merytoryczne i techniczne w zakresie eksploatacji i funkcjonowania Comarch ERP XL;
 • Rozwój i customizacja Comarch ERP XL – poszerzanie możliwości Comarch ERP XL oraz dopasowanie do potrzeb i oczekiwań firmy, dodatkowe aplikacje, integracja z zewnętrznymi systemami lub urządzeniami, zaawansowane raporty i wydruki;
 • Stała opieka serwisowa IT w pełnym zakresie;
 • Pomaga w uzyskaniu finansowania projektów: leasing, dotacje UE.
Profisys Systemy Informatyczne jako partner czołowego producenta oprogramowania w Polsce firmy COMARCH S.A. realizuje projekty wdrożeń systemów do zarządzania.
Misja firmy to nie tylko wsparcie informatyczne dla procesów biznesowych w przedsiębiorstwach lecz także consulting oparty na doświadczeniu specjalistów dostawcy. Profisys realizując projekty wdrożeń główny nacisk kładzie na dostosowanie systemu informatycznego do potrzeb Klienta. Kluczowym celem dla firmy jest ustalenie procesów biznesowych, które pozwolą przedsiębiorstwu na najbardziej efektywne wykorzystanie wprowadzanego rozwiązania. Dysponując wiedzą niezbędną do analizy tych procesów Profisys jest w stanie zrealizować każdy projekt.
Może pochwalić się licznymi referencjami, które zdobył realizując kolejne projekty wdrożeniowe. Firmy, u których przeprowadzał proces wdrażania zintegrowanego systemu informatycznego zawsze pozytywnie oceniały przygotowanie do każdego etapu wdrożenia oraz wiedzę merytoryczną dostawcy. Po zakończeniu procesu wdrożenia proponuje klientom obsługę serwisową.
Do każdego projektu podchodzi indywidualnie, starając się jak najszerzej wykorzystać możliwości oferowanych systemów informatycznych. Posiada również doświadczenie w projektowaniu i implementacji dodatkowych aplikacji wspierających specyficzne procesy biznesowe swoich Klientów.
Swoim klientom oferuje kompleksowe rozwiązania biznesowe. Prowadzony zakres usług obejmuje dobór infrastruktury technicznej (serwery, stacje robocze, okablowanie). Profisys zajmuje się również doradztwem w zakresie rozwiązań hostingowych.
Prospeo dostarcza oprogramowanie wspomagające zarządzanie produkcją w oparciu o Comarch ERP XL. Główny obszar wdrożeń dotyczy średnich i dużych przedsiębiorstw z branży kosmetycznej, farmaceutycznej i metalowej. Sprawny przebieg wdrożeń zapewnia doświadczenie w branży, wykorzystanie metodyki Agile oraz zaplecze gotowych rozwiązań specjalizujących program. Za sukces firmy odpowiada doświadczony zespół konsultantów, rekomendacje dostawcy Oprogramowania Comarch, pozytywne referencje klientów oraz personalne kompetencje zarządu w osobach Paweł Pyzara i Piotr Jesionek.
Prospeo aktywnie uczestniczy w rozwoju oprogramowania Comarch ERP i popularyzowaniu wiedzy o jego wykorzystaniu. Prowadzi centrum szkoleniowe oprogramowania Comarch organizując cykliczne szkolenia specjalistyczne dla administratorów i deweloperów programu. Rozwija serwis internetowy gromadzący artykuły, porady i pochodzące z rynku wtórnego funkcjonalności usprawniające pracę na programie. Oferuje obsługę powdrożeniową i serwisową kładąc też nacisk na samodzielność klienta w obsłudze i administrowaniu swoim programem. Prospeo to dbający o swój wizerunek wiarygodny partner Comarch ERP, któremu mogą Państwo powierzyć wdrożenie programu w swojej firmie.
Kluczowe kompetencje:
 • Produkcja w oparciu o Comarch ERP XL;
 • Specjalizacja w branży kosmetycznej, farmaceutycznej i metalowej;
 • Oprogramowanie do zarządzania kontrolą jakości zintegrowane z Comarch ERP XL;
 • Oprogramowanie MESPoint zintegrowane z Comarch ERP XL do ewidencji zdarzeń na hali produkcyjnej;
 • Szkolenia otwarte pod marką eSpot Comarch Szkolenia;
 • Portal internetowy swiatxl propagujący oprogramowanie ERP XL.
PROXIA Polska Sp. z o.o. jest jedynym w Polsce oddziałem niemieckiej korporacji PROXIA Software AG wchodzącej w skład grupy kapitałowej COSCOM Computer GmbH, będącej producentem oprogramowania do optymalizacji procesów w przemyśle produkcyjnym.
PROXIA to międzynarodowe doświadczenie (oddziały zlokalizowane są w Europie, Ameryce Północnej i Azji) i kompetencje w automatyzacji produkcji od 1978 roku. Aktualnie w całej Europie i na świecie pracuje ponad 6 tys. systemów PROXIA i ok. 25 tys. podłączonych maszyn oraz układów sterowania CNC do systemu.
Jako jedyne przedsiębiorstwo na świecie, PROXIA rozwija i realizuje całościowy łańcuch procesowy zaczynając od konstrukcji CAD/CAM i kończąc na planowaniu i monitorowaniu produkcji. W ten sposób rozwiązania programistyczne PROXIA umożliwiają komunikację bezinterfejsową między różnymi modułami o możliwie najwyższej bezawaryjności od pierwszego dnia wdrożenia.
PSI Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu PSI AG, jednego z największych dostawców systemów IT z tradycjami sięgającymi 1969 r. Specjalizujemy się w kompleksowym projektowaniu, wdrażaniu funkcjonalnych rozwiązań IT wspierających wzrost konkurencyjności naszych Klientów, dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym. Optymalizujemy procesy biznesowe poprzez indywidualnie dopasowane algorytmy opracowane przez matematyków i specjalistów IT. Bazujemy na własnych, sprawdzonych rozwiązaniach, które następnie elastycznie dopasowujemy do potrzeb i procesów produkcyjnych naszych klientów. Nad ciągłym rozwojem oprogramowania pracuje polski zespół liczący prawie 200 pracowników, czerpiąc z najlepszych praktyk we wdrożeniach systemów PSI na całym świecie.
W zakresie rozwiązań dla produkcji firma oferuje niezawodne rozwiązania do zaawansowanego harmonogramowania, śledzenia i monitorowania produkcji klasy MES, APS, SCADA. System PSIwms pozwala na optymalizację procesów logistycznych dzięki technologii Smart Move wykorzystującej zaawansowane algorytmy matematyki wyższej. W Polsce z rozwiązań PSI korzystają m.in. ArcelorMittal, LPP, MPK Poznań, Nałęczów Zdrój / Cisowianka, Stelweld, ABM Greiffenberger, Volkswagen i wiele innych firm.
Firma QAD jest wiodącym dostawcą oprogramowania biznesowego dla światowych przedsiębiorstw produkcyjnych. Aplikacje firmy QAD dostarczają krytycznej funkcjonalności dla zarządzania zasobami produkcyjnymi oraz operacjami zarówno wewnątrz jak i poza przedsiębiorstwem. Umożliwiają firmom na całym świecie współpracę ze swoimi klientami, dostawcami i partnerami.
Aplikacji QAD używają producenci z branży motoryzacyjnej, elektronicznej i elektrotechnicznej, urządzeń przemysłowych, przetwórstwa spożywczego, dóbr konsumpcyjnych oraz aparatury medycznej i farmacji w około 5800 firmach w ponad 90 krajach i 27 językach. Więcej informacji o firmie QAD znajduje się na stronach www.qad.pl lub www.qad.com.
Queris jest polskim producentem oprogramowania przemysłowego i rozwiązań z zakresu aplikacji dedykowanych dla branży produkcyjnej. W swojej ofercie posiada podstawowe narzędzia do optymalizacji wydajności procesów, takie jak system MES, system APS, czy system CMMS. Oprócz nich oferuje również tworzenie systemów dedykowanych, projektowanych pod indywidualne potrzeby klientów.
Atutem firmy jest praktyczne łączenie kompetencji programistycznych i technicznych swoich pracowników. Zespół Queris składający się z deweloperów, inżynierów, automatyków, elektryków i innych specjalistów technicznych jest w stanie odpowiedzieć praktycznie na każdą potrzebę z zakresu oprogramowania i automatyki, która pojawi się w zakładzie produkcyjnym.
Raion Automatyka to firma, której twórcy postawili przed sobą zadanie poprawienia wydajności i szybkości pracy w zakładach przemysłowych, przy pomocy nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zajmujemy się projektowaniem i wykonywaniem systemów automatyki, budową maszyn, programowaniem robotów, a także wdrażaniem systemów MES.
Nasi specjaliści zajmują się projektowaniem, prefabrykacją szaf sterowniczych, a także przeprowadzaniem montażu i integracji systemów MES. Nasz zespół dysponuje nowoczesnymi narzędziami, dużą wiedzą, a także tym, czego nie da się zdobyć w żaden inny sposób niż ciężką i sumienną pracą przez lata – doświadczeniem. Pozwala to nam na podejmowanie się nawet tych najbardziej nietypowych zadań, jakie stawiają przed nami nasi Klienci.
Rekord Pomorze jest oddziałem firmy "REKORD" Systemy Informatyczne powstałej w 1989 roku. Założycielem i prezesem spółki jest Janusz Szymura. W ciągu blisko 20 lat swojego istnienia na polskim rynku oprogramowania stała się firmą o ogólnopolskim zasięgu, oferującą najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne dla jednostek administracji publicznej i przedsiębiorstw produkcyjnych.
Z myślą o klientach stworzyła dwa autorskie programy: RATUSZ® i REKORD.ERP. System RATUSZ® powstał przy ścisłej współpracy z jednostkami samorządowymi. Daje swoim użytkownikom m. in. szerokie wsparcie w podejmowaniu decyzji, możliwość efektywnego zarządzania finansami jednostki, stanowi również doskonały fundament popularnego obecnie e-Urzędu. System REKORD.ERP natomiast wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem dzięki kompleksowej obsłudze i integracji wszystkich obszarów jego działalności. Prowadzi to m.in. do optymalizacji zapasów, wyeliminowania zbędnych kosztów i redukcji niebezpieczeństwa utraty informacji jak i dostępu do niej osób niepowołanych.
Firma świadczy pełen zakres usług. Od konsultingu, poprzez dostawę sprzętu i rozwiązań internetowych, implementację oprogramowania i dostosowania go do potrzeb klienta po opiekę wdrożeniową, usługi szkoleniowe i serwis posprzedażowy. Firmie zaufało już blisko 200 urzędów oraz ponad 300 przedsiębiorstw na terenie całego kraju. Gwarantem wysokiej jakości oferowanych produktów jest certyfikat BS EN ISO 9001:200 nr FS 98775.
