Rozwiązania – Konferencja w Katowicach, 24 października 2012 r. – BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Konferencja w Katowicach, 24 października 2012 r.

Rozwiązania
OPTeam
Oferta OPTeam SA dla sektora przedsiębiorstw obejmuje m.in. systemy CDN XL, Comarch Altum oraz własne rozwiązania branżowe m.in. - WMS Optymalny magazyn - zaawansowane narzędzie wspierające operacje magazynowe i optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej; - OPTIprodukcja - system do zarządzania przebiegiem produkcji, optymalizujący wydajność i płynność procesów produkcyjnych; - OPTIbudowa - nowoczesny system do zarządzania projektami budowlanymi i przetargami, wspomagający i nadzorujący proces realizacji; - iCenter - internetowa platforma business-to-business, umożliwiająca obsługę transakcji za pomocą standardowej przeglądarki internetowej; - SOD - kompleksowe rozwiązanie usprawniające obieg dokumentów biurowych; - Konwerter - narzędzie dla biur rachunkowych, umożliwiające migrację danych z systemów różnych producentów.
System Zarządzania Procesami Produkcyjnymi OPTIprodukcja - system wspierający realizację procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie, wykorzystujący technologię kodów kreskowych na każdym etapie procesu produkcji. Wdrożony z sukcesem w ponad 20 firmach produkcyjnych różnych branż. W skład aplikacji wchodzą: Generator Technologii, Realizator Produkcji oraz Kalkulator Technicznego Kosztu Wytworzenia.
W związku z nieustannie rosnącymi i zmieniającymi się potrzebami przedsiębiorstw produkcyjnych, postanowiliśmy stworzyć rozwiązanie, które umożliwi szybką reakcję na te zmiany. Sercem rozwiązania produkcyjnego jest biblioteka rozwiązań biznesowych, skupiająca złożoną logikę biznesową w różnych obszarach. W skład naszych rozwiązań produkcyjnych wchodzą moduły do modelowania procesów oraz optymalizacji tworzenia technologii produkcyjnych. Posiadamy również rozwiązania umożliwiające optymalizację planu produkcji czy kalkulację technicznego kosztu wytworzenia produktu, wzbogacone o kalkulacje powykonawcze. Jednym ze sposobów optymalizacji procesów logistycznych jest wykorzystanie kodów kreskowych. Rozwiązanie pozwala na ich intensywne użycie, zarówno w procesie produkcyjnym, jak i w powiązanych procesach logistycznych. Dużą zaletą naszego rozwiązania jest automatyzacja generowania dokumentów handlowych. Każdy z modułów wykorzystywanych w procesie jest w pełni kompatybilny z innymi. Można tym samym dostosować wygląd oraz funkcjonalność modułu.
System Zarządzania Magazynem Wysokiego Składowania Magazynier WMS System - kompleksowe rozwiązanie informatyczne, wspierające operacje magazynowe oraz optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Aplikacja wykorzystuje technologię RFID (ang. Radio-frequency identification), czyli system kontroli przepływu towarów w oparciu o zdalny odczyt, dokonujący się poprzez fale radiowe. Działa on z różnymi systemami klasy ERP tj. Comarch CDN XL, Microsoft Navision, SAP Bussines ONE, QAD, Simple. System przeznaczony jest dla przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych i usługowych dowolnej wielkości, charakteryzujących się dużym asortymentem towarów przechowywanych na magazynach. Umożliwia zarządzanie magazynem online firmom wielomagazynowym, posiadającym skomplikowaną strukturę uprawnień. Oprogramowanie znacząco podnosi efektywność i niezawodność wbudowanych elementów gospodarki magazynowej. Elastyczna konfiguracja zapewnia dostosowanie systemu do indywidualnych wymagań naszego Klienta.
