Rozwiązania – Roadshow we Wrocławiu, 19 listopada 2014 r. – BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Roadshow we Wrocławiu, 19 listopada 2014 r.

Rozwiązania
Ericpol
Microsoft Dynamics AX to rozwiązanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), które umożliwia firmie planowanie i przegląd wydajności całości przedsiębiorstwa i poszczególnych jego jednostek biznesowych. Ułatwia firmie analizowanie i przewidywanie zmian i zachowań rynku umożliwiając dynamiczne dostosowanie organizacji przedsiębiorstwa do zmiennych warunków.
Aplikacja pomaga pracownikom w zwiększeniu produktywności i lepszym wykorzystaniu informacji, zapewniając dostęp do najważniejszych danych i procesów biznesowych. Bogaty zestaw funkcjonalności ERP wraz z rozszerzeniami dostosowanymi do różnych branż w jednym, kompleksowym rozwiązaniu przyspiesza osiągnięcie korzyści z inwestycji.
System Microsoft Dynamics AX 2012 jest łatwy w obsłudze, a dzięki swojej elastyczności pomaga firmom w lepszym wykorzystaniu szans biznesowych, większym dopasowaniu procesów, a w konsekwencji wyróżnieniu się na tle konkurencji. Pełna integracja umożliwia wykorzystanie wcześniejszych inwestycji, obniża całkowity koszt posiadania.
Interfejs użytkownika Microsoft Dynamics RoleTailored obejmuje ponad 30 dopasowanych do potrzeb poszczególnych stanowisk profili (Role Center) i umożliwia wszystkim pracownikom łatwy dostęp do funkcji analizy danych biznesowych oraz tworzenia raportów dotyczących najważniejszych obszarów działalności firmy. Sprzedaż oprogramowania Microsoft Dynamics AX 2012 jest oparta na prostym modelu licencji uwzględniającym typy użytkowników. Umożliwia on firmie zakup licencji dokładnie dopasowanych do aktualnych potrzeb organizacji, z możliwością łatwego rozszerzania w przyszłości.
JCommerce
Większość rozwiązań klasy Business Intelligence potrafi odpowiadać na pytania, które zostały wcześniej przemyślane i model danych został odpowiednio przygotowany. Ale co z pytaniami, które się nasuwają podczas analizy danych, a nie zostały wcześniej przygotowane jako zestaw do analizy? To są te pytania, które przychodzą do głowy podczas przeglądania wizualizacji. W takim przypadku z pomocą przychodzi QlikView.
Platforma QlikView Business Discovery zapewnia dostęp do narzędzi, dzięki którym można samodzielnie przeprowadzić analizę biznesową, co daje użytkownikom większe możliwości i skłania do podejmowania innowacyjnych decyzji. Dzięki asocjacyjnemu silnikowi przetwarzania danych, osoba analizująca je może znajdować odpowiedzi na pytanie po pytaniu, poruszając się po swojej unikalnej ścieżce swoich własnych odkryć. QlikView umożliwia osobom nie będącym osobami technicznymi swobodną eksplorację danych, tylko za pomocą kliknięć, zdobywając nowe informacje krok po kroku oraz zadając kolejne pytania w miarę jak nowe informacje się pojawiają.
QlikView to pierwsze rozwiązanie analityki biznesowej typu "in-memory". Rozwiązanie typu "in-memory" pozytywnie wpływa na wydajność. Tradycyjne rozwiązania analityki biznesowej oparte na zapytaniach i kostkach danych mogą działać w oparciu o pamięć, ale cały czas potrzebują obsługi działu IT, który ręcznie zarządza tak ważnymi dla użytkowników powiązaniami między danymi.
Dzięki QlikView użytkownicy biznesowi mogą:
 • Identyfikować niewidoczne na pierwszy rzut oka trendy i odkrywać informacje pozwalające na podejmowanie innowacyjnych decyzji;
 • Zadawać pytania i uzyskiwać najważniejsze informacje zarówno samodzielnie, jak i zespołowo – natychmiast, gdziekolwiek jesteś;
 • Przeszukiwać wszystkie dane, aby uzyskać pełniejszy obraz – po prostu wpisz w polu wyszukiwarki QlikView dowolne słowo lub wyrażenie, w dowolnej kolejności, aby natychmiast uzyskać odpowiednie wyniki, które pozwolą Ci dostrzec nowe powiązania między danymi;
 • Skorzystać z narzędzi samodzielnej analityki biznesowej do szukania odpowiedzi na pytania lub tworzenia raportów, bez konieczności korzystania z pomocy specjalistów IT lub analityków biznesowych.
