Rozwiązania – Warsztaty w Krakowie, 28 lutego 2013 r. – BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Warsztaty w Krakowie, 28 lutego 2013 r.

Rozwiązania
IBS Poland Sp. z o.o.
Rozwiązanie ENOVIA V6 oparte o PLM 2.0 stanowi fundament współpracy dla różnych zespołów w przedsiębiorstwie oraz jego klientom, poddostawcom i partnerom, umożliwiając pełne uczestnictwo w cyklu życia produktu za pośrednictwem sieci, dzięki wykorzystaniu technologii WEB 2.0.
ENOVIA V6, dzięki budowie modułowej, daje możliwość zbudowania dedykowanego rozwiązania PLM dla wszystkich kluczowych branż. Dzięki ENOVIA V6, projektowanie rozwiązania PLM jest dziś znacznie łatwiejsze, ponieważ to środowisko uwzględnia specyficzne dla branży i firmy wymagania, normy, standardy i procesy biznesowe. Funkcjonalności rozwązania Enovia (cz. 1) Funkcjonalności rozwązania Enovia (cz. 2) Informacje na temat rozwiązania Enovia (język angielski)

Warsztaty BPC GROUP POLAND:
Termin: 28 lutego 2013 r.
Czwartek, 10:00
Miejsce: Kraków, Hotel Fero Express
30-398 Kraków, ul. Bolesława Śmiałego 60
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Organizatorzy:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. IBS Poland Sp. z o.o.
Sponsorzy:
Kompass Poland Sp. z o.o. Vecto Sp. z o.o.