Informacje – Roadshow w Warszawie, 28 maja 2014 r. – BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Roadshow w Warszawie, 28 maja 2014 r.

Informacje
BPC GROUP POLAND zaprasza Państwa na Roadshow:

Nowoczesne rozwiązania informatyczne
odpowiedzią na wyzwania i potrzeby branży
kosmetyczno-farmaceutycznej

Branża kosmetyczno-farmaceutyczna to jedna z najszybciej rozwijających się i innowacyjnych gałęzi
przemysłu. Bez wątpienia sektor ten wymaga więc nowoczesnych rozwiązań i technik umożliwiających
zwiększenie efektywności prowadzonych procesów biznesowych. Szereg obwarowań prawnych oraz
rosnąca agresywność konkurencji dodatkowo wymusza na przedsiębiorcach poszukiwanie coraz to
nowszych rozwiązań informatycznych, które pomogą przetrwać w trudnych czasach a jednocześnie
wesprą w dotarciu do globalnego klienta. Kontrola jakości jest nieodzownym elementem towarzyszącym
procesom produkcyjnym także w tej branży. Stanowi ona podstawowe źródło informacji zwrotnej
o prowadzonych procesach technologicznych pozwalające doskonalić produkcję oraz ograniczać koszty.

Przed producentami, a także dystrybutorami wyrobów kosmetyczno-farmaceutycznych stoi jedno
najważniejsze zadanie - zapewnienie bezpieczeństwa dostarczanych na rynek produktów. Realizacja
założenia wiąże się z rejestrowaniem i gromadzeniem danych związanych z wyrobami na każdym procesie
wytwarzania oraz łańcucha dostaw. Produkcja w branży związana jest z szeregiem skomplikowanych
procesów, które niejednokrotnie wymagają automatyzacji oraz optymalizacji. Tylko niektóre z nich to:
obsługa produkcji recepturowej oraz tworzenie złożonych kart technologicznych, zaawansowana kontrola
jakości na każdym etapie produkcyjnym, zgodność ze standardami m.in. ISO, planowanie poszczególnych
etapów powstawania produktu i obsługa każdego nich (w tym laboratorium), obsługa produktów ubocznych,
bieżące wyliczanie TKW, tworzenie akcji promocyjno-marketingowych, tworzenie zestawów produktów,
definiowanie i zarządzanie zamiennikami.

Analizując specyfikę przedsiębiorstw kosmetyczno-farmaceutycznych nietrudno zauważyć, iż potrzeby
związane z informatyzacją biznesową w tym sektorze przemysłu znacznie wykraczają poza standardowy
pakiet funkcjonalności w systemie ERP. Niestety, nadal znacna część systemów ERP nie jest
zwertykalizowana, a dostawca za wszelką cenę stara się zapewniać przedsiębiorcę o swych kompetencjach
i dostosowaniu rozwiązania w różnorakich segmentach rynku. Potrzeby przedsiębiorstw z branży, które
rosną wraz z implementacją systemu informatycznego w kolejnych obszarach działalności niejednokrotnie
stają się nie lada wyzwaniem dla dostawcy. Często dość skomplikowane procesy biznesowe oraz
produkcyjne wymagają dialogu z doświadczonym partnerem biznesowym.

Na spotkaniu przedstawimy kilka rozwiązań nadrzędnych – ERP, które znalazły swoje zastosowanie
w przedsiębiorstwach z branży. Partnerzy Technologiczni zaprezentują kluczowe funkcjonalności systemów
oraz ich skastomizowane wersje branżowe na konkretnych przykładach wdrożeń – case study.

Ze względu jednak na profil i charakter prowadzonej produkcji w przemyśle kosmetyczno-farmaceutycznym
oraz konieczność pełnego traceability produktów podejmiemy także tematykę specjalistycznych rozwiązań
informatycznych i automatyki przemysłowej uzupełniających systemy ERP w obszarze produkcyjnym
(APS, MES, SCADA, CMMS).

Spotkanie zakończymy wspólną debatą, której tematem będą błędy popełniane przez
przedsiębiorców
na etapie wyboru rozwiązania klasy ERP oraz w obszarze produkcji. Zostaną omówione
także możliwości i funkcjonalności rozwiązań specjalistycznych dedykowanych branży wraz z korzyściami
biznesowymi
, jakie są osiągane przez firmy z branży poprzez wdrożenia tego typu rozwiązań.

Na spotkanie zapraszamy kadrę zarządzającą oraz menadżerów pionu produkcji. Uczestnikom
zapewniamy bezpłatny poczęstunek, parking oraz certyfikaty uczestnictwa w spotkaniu.

Roadshow BPC GROUP POLAND:
Termin: 28 maja 2014 r.
Środa, 08:45
Miejsce: Warszawa, Businessman Institute
04-870 Warszawa, ul. Trakt Lubelski 40a
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: imienne certyfikaty, lunch dla uczestników)
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
Sage Sp. z o.o. Abis Sp. z o.o. Sp.k. ANT Sp. z o.o. CompuTec S.A. Merinosoft Sp. z o.o. Infortes Sp. z o.o.
Sponsor Generalny:
Wydawnictwo Pascal
Sponsorzy:
Businessman Institute Przedsiębiorstwo JOTKEL Vecto Sp. z o.o. Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o.