"REKORD" prowadzi również szeroko zakrojone działania prospołeczne. Firma jest strategicznym sponsorem Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego. Klub obejmuje szkoleniem piłkarskim ponad 250 dzieci i młodzieży oraz posiada drużyny seniorów w IV Śląskiej Lidze w piłce nożnej oraz w Ekstraklasie Futsalu. Drużyna Rekordu jest aktualnym młodzieżowym mistrzem Polski w futsalu. Przy kompleksie sportowym usytuowany jest również nowoczesny Ośrodek Szkoleniowy, który wraz z zapleczem hotelowym i gastronomicznym przystosowany jest do przeprowadzania profesjonalnych prezentacji i seminariów dla klientów naszej firmy.
Firma REKORD SI została założona w 1989 roku przez mgr inż. Janusza Szymurę. W ciągu 30 lat swojego istnienia na polskim rynku oprogramowania, stała się firmą o ogólnopolskim zasięgu, oferującą najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne dla jednostek administracji publicznej i przedsiębiorstw produkcyjnych.
REKORD SI jest producentem dwóch autorskich pakietów oprogramowania: RATUSZ® i REKORD.ERP.
Firma świadczy pełen zakres usług: od konsultingu, dostawy sprzętu, rozwiązań internetowych, integracji oprogramowania, dostosowania systemów informatycznych do potrzeb klienta, aż po opiekę wdrożeniową, usługi szkoleniowe. Z usług REKORDU korzysta ponad 300 jednostek administracji publicznej oraz ponad 200 przedsiębiorstw na terenie całego kraju.
Reply jest firmą, która specjalizuje się w konsultingu, integracji systemów i usług cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem opracowania koncepcji, projektowania i wdrażania rozwiązań opartych na nowych kanałach komunikacji i mediach cyfrowych. Reply, wspólnie z kluczowymi partnerami z obszaru przemysłu, definiuje i opracowuje modele biznesowe w oparciu o nowe technologiczne i komunikacyjne paradygmaty, takie jak Big Data, Cloud Computing, Digital Communication i Internet of Things. Czyniąc to, ma na celu optymalizację i integrację procesów, aplikacji i urządzeń.
Hermes Reply jest firmą należącą do grupy Reply specjalizującą się w innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych, usługach serwisowych oraz doradztwie technicznym w szeroko pojętej dziedzinie produkcji przemysłowej. Firma działa jako integrator systemów pomiędzy poziomem rozwiązań ERP i systemami sterowania maszynami w procesie produkcyjnym, zapewniając pełne pokrycie zarządzania działalnością produkcyjną w fabryce, co gwarantuje klientom osiągnięcie ich celów biznesowych.
Sage jest jednym z największych dostawców rozwiązań ERP na świecie. Oferta firmy w Polsce obejmuje 4 linie produktów: System Symfonia i Symfonia Start dla małych firm i mikroprzedsiębiorstw, System Zarządzania Forte – zaawansowane rozwiązanie klasy ERP dla średnich przedsiębiorstw oraz międzynarodowy system Sage ERP X3 – globalne, zintegrowane rozwiązanie ERP dla dynamicznie rozwijających się średnich i większych firm. Uzupełnieniem oferty jest innowacyjny serwis miedzyfirmami.pl, który powstał z myślą o upowszechnianiu pomiędzy podmiotami gospodarczymi elektronicznej wymiany dokumentów, uproszczeniu formalności związanych z korzystaniem z e-faktur oraz redukcji kosztów w zakresie fakturowania i rozliczania dokumentów finansowych. Serwis ten jest skierowany do wszystkich przedsiębiorstw i organizacji zainteresowanych korzystaniem z faktur elektronicznych – bez względu na skalę i użytkowane platformy informatyczne.
W Sage rozumiemy, że każdy z naszych Klientów jest wyjątkowy. Firmy, którym dostarczamy rozwiązania informatyczne, różnią się swoją historią, realizowanymi zadaniami, pomysłami i celami biznesowymi. Nasze wsparcie daje im przestrzeń do osiągania sukcesów.
Firma SCADA Servis jest dostawcą systemów automatyki przemysłowej oraz aplikacji telemetrycznych. Na rynku czeskim i światowym działa od 2002 roku. Firmę tworzy dynamiczny zespół, którzy kładzie nacisk przede wszystkim na referencje oraz dobre relacje z klientem.
Wyniki ich pracy zobaczyć można nie tylko w Czechach, ale i m.in. w USA, w Salwadorze, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w Danii.
Senga s.c. jest firmą projektowo-usługową, legitymującą się kilkunastoletnim doświadczeniem we współpracy z przemysłem oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Posiadany potencjał związany z doświadczeniem oraz kadrą inżynieryjną pozwala pełnić rolę integratora automatyki. Firma jest w stanie dostarczyć klientowi kompletny system, począwszy od najniższej warstwy (okablowanie, oczujnikowanie) poprzez sterowniki PLC, a skończywszy na rozbudowanych systemach SCADA. Co istotne, szczególnie dla dużych klientów korporacyjnych, zachowane zostają przy tym wymagania związane z GAMP oraz CFR21 część 11. Stosowanie tych standardów pozwala stale współpracować między innymi z przemysłem farmaceutycznym oraz samochodowym.
SENTE Systemy Informatyczne
SPECJALIZACJA W NAJLEPSZYCH ROZWIĄZANIACH DLA BIZNESU
Specjalizujemy się w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych dla biznesu. Zaprojektowany przez nas system uzupełniamy modułami obsługującymi specyficzne procesy biznesowe naszych Klientów. Pracujemy dla firm, które chcą wykorzystać przewagę konkurencyjną, jaką dają zaawansowane rozwiązania informatyczne, projektowane i wdrażane na potrzeby konkretnej firmy.
BUDOWANIE APLIKACJI DLA BIZNESU TO NASZA PASJA
Ostatnie lata to czas, gdy firmy często i szybko zmieniają modele biznesowe, by dostosować się do rynku i wymagań Klientów. Sprawna i efektywna organizacja wymaga dobrych rozwiązań informatycznych, które będą skutecznie wspomagać ją w działaniu, jednocześnie pomagając wzrastać. Od 2000 roku pomagamy naszym Klientom w rozwoju ich biznesu. Jesteśmy przekonani, że tylko prawdziwa koncentracja na tym, by nasi Klienci osiągnęli zamierzone efekty biznesowe, pozwala rozwijać się naszej firmie.
PONAD 90 ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
Od momentu rozpoczęcia działalności zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy różnego rodzaju rozwiązania informatyczne w ponad 90 firmach. Nasze systemy obsługują wszystkie najważniejsze obszary działania przedsiębiorstwa. Dla naszych Klientów projektujemy rozwiązania, które wspierają ich unikalne procesy biznesowe. Takie podejście daje naszym Klientom ogromną przewagę konkurencyjną wobec firm, które korzystają ze standardowych systemów informatycznych.
SERWNET Sp. z o.o. – Naszą misją jest dostarczać i implementować zintegrowane rozwiązania informatyczne zapewniające naszym Klientom awans technologiczny oraz zwiększające konkurencyjność ich przedsiębiorstw. Od 1999 dostarczamy naszym klientom najlepsze rozwiązania do zarządzania przedsiębiorstwem.
Wiemy, jak dla naszych klientów ważne jest poczucie stabilności, dlatego stawiamy na sprawdzony system, który doskonale znamy i co ważne nie zawiódł nas od lat.
Bez względu na to czy prowadzisz niewielką firmę rodzinną, średnie przedsiębiorstwo czy dużą korporację – możesz liczyć na elastyczność. System Symfonia może być dostosowany pod kątem indywidualnych oczekiwań każdej branży. Nasi klienci to zarówno przedsiębiorstwa handlowe, produkcyjne, usługowe, jak również jednostki budżetowe
SID Group zajmuje się wdrożeniami systemu SAP. W strukturze firmy funkcjonuje departament SCM (Supply Chain Management), którego zadaniem jest optymalizacja kosztów oraz zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych i łańcucha dostaw.
SID Group została założona w roku 2007. Zarząd i konsultanci SID zdobywali wiedzę pracując m.in. w SAP, Deloitte, IMG, Hewlett-Packard, Nestle. Posiada referencje w ponad 80 firmach z branż: spożywczej, telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, budowlanej, farmaceutycznej.
SID Group wdraża system do zaawansowanego planowania i optymalizacji – SAP APO (Advanced Planner & Optimizer). SAP APO jest narzędziem klasy APS umożliwiającym przygotowanie:
 • Precyzyjnych prognoz sprzedażowych;
 • Planów produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji, powiązanych z popytem, uwzględniających ograniczenia zasobów (maszyny, urządzenia, magazyny, ludzie);
 • Szczegółowych harmonogramów produkcyjnych;
 • Optymalizację (np. kosztową) z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów.
Signalo tworzy nowoczesne, mobilne rozwiązania dla przemysłu. Modułowe systemy przywoławcze, analityczne i raportowe dla produkcji. Usprawnia komunikację między stanowiskami pracy a służbami, gwarantując poprawę procesu i stały, zdalny dostęp do danych. Zapewnia szybką konfigurację uwzględniająca wymagania klienta.
Signalo jest niezależni od sieci komputerowych przedsiębiorstwa. Obsługuje wiele rodzajów powiadomień na urządzeniach stacjonarnych oraz mobilnych. Oferuje integrację z maszynami i wyliczenia wskaźników produkcyjnych. Signalo pozwala oszczędzać pieniądze dzięki minimalizacji opóźnień oraz kontroli produkcji. Obsługuje firmy na terenie całej Polski i Europy.
SIGNATI® to wyspecjalizowany dostawca produktów informatycznych oferujący rozwiązania i usługi klasy Enterprise z zakresu: wirtualizacji, przechowywania i zabezpieczania danych.
Od początku istnienia SIGNATI stawia na technologie informatyczne usprawniające działania biznesowe. Głównym celem przedsiębiorstwa jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań pamięci masowych oraz wirtualizacji, które umożliwią klientom zarządzanie, przechowywanie i ochronę danych - jednej z najcenniejszych wartości każdej firmy.
W ofercie SIGNATI znajdują się między innymi:
 • Macierze dyskowe firmy NetApp;
 • Oprogramowanie do wirtualizacji VMware, Citrix, Microsoft;
 • Serwery IBM, Hewlett-Packard, FUJITSU oraz Dell;
 • „Cienkie” terminale WYSE, IGEL;
 • Oprogramowanie do archiwizacji danych CA, Symantec.
Firma SIGNATI jest również producentem szaf serwerowych RACK własnej konstrukcji. Powstają one w całości w Polsce, z wysokiej jakości blachy oraz podzespołów od renomowanych dostawców.