Dzięki QlikView specjaliści IT mogą:
 • Łączyć dane pochodzące z wielu źródeł, aby dostarczać użytkownikom biznesowym pełny wgląd w dane;
 • Skupić się na zapewnianiu bezpieczeństwa danych, dostarczaniu danych i aplikacji, nadzorze danych i obsłudze systemu;
 • Skreślić ze swojej długiej listy obowiązków pisanie i poprawianie raportów, opracowywanie zapytań i tworzenie kostek danych;
 • Łatwiej zarządzać dzięki internetowej konsoli QlikView. To sposób na zapewnienie wszystkim dostępu do najnowszych danych i analiz. Dzięki administracji opartej na funkcjach pełnionych przez poszczególnych użytkowników, dostęp do danych uzyskują tylko te osoby, które są do tego uprawnione.
Dzięki QlikView specjaliści/programiści rozwiązań analityki biznesowej mogą:
 • Pobierać dane z systemów źródłowych, tworzyć modele danych, przetwarzać dane, opisywać metadane, tworzyć warstwy przechowywania danych i zmieniać układ interfejsu użytkownika;
 • Tworzyć różnorodne wizualizacje i zmieniać je – błyskawicznie;
 • Tworzyć rozszerzenia za pomocą QlikView Workbench (wtyczka Microsoft Visual Studio®);
 • Łączyć się z portalami branżowymi i stronami dotyczącymi współpracy za pomocą podstron QlikView używanych z Microsoft SharePoint®;
 • Łączyć się bezpośrednio z popularnymi aplikacjami biznesowymi i źródłami danych, m.in. Salesforce.com, SAP NetWeaver® i Informatica.
Współpraca i mobilność.
QlikView dodatkowo wspiera łatwość korzystania oraz swoją wartość dzięki umożliwieniu podejmowania decyzji przez wiele osób, nawet jeśli znajdują się w wielu różnych miejscach. Użytkownicy mogą komunikować się między sobą w kontekście analizowanych danych. Do dyspozycji oddane są możliwości: dodawania notatek w danych, interaktywne sesje współdzielenia interaktywnych kokpitów menedżerskich, zakładanie i przesyłanie zakładek do treści znajdujących się w kokpitach, nawet jeśli treści te pojawiają się dopiero po wybraniu kilkunastu parametrów. Dzięki QlikView użytkownicy mogą zadawać kolejne pytania i uzyskiwać odpowiedzi samodzielnie, lub współpracując ze współpracownikami w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego gdzie się znajdują i na jakich urządzeniach pracują.
ISK
RapidWMS to Magazynowy System Informatyczny (MSI), którego zadaniem jest wspomaganie procesów zachodzących w magazynie od chwili dostarczenia towaru do jego wydania z magazynu. Według definicji zawartej w Słowniku terminologii logistycznej MSI (WMS) to „system informatyczny wspomagający realizację, kontrolę i sterowanie przepływem towarów przez magazyn, dostarczający informacje o tym przepływie i tworzący towarzyszącą mu dokumentację”.
Co różni RapidWMS od modułu magazynowego systemu ERP?
Klasyczne moduły magazynowe, będące częścią większości dobrych systemów ERP (np.Comarch ERP-XL czy Dynamics NAV) zapewniają obsługę magazynu w zakresie rozliczenia ilościowo-wartościowego. W żaden sposób jednak nie wspomagają procesów jakie zachodzą w magazynie na etapach: przyjęcia, składowania, kompletacji czy wydania towaru z magazynu. RapidWMS to narzędzie, którego głównym zadaniem jest optymalizacja procesów zachodzących w magazynie.
Jakie korzyści zapewnia RapidWMS?