Aplikacja obsługuje w całości procesy związane z przyjęciami, wydaniami i inwentaryzacją oraz pozostałe procesy wewnątrz- i międzymagazynowe, m.in. rozkładanie towaru, zmiana położenia, zarządzanie kodami kreskowymi, zarządzanie jednostkami logistycznymi, drukowanie etykiet, zarządzanie zadaniami oraz wydajnością pracowników, konfiguracja i zarządzanie procesami, raportowanie.
System Obiegu Dokumentów SOD - Autorski System Obiegu Dokumentów zaprojektowany został z myślą o kompleksowej obsłudze firmy w zakresie obiegu dokumentów. System pozwala na znaczne usprawnienie obsługi pism, korespondencji czy ofert. Umożliwia nadzorowanie spraw prowadzonych w firmie, jak np. terminowość czy stopień zaawansowania realizacji. Rozwiązanie umożliwia również generowanie schematów przekazywania dokumentów, z możliwością akceptacji na poszczególnych etapach oraz łatwy dostęp do danych archiwalnych. Współpracuje z podpisem elektronicznym i systemami ERP, umożliwiając import i eksport dokumentów. System może pracować również jako oddzielny moduł, sprawdzony m.in. w pracy z klasycznymi rozwiązaniami SOD w wielu urzędach czy instytucjach.
COM-PAN
Sztandarowym produktem firmy COM-PAN jest autorski system obiegu dokumentów i informacji DocuSafe®, na który składa się szereg modułów funkcjonalnych. Począwszy od elektronicznego archiwum dokumentów (DocuSafe®Archiwum), poprzez system rejestracji i obiegu dokumentów (DocuSafe®Dokument), a skończywszy na systemie obiegu dokumentów wspartym motorem WorkFlow (DocuSafe®WorkFlow), poszczególne moduły uzupełniają się tworząc spójną całość. W ramach rozwiązania DocuSafe realizowane są zakresy funkcjonalne takie jak Archiwum, Kancelaria czy Workflow.
Oferowane rozwiązania wspierają szeroko rozumiany obieg dokumentów:
- Rejestrację i obieg korespondencji : pisma przychodzące, wychodzące, wewnętrzne; - Zapotrzebowania : zamówienia zakupowe; - Dokumenty kosztowe : wnioski inwestycyjne, faktury kosztowe; - Wnioski urlopowe; - Wyjazdy służbowe : delegacje; - Wsparcie dla systemów zarządzania jakością; - Umowy; - Archiwum zakładowe; - Rozwiązania dedykowane; - oraz wiele innych.
Abis
Firma przedstawi rozwiązania informatyczne obszaru zarządzania procesami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym na przykładzie wdrożeń systemu MES.
Część I: Zarządzanie procesami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym śledzenie produkcji w toku, rozliczanie materiałów, czasu pracy maszyn i pracowników. – Zarządzanie wydajnością – rejestracja stanów pracy, wizualizacji i obliczanie wskaźników OEE. – Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi – transfer zleceń z systemu ERP na linie produkcyjne. – Traceability – śledzenie operacji produkcyjnych i raportowanie genealogii produkcji.
Część II: Obszary zastosowania systemów MES. Przykładowe realizacje Systemów MES oraz sposoby wymiany informacji z systemami ERP oraz z automatyką linii i maszyn produkcyjnych.
Komputerowe wspomaganie produkcji - MES:
W swojej działalności Abis opiera się głównie na produktach amerykańskiej korporacji Wonderware. Wonderware System Platform jest najlepiej zintegrowanym zestawem oprogramowaniem dla przemysłu, który pozwala na wszechstronną obsługę klienta.
Współcześnie pojęcie klasycznej wizualizacji jest coraz powszechniej rozumiane jako dostarczenie nie tylko bieżącej informacji o stanie obiektu, ale również jako skomplikowany system zbierania danych i wielowymiarowego raportowania produkcji. To elastyczne raporty stanowią dziś o atrakcyjności produktu i stopy zwrotu na inwestycji. Celem systemów komputerowych jest znalezienie przyczyn przestojów (downtime), wad, strat, stworzenie genealogii produktu oraz pełnych danych pomiarowych. Przez to możliwe jest podniesienie efektywności i wydajności produkcji. Firma Abis systematycznie podąża za rozwojem tych technologii oferując klientom najwyższą jakość usług.