SIMLOGIC Centrum Rozwiązań Automatyki to wyspecjalizowana firma inżynierska oraz Autoryzowane Centrum Szkoleniowo-Kompetencyjne działające w zakresie automatyki przemysłowej, rozwiązań specjalistycznych oraz implementacji opracowań naukowych w zastosowaniach przemysłowych. W strategii rozwoju i działań firmy leży obszar automatyki obejmujący zakres: sterowników programowalnych, techniki napędowej, komunikacji sieci przemysłowych, wizualizacji, programowania i uruchamiania maszyn, serwisu oraz szkoleń diagnostyki specjalistycznych: autoryzowanych, dedykowanych i zamkniętych, opracowywanych na bazie rozwiązań dostawcy technologii firmy Siemens oraz rozwiązań dostawców maszyn. Główne punkty działań to: - Systemy wizualizacji maszyn, procesów i dokumentacji technicznej, - Systemy SCADA, OPC i technologia IT, - Mechatronikę, technikę napędowa i serwis naprawczy, - Programowanie sterowników i sieci przemysłowych, - Dystrybucję komponentów automatyki i oprogramowania IT, - Szkolenia specjalistyczne: autoryzowane, dedykowane i zamknięte, - Badania przemysłowe, implementacja rozwiązań innowacyjnych, - Audyty maszyn, opracowania naukowo-techniczne, - Zintegrowane bezpieczeństwo maszyn: audyty, analiza ryzyka, walidacja, - Autoryzowane Centrum Szkoleniowo-Kompetencyjne firmy Siemens w Polsce.
SIMPLE S.A.   to warszawska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych i jeden z najczęściej wybieranych partnerów biznesowych w zakresie wdrożeń systemów klasy ERP, HCM, CRM, BI oraz WorkFlow. 25 letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania oraz wiedza w tym zakresie, zapewnia Spółce czołowe miejsca w rankingach największych dostawców IT.
Firma Simple S.A. jest od początku istnienia związana z branża produkcyjną poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy oprogramowania wraz z odpowiednim zespołem specjalistów jest gwarancją sukcesu realizowanych projektów wdrożeniowych.

Sinersio Polska jest firmą specjalizującą się w dostarczaniu usług w obszarze nowoczesnych technologii IT. Firma posiada własny, niezawodny i bezpieczny obiekt data center, zaprojektowany i wybudowany zgodnie z międzynarodowym standardem TIA-942 w klasie TIER III. Sinersio Polska jest również jednym z członków założycieli Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych (ang. Polish Data Center Asossiated, PDCA). W 2013 roku Sinersio Polska zostało wyróżnione jako Odkrycie Roku, w raporcie firmy Audytel, analizującej polski rynek usług data center. Specjaliści z firmy Sinersio zaprojektowali własną chmurę obliczeniową Cloud4any oraz system do tworzenia kopii bezpieczeństwa danych firmowych TotalBackup.
W ciągu ponad 20 lat obecności na rynku, Slimstock stał się liderem w optymalizacji zapasu w Europie. Nasze kompletne rozwiązanie Slim4, wdrożone u ponad 650 klientów, obejmujące prognozowanie, planowanie popytu i zarządzanie zapasem, pomaga osiągnąć właściwy poziom zapasu, we właściwym miejscu i czasie.
Oprócz oprogramowania, oferujemy również wsparcie projektowe, usługi coachingu, analiz oraz okresowego profesjonalnego wsparcia. Prezentujemy naszą wiedzę i doświadczenie na międzynarodowych wydarzeniach oraz oferujemy własne programy szkoleniowe.
Możemy zaoferować wsparcie w redukcji zapasów z jednoczesnym zwiększeniem poziomu obsługi klienta. Obroty rosną, podczas gdy koszty obniżają się. Zwrot z inwestycji w Slim4 następuje w czasie krótszym niż rok od wprowadzenia i takie wyniki gwarantujemy.
S&T Services Polska Sp. z o.o. jest spółką Grupy S&T AG z centralą w Linz. Firma oferuje usługi konsultingowe, projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych, outsourcing i wsparcie w trybie 24/7/365 dla klientów z sektorów: bankowości, administracji publicznej, handlu detalicznego, przemysłu, energetyki i instytucji użyteczności publicznej.
S&T Services Polska jest jedną z najdłużej działających w Polsce międzynarodowych firm informatycznych i kontynuuje na naszym rynku tradycje sięgające 1963 roku (w tym ICL i Fujitsu Services). Biura znajdują się w 12 miastach, a sieć serwisowa i sprzedażowa obejmuje cały kraj.
Już w 1993 roku firma – jako pierwsza w branży informatycznej w Polsce – uzyskała certyfikat ISO 9001. Od lat branżowe rankingi Computerworld TOP 200 i Teleinfo TOP 500 umieszczają S&T w grupie największych firm świadczących usługi informatyczne w Polsce.
Misją SOLDIS jest dostarczanie technologii informatycznych wspierających kompleksowo procesy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, ze szczególną dbałością o innowacyjny charakter i niezawodność rozwiązań ku zadowoleniu klientów i satysfakcji współpracowników. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania organizacji i nadzoru produkcji, logistyki i dystrybucji. Rozwiązuje problemy zarządzania produkcją (zarówno unikatową, jednostkową, małoseryjną jak i seryjną), gospodarką magazynową, zintegrowanym łańcuchem dostaw. Przede wszystkim jednak optymalizuje procesy i przepływy towarów, środków finansowych i informacji . Rozwiązania oferowane przez Soldis zapewniają wsparcie firmom posiadającym lub wdrażającym systemy zarządzania jakością ISO oraz wielu systemów branżowych - VDA, ISO/TS, HACAP. Firma współpracuje z wiodącymi producentami nowoczesnych technologii i rozwiązań IT, zaś doświadczenia zespołu sięgają 1994 roku.
Firma Somar SA została założona w roku 1991 jako firma wdrażająca i serwisująca układy automatyki kombajnów ścianowych produkowane przez Centrum Emag.
Obecnie już od kilkunastu lat specjalizuje się głównie w tworzeniu oprogramowania, produkcji i wdrażaniu w kopalniach węgla kamiennego zespołów automatyki oraz systemów monitorowania maszyn i urządzeń pracujących na dole kopalń.
Od roku 2009 Spółka Somar rozwija i oferuje innowacyjne na skalę światową systemy monitorowania parametrów procesu spawania.
W 2011 roku Przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę akcyjną – Somar SA
Od roku 2012 Somar SA opracowuje i wdraża systemy monitorowania maszyn i urządzeń z przeznaczeniem do stosowania głównie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Firma Soneta Sp. z o.o. zajmuje się produkcją oprogramowania dla biznesu – enova365 – przeznaczonego do kompleksowego zarządzania firmami oraz instytucjami. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, wiedzy eksperckiej oraz kompetentnej obsłudze, firma odniosła sukces rynkowy. Soneta posiada ugruntowaną pozycję na polskim rynku oprogramowania, jest cenionym partnerem biznesowym, a także pewnym pracodawcą.
Zespół Soneta tworzą specjaliści projektujący oprogramowanie z wieloletnim doświadczeniem branżowym, w tym eksperci z dziedzin zarządzania, finansów i księgowości, handlu oraz kadr i płac. Misją firmy Soneta jest dostarczanie oprogramowania, które wspiera Klientów w osiąganiu sukcesów biznesowych i usprawnia codzienne działanie przedsiębiorstw. Najważniejszym celem firmy było skonstruowanie systemu, który spełnia zapewnia bezpieczeństwo biznesowe, stabilność, długofalowy rozwój oraz szybką reakcję na zmiany w przepisach. Oprogramowanie enova365 jest wykorzystywane przez ponad 10 000 klientów.
Od 1980 roku firma Sorma rozwija swój system ERP, dedykowany dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Si5 jest rozwiązaniem bazującym na przeglądarce internetowej, dostępnym w 26 krajach oraz w 14 językach. Si5 jest idealnym rozwiązaniem do zarządzania produkcją w wielu sektorach przemysłu – automotive, przemysł lotniczy, produkcja sprzętu dla gospodarstwa domowego, przemysł elektroniczny, produkcja części maszynowych oraz branża farmaceutyczna.
Duża specjalizacja podsystemów odpowiedzialnych za zarządzanie produkcją oraz logistyką materiałów pozwala reagować z dużą wydajnością na szczególnie skomplikowane problemy obecne w wielopoziomowych przedsiębiorstwach, gdzie często jest konieczne zintegrowane zarządzenie przepływem (materiałów oraz procedur) pomiędzy kilkoma fabrykami.
Si5 jest używany nie tylko przez duże przedsiębiorstwa, ale również przez małe, lokalne, które potrzebują zaawansowanych rozwiązań do zarządzania produkcją.
Si5 pomaga przedsiębiorstwom poprawić procesy zarządzania oraz organizacji, jednocześnie wspierając procesy zarządzania operacyjnego i planowania strategicznego.
Zintegrowane moduły są dostępne do zarządzania przepływem telematyki pomiędzy klientami, a dostawcami w oparciu o szeroko używane protokoły EDI oraz portal internetowy (dostawcy i klienci).
Dużo uwagi poświęcono również podsystemowi administracyjnemu z określonymi funkcjami do zarządzania z zastrzeżeniem odpowiedzialności związanej z pojawiającymi się standardami.
SSI SCHÄFER jest wiodącym w Europie, od ponad 75 lat, producentem najbezpieczniejszych rozwiązań wyposażenia magazynowego, warsztatowego oraz transportu wewnętrznego. Posiada liczne obiekty referencyjne w Polsce i na świecie. Działania firmy ukierunkowane są na potrzeby Klienta, nastawione na długofalową i ścisłą współpracę.
Firma SSI SCHÄFER Sp. z o.o. oferuje:
 1. Wykonanie analiz i projektów zagospodarowania magazynów wraz z dostawą i montażem „pod klucz” uwzględniając optymalizację powierzchni użytkowej oraz koszty funkcjonowania magazynu i obrotu towarowego;
 2. Doradztwo, projektowanie, dostawę rozwiązań intalogistycznych i elementów wyposażenia magazynów (ponad 20.000 pozycji) obejmujące m.in.:
  • Systemy regałów półkowych o szerokim zastosowaniu w tym wielopoziomowe regały z podestami;
  • Systemy regałów dla składowania palet, kontenerów i innych opakowań zbiorczych – w tym przejezdne (na wózkach) i regały przepływowe (rolkowe);
  • Dynamiczne systemy regałowe dla składowania elementów w pojemnikach magazynowych takie jak: regały przepływowe (rolkowe i ślizgowe);
  • Regały windowe „LOGIMAT” – wraz z całym wyposażeniem uzupełniającym w postaci szuflad i pojemników;
  • Regały wspornikowe do magazynowania materiału dłużycowego;
  • Magazyny samonośne i magazyny wysokiego składowania wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem;
SSI SCHÄFER dostarcza również usługę serwisu i wsparcia technicznego 24/7.
