Agenda – Roadshow w Rzeszowie, 30 stycznia 2014 r. – BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Roadshow w Rzeszowie, 30 stycznia 2014 r.

Agenda
09:00 – 09:15 Rejestracja uczestników, kawa powitalna.
09:15 – 09:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania.
Omówienie problemów związanych z wyborem rozwiązań.
  
09:30 – 10:15 Zarządzanie procesami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym na przykładzie wdrożeń
systemu MES. Przykładowe realizacje Systemów MES oraz sposoby wymiany informacji
z systemami ERP oraz z automatyką linii i maszyn produkcyjnych.

Piotr Bistroń, Prezes Zarządu, Abis Sp. z o.o. Sp.k.

10:15 – 10:45 Zintegrowany system zarządzania produkcją.

Mirosław Sarna, Kierownik Działu IT, Blumenbecker IPS Polska Sp. z o.o.

Mariusz Markowski, Menedżer ds. Kluczowych Klientów, Blumenbecker IPS Polska Sp. z o.o.

10:45 – 11:00Przerwa kawowa.
  
11:00 – 12:00 Zarządzanie danymi produkcyjnymi w ujęciu monitorowania stanu maszyn,
zleceń produkcyjnych, planowania produkcji oraz gospodarki narzędziowej.

Mariusz Walicki, Konsultant Systemowy, Proxia Polska Sp. z o.o.

12:00 – 12:40 ANT Factory Portal - dedykowane systemy informatyczne
wspomagające efektywne prowadzenie produkcji.

Andrzej Jarosz, Prezes Zarządu, ANT Sp. z o.o.

12:40 – 13:00Przerwa kawowa.
  
13:00 – 13:40 Case Study z wdrożenia systemu CMMS SUR-FBD w firmach Hager Polo Tychy i TBMECA Legnica.

Jakub Chylewski, Analityk/Wdrożeniowiec, FBD

13:40 – 14:00 System MES EDOCS – jako elastyczne narzędzie do monitorowania wydajności i śledzenia produkcji.

Dariusz Pitera, Kierownik Projektu, Żbik Sp. z o.o.

14:00 – 15:00 Inteligentne systemy monitorowania, diagnozowania i nadzorowania produkcji na przykładzie wdrożeń w:
  • Gaweł Zakład Produkcji Śrub Sp. z o.o.
  • Zakład Metalurgiczny WSK Rzeszów Sp. z o.o.
  • Politechnika Rzeszowska - projekt badawczo-rozwojowy z WSK Rzeszów Sp. z o.o.
Potencjał i zastosowanie inteligentnych systemów informatycznych w procesie produkcyjnym.

dr inż. Tomasz Żabiński, Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki

mgr inż. Tomasz Mączka (doktorant), Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki
i Informatyki

15:00 – 15:45 Podsumowanie spotkania. Rozdanie certyfikatów.
15:45 ...Lunch.

Roadshow BPC GROUP POLAND:
Termin: 30 stycznia 2014 r.
Czwartek, 09:00
Miejsce: Rzeszów, Hotel Rzeszów ****
35-001 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 44
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: imienne certyfikaty, lunch dla uczestników, bezplatny parking)
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
Abis Sp. z o.o. Sp.k. Blumenbecker IPS Polska Sp. z o.o. Proxia Polska Sp. z o.o. ANT Sp. z o.o. FBD Żbik Sp. z o.o.
Sponsorzy:
Przedsiębiorstwo JOTKEL Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o.