Śledzenie i zarządzanie procesami przemysłowymi:
We współczesnych zakładach produkcyjnych ważnym aspektem związanym z nadzorowaniem procesów produkcyjnych jest monitoring stanu pracy parku maszynowego. Maszyny, urządzenia, agregaty oraz całe linie produkcyjne są środkami wytwarzania, bez których realizacja procesu produkcyjnego nie byłaby możliwa, dlatego ich praca musi być ciągle monitorowana. Informacje o stanie pracy maszyn i urządzeń powinny być przede wszystkim wiarygodne. Zapewniają to systemy kasy MES.
O skuteczności tych systemów świadczą opinie użytkowników. Wskazują oni na redukcję odpadów o 20%, skrócenie czasu cyklu produkcji o 50%, poprawienie czasu terminowych dostaw o 60%, zwiększenie wydajności fabryki o 33% oraz redukcję zapasów o 60%.
Proficy
W chwili obecnej rozwiązania Proficy to ponad 350 000 licencji zainstalowanych na świecie i ponad 4500 licencji w Polsce. Dystrybuowane przez VIX Automation rozwiązania znalazły zastosowanie w ponad 800 zakładach przemysłowych w kraju, praktycznie we wszystkich dziedzinach przemysłu i gospodarki komunalnej.
PROXIA
Tematem prezentacji będzie demonstracja działania oprogramowania klasy MES,
w zakresie planowania produkcji, monitorowania maszyn i zleceń produkcyjnych.
W skład modułów wchodzących w systemu MES firmy PROXIA należy wymienić:
 • MDE czyli monitorowanie maszyn z wyliczaniem wskaźnika OEE;
 • BDE czyli monitorowanie zleceń produkcyjnych z wyliczaniem wskaźników KPI;
 • PROXIA czyli Zaawansowanie planowanie produkcji na zasobach ograniczonych;
 • DNC czyli serwer komunikacyjny do zarządzania programami NC dla maszyn
  sterowanych numerycznie;
 • TD czyli Zarządzanie Narzędziami i Danymi Produkcyjnymi.
Oczekiwania i cele użycia ProXIA MES:
 • Zarządzanie i podgląd aktualnych stanów maszyn z jednego miejsca;
 • Zarządzanie i podgląd aktualnego stanu realizacji zleceń produkcyjnych;
 • Zmniejszenie czasu wyliczania aktualnej wydajności maszyny;
 • Szybka integracja w przedsiębiorstwie przez wykorzystanie standardów
  baz danych Microsoft / Oracle.
Prostota użytkowania:
 • Obsługa programu MDE/BDE i komunikacja z maszynami na produkcji odbywa się
  przez sieć komputerową i jest niezleżna od producenta maszyny;
 • System charakteryzuje się w szczególności przez przyjazny dla użytkownika,
  praktyczny interfejs oraz prostotę obsługi przez pracownika;
 • Dostępność programu MDE/BDE dla obsługujących maszyny oraz dla kierownictwa
  przez 24 godziny na dobę.
Korzyści udostępniane przez system MES:
 • Aktualne informacje zwrotne z maszyny do poziomu planowania.
 • Koniec „bałaganu papierowego” w produkcji.
 • Centralna aktualizacja oprogramowania.
 • Prosta aktualizacja dokumentacji i oprogramowania NC.
 • Optymalne wykorzystanie istniejących zasobów.
Zbieranie danych:
Głównym celem podczas rozwoju oprogramowania do zbierania danych MDE było
udostępnienie również niedoświadczonym użytkownikom prostego i intuicyjnego interfejsu
użytkownika. Za pomocą modułu MDE można zbierać dane zarówno ręcznie wprowadzone
przez użytkownika (przez osobisty terminal przy maszynie), obsługującego maszynę poprzez
ekran dotykowy, jak i automatycznie odczytywać stany maszyny. Oprogramowanie
konfigurowane jest indywidualnie dla potrzeb danego przedsiębiorstwa.