Statlook od przeszło 18 lat dostarcza firmom, organizacjom oraz instytucjom profesjonalne, w pełni zautomatyzowane rozwiązania systemowe dedykowane kompleksowemu zarządzaniu infrastrukturą IT.
Nasze oprogramowanie odpowiada na krytyczne potrzeby administratorów IT w zakresie monitorowania sieci i użytkowników, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, ochrony danych przed wyciekiem, zdalnego helpdesku. Menadżerom daję z kolei możliwość generowania zaawansowanych, wnikliwych raportów które pomagają optymalizować koszty obsługi infrastruktury IT, a także dają wgląd w sposób wykorzystania firmowego sprzętu.
Firma STORIO postawiła sobie za cel działania nieustanny rozwój pracowników i skuteczność w rozwiązywaniu wszelkich problemów naszych Klientów. Nasza wiedza, to wiedza praktyczna wyniesiona z wielu projektów o przeróżnej skali trudności, a także rozwijana podczas specjalistycznych szkoleń, w których systematycznie uczestniczymy.
Jesteśmy "dobrym Partnerem" w biznesie dla naszych Klientów. Uważamy, że takiego Partnera powinno cechować, oprócz ugruntowanej wiedzy w zakresie obecnie używanych rozwiązań, także nastawienie na ciągły rozwój w zakresie najnowszych technologii i elastyczność w podejściu do rozwiązywania najprzeróżniejszych problemów. Ponadto nie powinien on ograniczać się w oferowanych rozwiązaniach tylko i wyłącznie do systemów jednego producenta.
SUMA System – to nowoczesny system informatyczny skierowany do Ubojni i Zakładów Przetwórstwa Mięsa. Wspomaga zarządzanie procesami sprzedaży, zakupu, uboju, rozbioru, produkcji, kalkulacji cen oraz rozliczeniami z kontrahentami.
Obsługa przepływów magazynowych pozwala na identyfikację pochodzenia zwierząt oraz identyfikację wyrobów i mięs kulinarnych, począwszy od fazy wstępnej, polegającej na dostarczeniu produktów do produkcji a skończywszy na procesie sprzedaży i rozliczenia produkcji.
System współpracuje z wagami, drukarkami kodów kreskowych, czytnikami kodów kreskowych oraz wieloma innymi urządzeniami pracującymi w zakładach mięsnych.
Nowoczesne rozwiązania systemu w powiązaniu z obsługą automatyki przemysłowej pozwalają na zarządzanie Automatycznymi Magazynami Wysokiego Składowania.
SUPREMIS to największy, Złoty Partner SAP w zakresie produktu SAP Business One w Polsce. Zespół, tworzony przez ponad 80 specjalistów, świadczy pełen zakres usług związanych wdrożeniami systemu, obsługą serwisową oraz stałym rozwojem oprogramowania.
SUPREMIS jest laureatem wielu prestiżowych nagród branżowych m.in. Computerworld Best in Cloud 2018, Diamenty Forbesa 2019 czy przyznanej przez SAP nagrody Najlepszy Partner SAP Business One w Polsce w 2018 roku. Klienci firmy SUPREMIS także zostali docenieni przez SAP nagrodami Innovation Award za przeprowadzone projekty wdrożeniowe.
Grupa Sygnity jest czołowym dostawcą rozwiązań informatycznych w Polsce. Powstała w wyniku połączenia firm ComputerLand i Emax. Zatrudnia ponad 2000 pracowników. Cross-sektorowa Domena ERP, która działa w ramach struktur Sygnity, obejmuje cztery strategiczne centra kompetencyjne specjalizujące się w: - Rozwiązaniach Oracle (E-Business Suite - EBS, BI, CRM); - Rozwiązaniach SAP (SAP Business Suite, BW, BI); - Rozwiązaniach Microsoft (Dynamics Axapta, CRM, BI); - Systemach archiwizacji i obiegu dokumentów (Ultimus, Docuware, Ascent Capture, Intalio). Domena ERP zatrudnia ponad 100 wykwalifikowanych specjalistów, którzy zrealizowali ponad 60 projektów w różnych sektorach rynku. W ramach zespołu dostępni są: kierownicy projektów, analitycy biznesowi i architekci rozwiązań biznesowych, architekci rozwiązań technicznych, konsultanci biznesowi, konsultanci techniczni, programiści, inżynierowie. Sygnity posiada Certyfikat ISO 9001, przyznany przez British Standards Institution, rozszerzony o zakres związany z projektowaniem, produkcją, kastomizacją, testowaniem, wdrażaniem i serwisowaniem oprogramowania
Od 16 lat zespół Syneo pomaga klientom osiągać pełnię potencjału produkcyjnego przez wdrożenia narzędzi informatycznych. Wdrożenia prowadzą praktycy produkcji (m. in. wieloletni dyrektor produkcji), a nie informatycy. Firma Syneo wyprodukowała i rozwija elastyczne systemy APS, MES, SCADA i CMMS dostosowane do polskich realiów oraz zintegrowane z 21 systemami ERP i CAD/CAM. Jako prekursor Przemysłu 4.0 rozwiązuje problemy z wydajnym i bezpiecznym funkcjonowaniem zakładu produkcyjnego. Zespół Syneo przejmuje odpowiedzialność za cele biznesowe klienta i skupia się na osiągnięciu mierzalnych rezultatów.
Dzięki współpracy szefowie fabryk zyskali pełną kontrolę nad wykorzystywaniem zasobów. Odzyskali kapitał zamrożony w magazynach i zoptymalizowali produkcję. Syneo w prosty sposób sprawia, że raportowanie produkcji jest rzetelne i regularne. Dostępność wszystkich rozwiązań na urządzeniach mobilnych zapewnia wygodę i oszczędność czasu. Dzięki oszczędności czasu i zwiększeniu wydajności produkcji managerowie mogą skupić się na tym co naprawdę ważne.
Synthelix to firma działająca na rynku wyspecjalizowanych usług informatycznych i nowych technologii. Dostawca zintegrowanego rozwiązania wspierającego zarzadzanie przedsiębiorstwem klasy ERP - ABAS.
Firma zatrudnia wysokiej klasy profesjonalistów w dziedzinach informatyki, telekomunikacji, finansów, rachunkowości, prawa podatkowego, prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.
Przedsiębiorstwom zapewnia: - Analizę biznesową i konsultacje; - Zarządzanie projektem; - Instalacje; - Modyfikacje rozwiązania dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa; - Helpdesk; - Opiekę eksploatacyjną.
SYRIUSZ to spółka o ugruntowanej pozycji na rynku oprogramowania dla firm, działająca od 1991 roku. Jest producentem i dostawcą systemów informatycznych dla firm handlowych, usługowych i produkcyjnych.
Ponad 23 letnie doświadczenie w branży informatycznej pozwoliło wypracować dostawcy efektywne metody prowadzenia procesów wdrożeniowych. Wyznacznikiem udanego wdrożenia jest dla firmy 100% dopasowanie proponowanego rozwiązania do potrzeb Klienta oraz skuteczne przeszkolenie użytkowników. Syriusz Sp. z o.o. jest producentem całości oferowanych rozwiązań informatycznych. Pozwala to dostarczać produkty w pełni spełniające potrzeby najbardziej wymagających klientów, którzy oczekują indywidualnego podejścia i wsparcia ze strony profesjonalistów z branży IT.
SYSTEMA jest globalnym dostawcą technologii w zakresie automatyzacji procesów produkcyjnych, systemów, rozwiązań informatycznych, usług i konsultacji dla branż produkcyjnych. Z udokumentowanym doświadczeniem w zarządzaniu projektami towarzyszymy naszym klientom na drodze ku inteligentnej fabryce - Smart Factory. Nasi eksperci rozwijają i wdrażają integracje rozwiązań w zakresie oprogramowania dla wielu systemów. SYSTEMA jest również strategicznym partnerem SAP Manufacturing.
Firma została założona w 1993 roku przez Dipl.-Inf. Manfreda Austena, główna siedziba znajduje się w Dreźnie (Niemcy). Biura znajdują się również w Bend (USA), a od 2014 roku również w Ipoh (Malezja), aby zapewnić najlepszą obsługę i opiekę dla klientów na całym świecie.
Spółka Tecna jest dostawcą rozwiązań w zakresie zarządzania procesami biznesowymi. Firma oferuje zarówno produkty własne, zbudowane w oparciu o autorską platformę Aurea BPM, jak i produkty firmy Oracle i HP, jako ich wieloletni partner.
Oferowany przez firmę nowoczesny system klasy BPMS 2.0 – Aurea BPM – to wielojęzykowe i multifunkcjonalne narzędzie do modelowania, uruchamiania i optymalizacji procesów biznesowych. Dzięki zastosowaniu zintegrowanego modelera BPMN działającego poprzez www, architektury zorientowanej na usługi, społecznościowego wsparcia komunikacji między użytkownikami oraz repozytorium dokumentów zintegrowanego z MS Office, możliwe jest automatyzowanie i usprawnianie dynamicznych, stale podlegających zmianom procesów biznesowych, w heterogenicznych, rozproszonych, wielojęzykowych środowiskach. Aurea BPM wspiera zarówno procesy wewnątrz organizacji, jak i działania Business-to-business.
Tecna Sp. z o.o. świadczy również usługi w zakresie analizy, projektowania, budowy, rozwoju i utrzymywania systemów dedykowanych wytwarzanych w technologiach: Oracle, Java EE, SOA, Web Services, BPEL, Business Intelligence, OLAP, jak również w bardziej tradycyjnych technologiach, takich jak: Oracle Designer, Forms, Reports.
Agencja Celna TERMINUS powstała w roku 2002 jako mała trzyosobowa firma z siedzibą na drogowym przejściu granicznym z Republiką Białorusi w Bobrownikach w Województwie Podlaskim, gdzie od samego początku zajęła się kompleksową obsługą celną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
Podstawowym obszarem działalności firmy Think Sp. z o.o. jest tworzenie produktów i dostarczanie usług związanych z szeroko pojętymi rozwiązaniami mobilnymi. Firma wykorzystuje przy tym różnego rodzaju urządzania przenośne, komunikujące się w ramach sieci bezprzewodowej wymiany danych. Dysponuje szerokim zapleczem informatycznym, zdolnym podejmować się realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć informatycznych, przy wykorzystaniu najnowszej technologii. Doświadczenie firmy wynika z realizacji różnych tego typu projektów na rynkach międzynarodowych, już przed wielu laty.