W wyniku wdrożenia systemu RapidWMS na magazynie otrzymuje się efekty w postaci:
 • Skrócenia czasu realizacji zadań magazynowych
  Zastosowanie precyzyjnej identyfikacji towaru, optymalizacja ścieżki przebiegu wraz z automatyczną kontrolą w oparciu o kody kreskowe zapewnia znaczne przyspieszenie wykonywania typowych operacji na magazynie. Dodatkowym czynnikiem przyspieszającym pracę na magazynie jest usprawnienie komunikacji z działem handlowym, zaopatrzenia czy produkcji poprzez wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów.
 • Wyeliminowania błędów przy przyjęciach i wydaniach towaru
  Zastosowanie precyzyjnej identyfikacji towaru i lokalizacji w oparciu o kody kreskowe eliminuje błędy związane z operacjami magazynowymi. Dodatkowo zastosowanie elektronicznego obiegu dokumentów uniemożliwia wystąpienie błędów związanych z ich interpretacją.
 • Optymalizacji przestrzeni magazynowej
  Przejście z metody stałych na metodę wolnych miejsc składowania zapewnia odzyskanie od 30 do nawet 60% powierzchni magazynowej przy takim samym zatowarowaniu.
 • Obniżenia kosztów magazynowania
  Odzyskanie przestrzeni magazynowej, skrócenie czasu wykonywania operacji magazynowych, wyeliminowanie błędów na magazynie, szybkie wdrożenie nowych pracowników, uniezależnienie od wiedzy magazynierów, optymalizacja zatowarowania. To wszystko przekłada się na znaczne obniżenie kosztów magazynowania.
 • Lepszego zagospodarowania zasobów magazynowych
  Regularne wykorzystywanie narzędzi analitycznych wbudowanych w system RapidWMS zapewnia lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej, urządzeń do składowania, urządzeń do transportu w magazynie oraz zatrudnionych pracowników.
Gdzie najlepiej sprawdza się RapidWMS?
RapidWMS ma zastosowanie w każdym magazynie. Jednak dzięki takim funkcjom jak:
 • Formowanie jednostki ładunkowej na produkcji;
 • Obsługa partii wraz z terminami trwałości towaru;
 • Tworzenie miksów;
 • Kontrola i raportowanie terminów trwałości towaru;
 • itp.
system RapidWMS preferowany jest do magazynów
w firmach produkcyjnych z branży spożywczej.
Jak działa RapidWMS?
RapidWMS składa się z kilku części:
 1. Część stacjonarna systemu pracująca na komputerach z systemem Windows - to główna część systemu na której realizowane jest zarządzanie magazynem. To tutaj na podstawie dokumentów pobieranych z systemu ERP generowane są polecenia wykonywania konkretnych operacji magazynowych i przesyłane informacje zwrotne. W module tym następuje rozdzielenie poszczególnych operacji magazynowych na zadania wysyłane do kolektorów, którymi posługują się magazynierzy;
 2. Moduł na kolektory przenośne – wszystkie zadania wygenerowane w systemie RapidWMS trafiają na kolektory. Na kolektorach z wykorzystaniem kodów kreskowych rejestrowane są operacje wykonywane przez magazynierów;
 3. Moduł analityczny – w nim realizowane są wszelkie raporty magazynowe, generowane stosowne alerty oraz wyliczane wskaźniki. Tutaj też optymalizowany jest magazyn w zakresie wykorzystania powierzchni jak i wielkości zatowarowania;
 4. Moduł integracyjny – to platforma do komunikacji z systemem ERP. Dokumenty tworzone w systemie ERP są w tym module transferowane do zleceń wykonania konkretnych operacji magazynowych. Zwrotnie do systemu ERP są odsyłane potwierdzenia wykonania kolejnych zleceń.
Komunikacja pomiędzy systemem ERP a RapidWMS oraz kolektorami odbywa się on-line. Oznacza to, że każde zadanie wykonane na kolektorze od razu jest rejestrowane w systemie RapidWMS. Jednocześnie każde zlecenie z systemu RapidWMS od razu tafia na kolektor bez potrzeby jego podpinania do komputera.