Monitor online:
Moduł pakietu PROXIA Online-Monitor udostępnia użytkownikowi jednocześnie wszelkie
informacje pochodzące z maszyn i produkcji w czasie rzeczywistym. Użytkownik w ten
sposób ma natychmiastowy wgląd na aktualną sytuację w produkcji i montażu. Przedstawić
można między innymi zarówno czasy biegu i czasy pomocnicze, jak i liczby sztuk detali.
Zarówno jako podgląd dla mistrza w jego zakresie obowiązków, jak i jako globalny przegląd
dla planisty lub kierownika produkcji. Informowanie o zaistniałych wydarzeniach na produkcji
na danej maszynie za pomocą SMS lub poczty email są podstawowymi funkcjami.
Oś czasu:
Ten pakiet oprogramowania pozwala użytkownikowi wyświetlić zakres czasu i przedstawić
graficznie na osi czasu wydajność maszyn/urządzeń/zleceń/pracowników. Daje to osobie
zarządzającej możliwość prostego i szybkiego wglądu, w to jak np. przebiegała ostatnia
zmiana czy konkretne zlecenie produkcyjne.
Analiza wskaźnikowa: OEE i KPI:
Ważną cechą Menedżera MES jest wyznaczanie parametrów (np. OEE oraz KPI).
Odbywa się to na podstawie:
 • Raportów, które może projektować i modyfikować również użytkownik. Celem jest prosty
  i szybki sposób wizualizacji parametrów wydajności, czasów postojów i awarii.
 • Przeglądarki internetowej, gdzie w nowoczesnej i przyjaznej użytkownikowi graficznej
  formie, prezentowane są wszystkie wskaźniki wydajnościowe. Dostęp do tego modułu
  przez internet z poziomu telefonów klasy smartphone.
Dane te służą w głównej mierze do analizy słabych ogniw w organizacyjnym i technicznym
łańcuchu procesowym oraz do kalkulacji kosztów wykonanych zleceń. Poza tym można użyć
zebrane dane również do obliczania należnych premii i wynagrodzeń.
Senga
Senga przedstawi rozwiązania oparte na komponentach standardowych aplikacji typu SCADA:
- Wonderware InTouch; - Siemens WinCC; - ASIX; - WIZCON; - Johnson Controls Metasys; - Intellution iFix; - WEB-FAQtory.
ANT
ANT Factory Portal to system do bieżącego nadzoru procesu produkcyjnego, będący uzupełnieniem systemów ERP. Wykorzystując najnowszą technologię AJAX WEB 2.0 daje bezpieczny i funkcjonalny dostęp do danych przez przeglądarki internetowe. Każdy uprawniony użytkownik może, zalogować się do serwisu i uzyskać dostęp do danych z wybranego obszaru zakładu produkcyjnego. Zastępuje ręczne raportowanie produkcji na rzecz automatycznego pozyskiwania danych wprost z maszyn i linii produkcyjnych.
Wdrożenie systemu przyniosło naszym klientom średni wzrost OEE o 20%, ponadto obniżyliśmy zużycie energii, zmniejszyliśmy koszty zarządzania oraz uzyskaliśmy poprawę jakości produktów.

Konferencja BPC GROUP POLAND:
Termin: 24 października 2012 r.
Środa, 09:00
Miejsce: Katowice, Qubus Hotel Prestige
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
OPTeam S.A. COM-PAN System Sp. z o.o. Abis Sp. z o.o. Sp.k. VIX Automation Sp. z o.o. Proxia Polska Sp. z o.o. Senga s.c. ANT Sp. z o.o.
Sponsorzy:
Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o. FERRO Software
Patroni Medialni:
beconnected ERP24.pl ERP-View.pl MagazynIT.pl Automatyka.pl erpportal QBusiness.pl E-Biznes.pl