Obecnie Think stara się służyć doświadczeniem firmom polskim. Oferuje tanie i praktyczne rozwiązania, zaspokajające w możliwie prosty i wygodny sposób kluczowe potrzeby swoich klientów. Uważa, że przy obecnym rozwoju technologii oraz dostępności sprzętu, rozwiązania mobilne mogą wspomagać pracę niemal każdej firmy. Kładzie zasadniczy nacisk na dostosowywanie swoich produktów pod specyficzne potrzeby klienta, tak by realizowane funkcje nie odbiegały od rzeczywistych procesów. To Think się dostosowuje do rzeczywistości firmy, a nie wymaga dostosowania się do siebie. Oferta firmy obejmuje zarówno aplikacje działające na urządzeniach mobilnych, tworzenie systemów zarządzania tymi aplikacjami i komunikacją bezprzewodową, jak i integracje tych rozwiązań z systemami działającymi już w przedsiębiorstwach.
T Komp – Tworzymy najwyższej jakości oprogramowanie wspierające systemy zarządzania zgodne z wytycznymi norm ISO, w tym ISO 9000, ISO 14001, ISO 18000, ISO 22000, ISO 27001 i innymi. Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań wspierających organizacje w codziennej pracy. Nasze produkty pozwalają sprawnie zarządzać obiegiem szeroko rozumianej informacji. Rozwiązania T Komp pozwalają zwiększyć świadomość zagadnień i znaczenia jakości wśród pracowników, zrozumieć ich rolę jaką ogrywają w całym procesie wytwarzania produktu.
Tworzymy rozwiązania możliwe do adaptacji we wszystkich branżach, dbając o spójność produktu, a jednocześnie zapewniając elastyczne podejście do wdrożenia i dostosowania produktów w zgodzie z potrzebami Klienta. Produkty T Komp wykorzystywane są przez ponad 100 rozpoznawalnych organizacji, dbając o sprawne zarządzanie organizacją dla ponad 140.000 użytkowników. Nasze systemy wdrożyliśmy m.in. w ArcelorMittal, Thomson Technicolor, PKN Orlen, grupie PGE, ENEA, Bridgestone, Eaton, TRW Automotive, Reckit Benckiser, Valeo, KGHM, Philips, IKEA.
Todis Consulting to niezależna polska firma konsultingowa specjalizująca się we wdrożeniach i wspieraniu zintegrowanych systemów informatycznych dla produkcji i dystrybucji od firmy Epicor takich jak Epicor ERP oraz iScala. Jako Złoty Partner firmy Epicor Todis Consulting dysponuje zespołem bardzo doświadczonych konsultantów, wdrożeniowców i programistów, którzy realizowali projekty dla różnych sektorów przemysłu, handlu oraz usług w Polsce oraz za granicą.
Ważnym podkreślenia jest fakt, iż Todis Consulting świadczy kompleksowe usługi informatyczne. Specjalizujemy się nie tylko we wdrożeniach gotowych systemów, ale także tworzymy własne rozwiązania, modyfikacje bądź dodatki do istniejących produktów.
TQMsoft dostarcza gotowe, specjalizowane rozwiązania dla wspomagania systemów zarządzania jakością, kontroli jakości oraz kolekcji i analizy danych pomiarowych oraz monitorowania produkcji.
Specjalizujemy się w wyposażaniu służb kontroli i zapewnienia jakości we wszelkiego rodzaju stanowiska pomiarowe, jak również pracowników produkcji w urządzenia Andon do monitorowania i wizualizacji produkcji. Zapewniamy komputerowe wspomaganie systemów jakości (CAQ), nadzorowanie niezgodnościami wewnętrznymi i zewnętrznymi, monitorowanie kluczowych wskaźników procesu: TEEP, OEE, KPI; wydajność, wykorzystanie, up-time. Prowadzimy szkolenia inżynierskie i kompetencyjne w w/w zakresie jak również służymy doradztwem i projektami doskonalącymi.
TRAX S.A. legitymuje się ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży IT na polskim rynku. Spośród innych firm z branży informatycznej, wyróżnia się wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami oraz innowacyjnym podejściem do oferowanych produktów.
Kompleksowa, bogata i nowoczesna oferta sprawia, że wybierając rozwiązania firmy, Klienci otrzymują do dyspozycji instrumenty do profesjonalnego i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, które usprawnią produkcję, zwiększą wydajność i konkurencyjność firmy oraz pozwolą szybko reagować na zmieniający się rynek.
Kadra TRAX to 40 wysoko wykwalifikowanych konsultantów, programistów i projektantów, stale podnoszących własne kwalifikacje. Ich połączona wiedza oraz doświadczenie stanowi efektywną wartość firmy. Odległość nie jest przeszkodą, ponieważ TRAX działa na terenie całego kraju, zapewniając Klientom kompleksowe rozwiązana dostosowane do indywidualnych potrzeb. Wybierając TRAX otrzymują Państwo gwarancję fachowej obsługi, partnerskich relacji oraz terminowości.
W skład oferty dostawcy wchodzi pakiet systemów ERP firmy Infor, przeznaczonych dla firm produkcyjnych z zakresu produkcji dyskretnej.
Oferowane przez firmę systemy wspierają działalność przedsiębiorstwa w zakresie: technologii wyrobu, planowania, harmonogramowania produkcji, zakupów surowców i materiałów, obsługi maszyn, sprzedaży, finansów, kadr i płac, utrzymania ruchu, serwisu klientów, zarządzania jakością, zarządzania relacjami z klientami, raportowania oraz analiz w oparciu o Business Intelligence i analizy wskaźnikowe. Atutem oferowanych przez firmę systemów jest ich branżowość. Systemy firmy Infor, są tworzone pod produkcję, dlatego to one dostosowują się do działalności firmy, a nie odwrotnie. Rozwiązania firmy Infor cieszą się ogromnym zaufaniem na całym świecie, co potwierdza liczba 75 000 klientów w 164 krajach!
Od 2003 roku, TRAX jest certyfikowanym partnerem amerykańskiej firmy Infor Global Solutions, która corocznie 18% swojego przychodu inwestuje w rozwój produktów. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w branży. Daje to gwarancję stałego rozwoju oraz unowocześniania produktów.
Firma oferuje Państwu również szereg usług: analizę biznesową, identyfikację problemów, opracowanie koncepcji informatyzacji, wykonanie projektu, dostawę sprzętu, szkolenia, konsultacje, wsparcie oraz opiekę powdrożeniową. Wszystko to ma na celu ułatwić Państwu zakup, wdrożenie i eksploatację wybranego systemu.
Tres Centrum Oprogramowania – producent oprogramowania Trawers ERP/MRP II – w branży IT od ponad 25 lat.
Tym, co decyduje o naszej silnej pozycji na rynku systemów ERP jest obszerna wiedza merytoryczna z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi, jak również wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych. Koncentrujemy się na rozwoju jednego produktu, dzięki czemu w bardzo szybkim tempie podnosimy jego jakość.
Skupiamy się na tworzeniu oprogramowania o wysokich walorach merytorycznych, oferując je w atrakcyjnej cenie. Śledzimy kierunek rozwoju systemów ERP na świecie i rozwijamy nasz produkt w oparciu o standardy zachodnie, jednocześnie dbając o dostosowanie funkcjonalności do potrzeb polskich przedsiębiorców.
TriEnergy – Eksperci w dziedzinie obniżania kosztów zużycia mediów energetycznych dla klientów biznesowych. W oparciu o lata doświadczeń, wiedzę i kontakty w branży prowadzi wszechstronne badania jakości dostarczanej energii, wdraża narzędzia wspomagające rozwój efektywności energetycznej w dużych i średnich przedsiębiorstwach, takie jak: systemy smart metering, kontroli pracy urządzeń i zarządzania zużyciem.
Realizuje audyty energetyczne wraz z odzyskiwaniem dla klienta kwot podatku akcyzowego i świadectw efektywności energetycznej.
Modernizuje sieci energetyczne, wykonuje instalacje fotowoltaiczne a także jako broker na rynku sprzedaży proponuje konkurencyjne ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego.
TURCK to od ponad 50 lat jeden z czołowych producentów elementów automatyki na świecie. Oddział koncernu w Polsce powstał w 2001 r. W obecnej chwili zatrudnia już 30 osób (w tym 23 inżynierów). Specjalizując się początkowo w czujnikach przemysłowych, dziś oferuje rozwiązania i urządzenia dla pełnego spektrum zadań automatyzacji. W oparciu o wiedzę i latami zbierane doświadczenia proponuje wysoce efektywne rozwiązania dla wielu gałęzi przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem sektora samochodowego. W tym obszarze na poziomie lokalnym i globalnym firma TURCK współpracuje zarówno z producentami samochodów, poddostawcami komponentów (Tier 1 i 2) oraz producentami maszyn dla szeroko pojętego przemysłu motoryzacyjnego. Klientami firmy TURCK są m.in. producenci - grupa VW, Fiat Chrysler, General Motors - czy też poddostawcy – Johnson Controls, Tower Automotive, TRW – i wiele innych. Podstawą działań firmy TURCK jest bliska współpraca z klientem przy wykorzystaniu najnowszych technologii oraz światowej sieci dystrybucji. Oferuje szeroko pojęte wsparcie techniczne i sprzedażowe. Dbając o stałe podnoszenie poziomu obsługi klientów uruchomione zostało nowoczesne centrum szkoleniowe i aplikacyjne prowadzące szkolenia z zakresu produktów i rozwiązań firmy TURCK. Centrum szkoleniowe mieści się w siedzibie firmy w Opolu. Na powierzchni ok. 100 m2 znajduje się 10 profesjonalnie wyposażonych stanowisk (łącznie z fragmentami linii technologicznych) pozwalających na prowadzenie szkoleń z zakresu technologii RFID, systemów sterowania, stacji I/O, systemów bezpieczeństwa osób i maszyn, kontroli wizyjnej, czujników i wielu innych rozwiązań.

Do oferty firmy TURCK należą komponenty i systemy automatyzacji procesów produkcyjnych:
- stacje I/O dla sieci PROFIBUS, PROFInet, Ethernet, DeviceNet, CAN i innych,
- systemy identyfikacji RFID podnoszące jakość i efektywność produkcji,
- systemy pick-to-light wspomagające procesy montażu ręcznego,
- systemy bezpieczeństwa osób i maszyn,
- szeroka gama czujników przemysłowych (zbliżeniowe, optyczne, ultradźwiękowe, enkodery, liniały i inne) wraz z niezbędnymi akcesoriami (kable, przewody, złącza, uchwyty),
- oświetlenie stanowisk roboczych i wskaźniki LED
- technika wizyjna do kontroli jakości,
- komunikacja bezprzewodowa.
