Organizatorzy – Warsztaty ERP we Wrocławiu, 17 maja 2012 r. – BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Warsztaty ERP we Wrocławiu, 17 maja 2012 r.

Organizatorzy
Business Penetration & Consulting (BPC) jest firmą konsultingową, która świadczy doradztwo w procesach wyboru rozwiązań informatycznych oraz wdrażania nowych technologii. Firma oferuje usługi opracowywania analiz przedwdrożeniowych oraz asysty w procesach zbierania ofert i wyboru dostawcy. Wspiera także przedsiębiorców w identyfikacji potencjału rynku dostawców i rozwiązań, dostarczając im aktualnej i obiektywnej wiedzy o możliwościach funkcjonalnych rozwiązań oraz kompetencjach dostawców.
Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany, BPC organizuje warsztaty i szkolenia dla przedsiębiorców. W ciągu sześciu lat działalności wyedukowało w obszarze zagadnień teleinformatycznych kilkaset osób: reprezentantów różnych sektorów rynku wywodzących się zarówno z kadr informatycznych, jak i poziomów decyzyjnych. Zorganizowało kilkadziesiąt spotkań dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w różnych częściach kraju.
Business Penetration & Consulting posiada rekomendacje dostawców wiodących na rynku systemów informatycznych m.in. klasy ERP, MES, SCADA, WORKFLOW, EPM, BI, potwierdzające wysoką jakość świadczonych usług, a także profesjonalizm w obszarze dostosowania rozwiązania IT do potrzeb przedsiębiorstwa. Firma posiada także wiele referencji, które na bieżąco udzielają BPC przedsiębiorstwa zadowolone ze wsparcia merytorycznego w procesach wyboru rozwiązań IT.
Firma QAD jest wiodącym dostawcą oprogramowania biznesowego dla światowych przedsiębiorstw produkcyjnych. Aplikacje firmy QAD dostarczają krytycznej funkcjonalności dla zarządzania zasobami produkcyjnymi oraz operacjami zarówno wewnątrz jak i poza przedsiębiorstwem. Umożliwiają firmom na całym świecie współpracę ze swoimi klientami, dostawcami i partnerami.
Aplikacji QAD używają producenci z branży motoryzacyjnej, elektronicznej i elektrotechnicznej, urządzeń przemysłowych, przetwórstwa spożywczego, dóbr konsumpcyjnych oraz aparatury medycznej i farmacji w około 5800 firmach w ponad 90 krajach i 27 językach. Więcej informacji o firmie QAD znajduje się na stronach www.qad.pl lub www.qad.com.

Warsztaty BPC GROUP POLAND:
Termin: 17 maja 2012 r.
Czwartek, 10:00
Miejsce: Wrocław, Haston City Hotel
51-117 Wrocław, ul. Irysowa 1-3
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Organizatorzy Warsztatów ERP:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. QAD Polska Sp. z o.o.
Patroni Medialni:
beconnected ERP24.pl ERP-View.pl MagazynIT.pl Automatyka.pl erpportal QBusiness.pl E-Biznes.pl