UNIFACTOR S.A. jest producentem ERP UniFirma AS oraz zespołem wdrażającym rozwiązanie. Przedsiębiorstwo powstało w 1991 jako prywatne przedsiębiorstwo komputerowe, utworzone przez grupę informatyków i prawników. Lata doświadczeń na rynku oprogramowania dla firm zaprocentowały powstaniem systemu ERP/MPR II UniFirma AS – innowacyjny, bogaty pakiet funkcjonalności, wdrożony z powodzeniem w różnych branżach - przedsiębiorstwach o profilu produkcyjnym, handlowym i usługowym, również w strukturze wielooddziałowej.
Co wyróżnia Unifactor:
 • Elastyczność w podejściu do klienta - szanujemy model biznesowy klienta;
 • Szybkość realizacji zleceń – jesteśmy producentem oprogramowania;
 • Warunki finansowania – warunki negocjowane, płatności nawet do 24 m-cy;
 • Realne wsparcie użytkowników w eksploatacji systemu – dostęp do konsultantów i programistów systemu;
 • 20 lat doświadczenia, wdrożenia w różnych branżach: metalowa, spożywcza, drzewna, meblowa, budownictwo, handel, usługi i in.;
 • Czas wdrożenia 1-6 m-cy z modułem Produkcja, bez Produkcji – 1-3 m-cy;
 • Stabilne zatrudnienie i realne doświadczenie załogi we wdrożeniach systemu ERP;
 • Specjalistyczne rozwiązania informatyczne pod klienta, wybrane przykłady:
Unifaun to wiodący dostawca systemów do Zarządzania Transportem na rynku skandynawskim. Dzięki dwudziestoletniemu doświadczeniu dostarczamy innowacyjne i wysokiej jakości systemy TM dla sektora TSL i firm produkcyjnych. Każdego dnia ponad 800 000 przesyłek jest przetwarzanych przez nasze systemy w 100 000 różnych firmach. Unifaun zatrudnia ok. 130 pracowników w Szwecji, Finlandii, Danii, Norwegii i Polsce.
Unifaun obecnie aktywnie pracuje nad wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia poza krajami skandynawskimi, w oparciu o dwa niezależne rozwiązania – Unifaun Web-TA i Unifaun Online. Jest również dostawcą największego i najczęściej używanego portalu do rezerwacji usług transportowych z którego korzystają m.in.: PostNord, DHL i Bring Frigo.
Więcej informacji na: www.unifaun.com
Firma UNISOFT jest jedną z większych i najstarszych firm informatycznych w Polsce, zatrudniającą prawie 250 wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Sieć 16 oddziałów na terenie całego kraju zapewnia stałą obsługę kilkuset średnich i dużych przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki.
Głównym profilem działalności Spółki jest produkcja oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o zaawansowane technologicznie narzędzia informatyczne. Firma posiada nowoczesną linię produktów ERP, która umożliwiają precyzyjny dobór rozwiązań zgodnie z wielkością i potrzebami każdego przedsiębiorstwa. Dzięki wielu specjalistycznym modułom oraz możliwościom analizy zgromadzonych informacji, oprogramowanie jest skutecznym narzędziem wspomagającym zarządzanie.
System ZSI UNISOFT oparty został na relacyjnej bazie danych firmy Oracle. Wykorzystane w niej mechanizmy nie tylko mocniej integrują oprogramowanie, ale także umożliwiają szybszy i bezpieczniejszy dostęp do danych oraz większą elastyczność w prezentowaniu zestawień i raportów.
VECTO specjalizuje się przede wszystkim w dostawie oraz wdrażaniu systemów pamięci masowych, czyli profesjonalnych rozwiązań z zakresu gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania i archiwizowania danych w postaci cyfrowej.
Firma współpracuje z renomowanymi dostawcami sprzętu i oprogramowania będącymi liderami w swojej dziedzinie. Jest w stanie zapewnić swoim klientom kompleksową obsługę na wszystkich etapach realizacji. Poczynając od pomocy przy rozpoznaniu potrzeb klienta poprzez przygotowanie projektu rozwiązania na wdrożeniu oraz obsłudze powdrożeniowej kończąc.
Dzięki ścisłej współpracy z firmą Dell EMC oferuje najnowocześniejsze systemy zabezpieczenia danych na rynku. Firma Dell EMC jest obecnie liderem w dziedzinie backupu dyskowego z deduplikacją danych, posiadając udział w rynku przekraczający 65%.
VIX Automation istnieje na rynku od 2005 roku, a od 1 stycznia 2006 posiada status Autoryzowanego Dystrybutora Oprogramowania Przemysłowego firmy GE Intelligent Platforms. Jest również dystrybutorem sterowników PLC firmy FUJI Electric.
W swojej ofercie posiada rozwiązania klasy HMI/SCADA, Historian, MES (ze szczególnym naciskiem na monitorowanie wydajności – OEE i jakości – SPC), Workflow. Rozwiązania stanowią wsparcie dla koncepcji LEAN, a mobilny dostęp do aplikacji oraz raportów stanowi odpowiedź na potrzeby współczesnej – nowoczesnej i zaawansowanej produkcji.
VMware jest wiodącym producentem oprogramowania do wirtualizacji. Technologie VMware upraszczają infrastrukturę IT i usprawniają jej działanie, co pomaga firmom w podniesieniu sprawności, zwiększeniu wydajności i rentowności. Poprzez wirtualizację infrastruktury — od centrum przetwarzania danych po przetwarzanie w chmurze i urządzenia przenośne — umożliwia świadczenie usług IT z dowolnego urządzenia oraz w dowolnym miejscu i czasie.
VMware radykalnie przekształca działy IT w oparciu o technologie, dzięki którym firmy są bardziej sprawne, wydajne i rentowne. Firma VMware — będąca pionierem w dziedzinie wirtualizacji i automatyzacji na podstawie reguł — upraszcza infrastrukturę IT całego centrum przetwarzania danych. Za pośrednictwem oprogramowania do wirtualizacji, profesjonalnych usług i solidnego ekosystemu ponad 55 000 partnerów, który zapewnia współpracę aplikacji oraz możliwość wyboru dla użytkowników, dostarczamy wartościowe rozwiązania dla ponad 500 000 klientów.
Więcej informacji o firmie: http://www.vmware.com/pl/company/
Virtual Technologies IT Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się dostarczaniem oraz wdrażaniem rozwiązań IT, głównie w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa, od ochrony brzegowej sieci, przez wirtualizację na backupie kończąc. W ofercie VTIT znajdują się również bazowe elementy, jak sprzęt serwerowy, komputery, storage oraz okablowanie strukturalne. Spółka współpracuje z szeregiem światowych producentów takich jak Fortinet, VMware, Dell czy EMC oraz największymi polskimi dystrybutorami.
Dostarczone rozwiązania objęte są wsparciem technicznym świadczonym przez inżynierów VTIT, którzy zajmują się również ich wdrażaniem oraz przeprowadzaniem szkoleń dla administratorów. Różnorodność przeprowadzonych instalacji oraz szeroka paleta rozwiązań oferowanych przez spółkę pozwala jej w elastyczny sposób dopasować się do wymagań klienta zarówno tych technicznych jak i finansowych.
WDX S.A. jest spółką publiczną notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych z ponad 25-letnim doświadczeniem w dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań z zakresu wyposażenia magazynów, składowania i projektowania systemów logistycznych w transporcie wewnętrznym. W sierpniu 2015 firma zmieniła nazwę z Wandalex S.A. na WDX S.A.
W ofercie WDX znajdują się regały magazynowe, przenośniki taśmowe i rolkowe oraz wózki widłowe, a także kompleksowe rozwiązania dla automatycznych systemów transportu, kompletacji i składowania towarów. Ofertę uzupełniają projekty logistyczne, w ramach których firma oferuje kompleksowe zaprojektowanie lub optymalizację istniejących magazynów.
WDX jest spółką akcyjną od 1995 roku i spółką giełdową, notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2000 roku. Jako spółka giełdowa, WDX jest stabilnym i wiarygodnym partnerem w biznesie.
WDX S.A. działa zgodnie z systemem jakości potwierdzonym międzynarodowym certyfikatem jakości ISO 9001:2008, przyznanym przez niezależną firmę TÜV CERT, jedną z wiodących, światowych instytucji certyfikujących. Certyfikat potwierdza wysoką jakość, skuteczność i powtarzalność procesów operacyjnych WDX S.A. i jest gwarancją jakości produktów i usług.
WDX S.A. posiada własne biuro projektowe i nowoczesny zakład produkcyjny systemów transportu bliskiego w Zgierzu o powierzchni 20 503 m2 i mocach produkcyjnych wynoszących 30 000 ton stali rocznie. Spółka zależna Wandalex-Feralco zajmuje się produkcją zaawansowanych systemów regałowych w kooperacji z francuskim potentatem branżowym Feralco.
Xcomp to firma informatyczna istniejącą 14 lat na rynku. Oferuje kompleksową obsługę IT oraz sprzęt i oprogramowanie najwyższej klasy. Obecnie jest certyfikowanym partnerem największych światowych producentów sprzętu i oprogramowania, takich jak np. Microsoft, Hewlett-Packard, DELL, FORTINET, F-Secure, ARUBA networks, VMware, EMC, Websense. Od kilku lat posiada certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 i Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2007. Zapewnia wsparcie techniczne również po zakończeniu prac nad konkretnym projektem. Firma posiada biuro handlowe w Poznaniu a także inżynierów w Kaliszu, którzy obsługują m.in. PGNiG, ENEA SA.
Firma ŻBIK Sp. z o.o. istnieje od roku 2007. Powstała jako wydzielona spółka firmy Bernacki Industrial Services. We współpracy z pracownikami naukowymi Politechnki Rzeszowskiej pracuje nad autorskimi systemami do monitorowania parku produkcyjnego EDOCS.
System MES pozwala na wygodną (automatyczną bądź przy udziale operatora) rejestrację zdarzeń na poziomie hali produkcyjnej. Rejestrowane dane są przetwarzane i udostępniane w formie podglądu „on line” oraz w formie automatycznie generowanych statystyk. Program MES ma otwartą, skalowalną strukturę. Przyjęte rozwiązania sprzętowe gwarantują wysoką niezawodność i elastyczność w konfiguracji. System może działać autonomicznie, realizując zadania dla takich pionów organizacyjnych jak: zarządzanie produkcją, planowanie produkcji, kontrola jakości produkcji, utrzymanie ruchu, oraz we współpracy ze systemami ERP zwracając wybrane dane do kalkulacji kosztów wytworzenia, rozliczenia czasu pracy, etc.
Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA) tworzy technologie identyfikacji i śledzenia obiektów, dzięki którym możliwe jest gromadzenie użytecznych danych i cennych informacji, zapewniając przedsiębiorstwom nieosiągalną wcześniej przejrzystość procesów zachodzących w firmie przez nadanie fizycznym przedmiotom „cyfrowego głosu”.
Rozwiązania z bogatej oferty firmy Zebra zapewniają dostęp w czasie rzeczywistym do danych operacyjnych na temat produktów, zasobów i ludzi. Pozwala to kierownictwu przedsiębiorstw podejmować trafniejsze, bardziej przemyślane decyzje, reagować na informacje w czasie rzeczywistym, a przede wszystkim pomaga firmom zrozumieć mechanizmy własnego działania.
ZETO Opole, to firma z wieloletnim doświadczeniem informatycznym, obsługująca duże, średnie i małe przedsiębiorstwa na terenie całego kraju. Głównym produktem jest Zintegrowany System Zarządzania XYZ klasy ERP służący do wspomagania zarządzania różnymi obszarami przedsiębiorstwa począwszy od rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, poprzez zarządzanie personelem, aż po kompleksową obsługę procesów logistycznych i produkcyjnych.
ZETO Opole wykonuje wdrożenia i szkolenia z Systemu ERP, oraz prowadzi nadzór nad eksploatacją oprogramowania. Powiększająca się lista referencyjna pomyślnie zakończonych wdrożeń świadczy o uznaniu, z jakim spotkał się on u Klientów. Największym atutem firmy jest profesjonalna oraz wykształcona kadra, której kwalifikacje są ciągle podwyższane w stosunku do rozwoju technologii IT oraz rosnących wymagań Klientów.
Wartości, które są wyznawane w ZETO Opole to:
 • Ukierunkowanie na potrzeby Klientów;
 • Wysoka jakość produktów i usług;
 • Profesjonalizm.
ZETO S.A. w Poznaniu jest firmą o bogatej tradycji informatycznej. Legitymuje się 45-letnią działalnością na rynku usług informatycznych, aktywnie dostosowując się do wymagań Klientów oraz aktualnych uwarunkowań rynkowych. Od 1992 roku funkcjonuje w formule spółki akcyjnej.
Firma przygotowana jest do rozwiązywania złożonych problemów informatycznych Klientów, dysponuje dużym potencjałem usługowym, profesjonalną wiedzą, nowoczesnymi technologiami, umożliwiającymi naszym Klientom wyłączną koncentrację na swojej podstawowej działalności, a w konsekwencji osiąganie biznesowych sukcesów.
Profesjonalizm, wysokie kwalifikacje pracowników, stosowane wyłącznie najnowsze rozwiązania technologiczne oraz wykorzystywany nowoczesny sprzęt komputerowy, dają naszym Klientom gwarancję stabilności i wiarygodności usług oraz pozwalają rzetelnie wywiązywać się z przyjętych zobowiązań. Wsparciem w tym zakresie są wdrożone i stosowane w firmie od lat Polityka Jakości oraz Polityka Bezpieczeństwa Informacji gwarantujące Klientom wysoki poziom satysfakcji.
Podstawową działalnością ZETO S.A. w Poznaniu jest świadczenie szeroko pojętych usług informatycznych realizowanych przez specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie, zdolnych obsługiwać złożone przedsięwzięcia teleinformatyczne.
ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. – To firma, która istnieje na Podkarpaciu już 50 lat. W tym czasie wypracowali sobie uznanie jako jednej z liczących się firm teleinformatycznych dla tego regionu, co potwierdzają uzyskane referencje, nagrody i wyróżnienia praktycznie z całego okresu działalności firmy. Dowodem jest fakt współpracy i uczestniczenia w wielu projektach informatycznych dla sektora MŚP, Administracji, Medycyny realizowanych na Podkarpaciu i poza jego granicami.
Zatrudniają ponad 110 profesjonalistów z każdej dziedziny informatyki. Posiadają Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakości i Bezpieczeństwa Informacji spełniający wymagania norm PN-EN ISO 9001 : 2015-10 i PN-ISO/IEC 27001 : 2014-12. Dzięki współpracy z partnerami, którzy są globalnymi graczami IT, oferują sprawdzone i skuteczne rozwiązania dla klientów biznesowych, instytucjonalnych i indywidualnych.
ZETO S.A. istnieje na Polskim rynku informatycznym od 1975r, dostarczając efektywne rozwiązania wspierające procesy biznesowe. Firma specjalizuje się w obsłudze Klientów biznesowych oraz instytucjonalnych. W ofercie spółki znajdują się systemy informatyczne oparte o rozwiązania znanych producentów jak i własne oprogramowanie, dostosowane do potrzeb Klienta.
W ramach oferty ZETO S.A. świadczy usługi związane z pełną obsługą firm i instytucji w zakresie serwisu, utrzymania ciągłości pracy oraz pomocy technicznej.
ZnanySystem oferuje profesjonalne, zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP. Gwarantujemy kompleksowe wdrożenie systemu ERP oraz doradztwo pozwalające wybrać najlepiej dopasowane oprogramowanie dla biznesu. Dlaczego systemy klasy ERP odgrywają coraz większą rolę w biznesie i dlaczego warto się z nimi zapoznać? Bo pozwalają firmie rozwijać się, umacniać pozycję rynkową i efektywnie gospodarować zasobami.
Na nasze usługi decydują się przedsiębiorstwa poszukujące specjalistycznego oprogramowania, umożliwiającego obsługę każdego obszaru działania firmy. Są to podmioty, dla których zintegrowany system informatyczny jest jednym z podstawowych narzędzi rozwoju oraz kierowania strategiami rozwojowymi firmy. Na zapotrzebowanie przedsiębiorstw różnej wielkości odpowiadamy ofertą, którą współtworzą produkty:
 • Dla średnich i dużych firm:
  • Comarch ERP Altum,
  • Comarch ERP XL,
  • Sage Symfonia ERP (dawniej FORTE);
 • Dla małych i średnich firm:
  • Comarch ERP Optima (dawniej CDN Optima),
  • Sage Symfonia.
Każdy, kto zamówi zintegrowane systemy informatyczne, może skorzystać z konsultacji i profesjonalnych wskazówek naszych specjalistów. Dokonujemy kompleksowej analizy strategicznych procesów przedsiębiorstwa i służymy pomocą przy wdrażaniu wybranych rozwiązań ERP. Co ważne, proponujemy też fachową opiekę powdrożeniową, dotyczącą wszystkich wdrożonych rozwiązań. Partnerzy, którzy decydują się na współpracę z naszym zespołem ekspertów, zyskują okazję do wdrożenia korzystnych optymalizacji w obszarze codziennych realizacji zadań biznesowych.
Zorius.pl sp. z o.o. Sp. Komandytowa od 23 lat specjalizuje się we wdrożeniach Systemów Zarządzania. Naszym głównym partnerem biznesowym jest firma Sage, producent programów Symfonia oraz Symfonia ERP oraz wdrażanego na całym świecie Sage X3. Posiadamy duże doświadczenie w obsłudze Biur Rachunkowych oraz Przedsiębiorstw reprezentujących różne branże, miedzy innymi automotive, przedsiębiorstwa mięsne, porty lotnicze, firmy produkcyjne i handlowe.
Zatrudniamy zawodowych księgowych i kadrowych, posiadamy szeroką wiedzę merytoryczną, dzięki temu rozumiemy potrzeby użytkowników systemów i potrafimy je realizować. Nasz zespół tworzą ludzie, dla których nie ma rzeczy niemożliwych, dla których praca jest pasją, a kształcenie nie tylko obowiązkiem, ale realizacją własnych planów i potrzeb.
Od 10 lat niezmiennie posiadamy najwyższy status partnerski Sage Złoty Partner, a wyrazem zacieśnionej współpracy z producentem oprogramowania są między innymi prowadzone przez nas w całej Polsce szkolenia i wykłady z zakresu Rachunkowości i Kadr oraz obsługi programów Sage Symfonia na zlecenie Sage.
Oferta Produktowa – Sprzedaż i wdrożenia systemów zarządzania:
 • Sage X3;
 • Sage Symfonia ERP;
 • Sage 50C;
 • Sage Symfonia.
Zobacz Pełen HarmonogramNajbliższe Spotkania Prezentacyjne:
Obecnie nie jest dostępna rejestracja na żadne spotkanie prezentacyjne.
Zachęcamy do odwiedzenia sekcji Harmonogram Spotkań za kilka dni.
Zobacz Katalog SzkoleńNajbliższe Szkolenia Kompetencyjne:
Obecnie nie jest dostępna rejestracja na żadne szkolenie kompetencyjne.
Zachęcamy do odwiedzenia sekcji Katalog Szkoleń za kilka dni.
Klasy Systemów:
ADC APS BI BPM CMMS CMS CRM DMS DWH EAM EFM EIS ERP
FK HRM MES PLM PMS RFID SCADA SCM SFA TMS WF WMS WTR
ADC – Automatic Data Capture
(pl. Automatyczne Zbieranie Danych)
System ADC umożliwia automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w bazie systemu informatycznego, w którym są przetwarzane. Dane pobierane są z kodów kreskowych umieszczanych na towarach za pomocą odpowiednich urządzeń (skanerów/terminali). System wspiera procesy logistyczne i magazynowe. Pozwala na optymalizację wykorzystania taboru, poprawę jakości obsługi klienta, śledzenie stanu zamówień, szybką ewidencję stanów magazynowych.
APS – Advanced Planning System
(pl. System Zaawansowanego Planowania)
System APS pozwala wykonywać złożone operacje planistyczne i symulacyjne wraz z optymalizacją. Różnica między systemami Advanced Planning a systemami planowania produkcji i sterowania (PPS) lub Enterprise Resource Planning (ERP), leży w matematycznych modelach optymalizacji (liniowa optymalizacja), które tworzą podstawę systemów APS. Systemy APS próbują uzupełnić koncepcję MRP I (Material Requirements Planning) i jego słabe strony poprzez wspierane modelowo planowanie.
BI – Business Intelligence
(pl. System Analityki Biznesowej)
Aplikacje BI umożliwiają interaktywny dostęp do krytycznych dla przedsiębiorstwa informacji, pozwalając na ich wielowymiarowe analizowanie. Business Intelligence stanowi narzędzie menedżerów i specjalistów zajmujących się analizami i strategią. Techniki prezentacyjne dobierane są odpowiednio do potrzeb użytkownika. Aby uniknąć konieczności przeglądania gąszczu liczb, wizualizacja stanu aktualnego realizowana jest w postaci obrazkowej.
BPM – Business Process Management
(pl. System Zarządzania Procesami Przedsiębiorstwa)
Systemy BPM umożliwiają definiowanie i zarządzanie wymianą informacji wewnątrz przedsiębiorstwa, wykorzystując semantykę procesów biznesowych. W realizacji procesów uczestniczą m.in. pracownicy, klienci, partnerzy biznesowi oraz wykorzystywane są systemy informatyczne i bazy danych.
CMMS – Computerised Maintenance Management Systems
(pl. System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu)
Specjalizowane systemy klasy CMMS przeznaczone są do wsparcia szeroko rozumianego Utrzymania Ruchu w firmach produkcyjnych. System CMMS obejmuje wszystkie fazy cyklu życia aktywów materialnych oraz usług, tj. od planowania inwestycji, ich specyfikacji, projektowania, wykonywania operacji serwisowych i remontowych oraz ich utrzymywania i zarządzania. System CMSS umożliwia menadżerom skuteczniejsze zarządzanie sprzętem i zasobami materialnymi oraz ich utrzymywanie i konserwację.
CMS – Content Management System
(pl. System zarządzania treścią)
System CMS jest to aplikacja internetowa lub ich zestaw, pozwalająca na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę przez redakcyjny personel nietechniczny. Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie internetowym zarządzanym przez CMS odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, zazwyczaj w postaci stron WWW zawierających rozbudowane formularze i moduły.
CRM – Customer Relationship Management
(pl. System Zarządzania Relacjami z Klientami)
System CRM pozwala na zarządzanie bezpośrednią interakcją z klientami przedsiębiorstwa. Zastosowane w systemach CRM technologie oraz poziom integracji pozwalają na zbieranie i wykorzystywanie informacji o klientach wewnątrz całego przedsiębiorstwa, dzięki czemu zarządzanie relacjami z klientami staje się bardziej efektywnie.
DMS – Document Management System
(pl. System Zarządzania Dokumentami)
Systemy DMS to rozwiązania pozwalające na przetwarzanie wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach. Przetwarzanie dotyczy zarówno dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjonalnych organizacji, jak również dokumentów napływających z otoczenia (np. zamówienia od klientów, faktury, listy i inne). W zakresie zarządzania wiedzą techniki te w szczególny sposób wspomagają obszar gromadzenia i organizowania zasobów wiedzy.
DWH – Data Warehouse
(pl. Hurtownia Danych)
Hurtownia danych jest wyższym szczeblem abstrakcji niż zwykła relacyjna baza danych. W skład DWH wchodzą zbiory danych zorientowanych tematycznie (np. hurtownia danych klientów). Dane te często pochodzą z wielu źródeł, są one zintegrowane i przeznaczone wyłącznie do odczytu. W praktyce hurtownie danych są bazami danych integrującymi dane z wszystkich pozostałych systemów bazodanowych w przedsiębiorstwie. Ta integracja polega na cyklicznym zasilaniu hurtowni danymi systemów produkcyjnych (może być tych baz lub systemów dużo i mogą być rozproszone).
EAM – Enterprise Assets Management
(pl. System Zarządzania Aktywami Przedsiębiorstwa)
Systemy EAM umożliwiają planowanie, utrzymanie kontroli oraz monitoring aktywów i zadań związanych z utrzymaniem ruchu zakładów, sprzętu itp. Systemy EAM obejmują wszystkie fazy cyklu życia aktywów materialnych oraz usług, tj. od planowania inwestycji, ich specyfikacji, projektowania, wykonywania operacji serwisowych i remontowych oraz ich utrzymywania i zarządzania.
EFM – Enterprise Feedback Management
(pl. System Badania Reakcji)
Systemy EFM zapewniają możliwość stałego pozyskiwania danych o postawach i opiniach klientów organizacji w zintegrowany sposób poprzez różne kanały kontaktu (np. Internet, contact center, kontakty osobiste przedstawicieli). Głównym obszarem zastosowań wydaje się być realizacja badań marketingowych klientów.
EIS – Executive Information System
(pl. System informowania kierownictwa)
System klasy EIS przeznaczony jest dla kierownictwa wyższego szczebla. Zadaniem systemu EIS jest ułatwianie i wspomaganie zbierania informacji pomocnej przy podejmowaniu decyzji. EIS w łatwy sposób udostępnia informację z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł, która jest istotna ze względu na cele i oczekiwania organizacji.
ERP – Enterprise Resource Planning
(pl. System Zaawansowanego Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa)
System ERP służy wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Wspomaganie to może obejmować wszystkie lub część szczebli zarządzania i ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów.
FK – System Finansowo-Księgowy
System FK umożliwia optymalizację procesów finansowych wewnątrz przedsiębiorstwa. Umożliwia między innymi śledzenie środków trwałych, budżetowanie, pozwala na kontrolę terminowego regulowania zobowiązań i należności. Stanowi zazwyczaj uzupełnienie funkcjonujących już w przedsiębiorstwie systemów, na przykład ERP. Funkcjonalności oferowane przez systemy finansowo-księgowe to zazwyczaj księga główna, należności i zobowiązania, raportowanie i inne charakterystyczne dla prowadzania księgowości w przedsiębiorstwie.
HRM – Human Resources Management
(pl. System Zarządzania Zasobami Ludzkimi)
Systemy HRM obejmują zestaw aplikacji służących menadżerom do realizacji zadań związanych z personelem. Systemy tej klasy wspierają zwykle następujące aspekty zarządzania zasobami ludzkimi: zarządzanie personelem i siłą roboczą, zarządzanie listą płac, świadczeniami pracowniczymi, szkoleniami, ścieżkami rozwoju zawodowego oraz zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy. Dodatkowo wiele systemów wspiera funkcjonalność samoobsługi pracownika.
MES – Manufacturing Execution Systems
(pl. System Realizacji Produkcji)
System MES wykorzystując technologie informatyczne, oprogramowanie, urządzenia elektroniczne i elementy automatyki, umożliwia efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn oraz przy udziale pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Dzięki funkcjonalności systemu można uzyskać natychmiastowy sygnał zwrotny o stopniu wykonania produkcji, podejmować na bieżąco właściwe decyzje i reagować na bieżąco na nieprawidłowości pojawiające się w czasie procesu produkcyjnego.
PLM – Product Lifecycle Management
(pl. System Zarządzania Cyklem Życia Produktów)
System PLM wspiera przedsiębiorstwa w procesie tworzenia i rozwoju produktów od momentu koncepcji, poprzez projekt i produkcję. Systemy PLM oferują między innymi funkcjonalności związane z rozwojem produktów, zarządzaniem portfelem produktów, zarządzaniem procesem produkcji, tworzeniem koncepcji i projektowania produktu, jak również zarządzaniem i badaniem zgodności produktów z wymogami prawnymi.
PMS – Project Management Systems
(pl. System Zarządzania Projektami)
Aplikacje PMS to elastyczne i rozbudowane rozwiązania zarządzania portfolio projektów, skierowane do przedsiębiorstw i organizacji zorientowanych projektowo - od momentu tworzenia projektu, np. wynikającego z zapytania ofertowego lub zamówienia sprzedaży po planowanie projektów, w tym zasobów i czasu, ich realizację i rozliczanie, w tym zadaniowe, czasowe i finansowe. Przeznaczone są dla organizacji, które potrzebują ścisłej koordynacji oraz normalizacji projektów i działań kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych, scentralizowanego zarządzania zasobami oraz zaawansowanych raportów dotyczących planowania, monitorowania i rozliczania projektów oraz zasobów dedykowanych do ich realizacji.
RFID – Radio Frequency Identification
(pl. System Identyfikacji Radiowej)
Technologia RFID używana jest w zdalnej identyfikacji oraz śledzeniu przepływu różnych obiektów. Jest ona obecnie wykorzystywana m.in. do znakowania towarów w sklepach, paczek w magazynach, zwierząt domowych i hodowlanych oraz w systemach kontroli dostępu i płatniczych - na przykład w bramkach na autostradach, jednakże obszarów zastosowania ciągle przybywa.
SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition
(pl. System Nadzorujący Przebieg Procesu Technologicznego lub Produkcyjnego)
Główne funkcje systemu SCADA obejmują zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych. Systemy SCADA znajdują zastosowanie niemal w każdej branży przemysłu. Stanowią one istotny element nadzorowania procesów w przemyśle energetycznym i gazowniczym, a także w oczyszczalniach ścieków, gospodarce wodnej, górnictwie, hutnictwie i wielu innych. Nowoczesne oprogramowanie typu SCADA pozwala przede wszystkim na pełną wizualizację stanu procesów. Operator może zarówno obserwować, jak i zmieniać parametry technologiczne.
SCM – Supply Chain Management
(pl. System Zarządzania Łańcuchem Dostaw)
Systemy SCM wykorzystywane są do koordynacji i zarządzania przepływem towarów i usług od dostawców do klientów (w tym: producentów, sprzedawców, hurtowi i klientów detalicznych). Systemy tej klasy znajdują zastosowanie w zarządzaniu popytem, magazynami, logistyką, transportem oraz innymi aspektami dotyczącymi przepływu towarów i usług czy transformacji materiałów dla ostatecznego wykorzystania przez klientów.
SFA – Sales Force Automation
(pl. System Sprzedaży Mobilnej)
System SFA jest narzędziem wspomagającym scentralizowaną sprzedaż, przeznaczonym dla pracowników sprzedaży regionalnych lub krajowych oddziałów przedsiębiorstwa. Funkcje oprogramowania SFA mają na celu maksymalizację sprzedaży w całej sieci, niezależnie od tego, w którym miejscu dana usługa ma być wykonana.
TMS – Transport Management System
(pl. System Zarządzania Transportem)
System TMS umożliwia zarządzanie procesami związanymi z transportem towarów. Dedykowany jest tym przedsiębiorstwom, które posiadają własny/lub wynajmowany tabor samochodowy. Jego celem jest optymalizowanie tras kierowców, śledzenie partii towarów w łańcuchu dostaw oraz rozliczanie transportu. Pozwala na sprawne zarządzanie zleceniami spedycyjnymi, łączenie przewozów, tworzenie i planowanie tras transportu oraz generowanie raportów i analiz.
WF – WorkFlow
(pl. Przepływ Pracy)
Zadaniem systemów workflow jest automatyzacja procesów biznesowych, w całości lub w części, podczas której dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych. Oprogramowanie takie pozwala na określenie jakie role w przetwarzaniu dokumentów pełnią osoby uczestniczące w wykonywaniu danej czynności oraz jakie są stany pośrednie dokumentów.
WMS – Warehouse Management System
(pl. Magazynowy System Informatyczny)
Rozwiązania typu WMS służą koordynowaniu prac magazynowych. Są to wysoce wyspecjalizowane systemy usprawniające wszystkie procesy, które zachodzą w magazynach. Mają one duże znaczenie przede wszystkim dla operatorów (usługodawców) logistycznych, obsługujących w swoich magazynach i terminalach codziennie dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców.
WTR – Work Time Registration
(pl. System Rejestracji Czasu Pracy)
System WTR (RCP) to zestaw środków technicznych i informacyjnych mających na celu kontrolowanie obecności, spóźnień, zwolnień pracownika. System WTR w znacznym stopniu upraszcza wszelkie czynności związane z ewidencją czasu pracy, spełniając jednocześnie wymogi prawne dotyczące dokumentacji czasu pracy oraz różnorodne potrzeby pracodawców.
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.