4LS – GENETIX
System 4LS/Genetix to kompleksowe rozwiązanie IT dedykowane dla logistyki dystrybucji. Narzędzia nakierowane na optymalizację zakładają w swoim działaniu, że proces optymalizacji to nie tylko wyliczenie planu. To proces ciągły, który zwykle od tego się zaczyna jednak trwa aż do momentu uzyskania potwierdzenia realizacji złożonego zlecenia. Składa się on z następujących etapów: optymalizacja i planowanie, realizacja planu, rozliczenie. W procesie tym istotną rolę pełnią również narzędzia komunikacyjne (połączenia z giełdą, serwer SMS) oraz integracji z systemami zewnętrznymi.
Moduł Genetix/APO jest narzędziem przeznaczonym do przygotowania i optymalizacji planów dystrybucji towarów. Optymalizacja dokonywana jest w dwóch podstawowych obszarach:
 • Optymalizacja tras pojazdów;
 • Optymalizacja załadunku pojazdu 3D.
Moduł Genetix/SCE to oprogramowanie wpierające sprawną realizację planu dystrybucji. Jego funkcje pozwalają na sprawne zarządzanie procesem, unikanie błędów i zapewniają dokładny przegląd sytuacji. Na podstawie planów generowanych w module optymalizacji (APO) system tworzy przesyłki oraz trasy. Dane te przetwarzane są kolejno przez planistów, spedytorów oraz działy odpowiedzialne za załadunek i wysyłkę towaru.
System 4ls/Genetix rozszerza funkcjonalność ERP o dynamiczne planowanie tras oraz załadunku pojazdu. Skraca czas przygotowania towarów do wysyłki. Redukuje liczbę pojazdów obniżając koszty operacyjne. Cel firmy 4ls został osiągnięty - moduły systemu 4ls/Genetix wykonują kompleksowo zadania planowania dystrybucji towarów.
Max Elektronik
Programy marki Quatra to wielofunkcyjne systemy usprawniające zarządzanie przedsiębiorstwem. Rozwiązania ułatwiają koordynowanie wielu procesów biznesowych z zakresu księgowości i finansów, a także zarządzania personelem, magazynem, sprzedażą oraz logistyką. Systemy wspierają zadania operacyjne, automatyzują procesy w firmie, optymalizują koszty, a także pozwalają na utrzymanie satysfakcjonujących relacji z klientami. Programy cechuje wysoki poziom bezpieczeństwa zawartych w nich danych, a zastosowane mechanizmy sprawiają, że rozwiązania te są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem. Intuicyjność obsługi oraz wykorzystanie najnowszych technologii i cloud computingu umożliwia przedsiębiorcom korzystanie z zaawansowanego oprogramowania, bez konieczności inwestycji w kosztowną infrastrukturę.
Poszczególne systemy (Quatra Start, Quatra Firma, Quatra Supra, Quatra Expanso, Quatra Max) są zróżnicowane pod względem funkcjonalności i dostosowane do potrzeb właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, a także małych, średnich i dużych firm.
Programy marki Quatra oferują funkcje, które umożliwiają:
 • Samodzielne zarządzanie księgowością i finansami firmy;
 • Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • Zarządzanie magazynami, optymalizację poziomu zapasów;
 • Koordynowanie procesów sprzedażowo-zakupowych firmy;
 • Usprawnienie i skrócenie czasu realizacji zamówień i zleceń;
 • Zarządzanie polityką cenową oraz łatwe modyfikacje cenników;
 • Kontrolę przepływów materiałowych w obrębie całej struktury firmy;
 • Koordynowanie pracy całej organizacji za pomocą jednego, spójnego systemu;
 • Ujednolicenie procedur w ramach otoczenia biznesowego;
 • Koordynację współpracy z partnerami biznesowymi;
 • Profilowanie funkcjonalności w oparciu o wewnętrzne procedury firm współpracujących;
 • Automatyzację rutynowych, powtarzalnych czynności;
 • Podejmowanie precyzyjnych decyzji na podstawie wiarygodnych danych;
 • Elektroniczną wymianę dokumentów;
 • Efektywną pracę nawet przy zwiększeniu objętości przetwarzanych danych i liczby jednocześnie pracujących użytkowników;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych.
Szczegółowe informacje na temat programów Quatra znajdują się na stronie: Quatra.pl
Rozwiązanie Quatra Max
SSI SCHÄFER jest wiodącym w Europie, od ponad 75 lat, producentem najbezpieczniejszych rozwiązań wyposażenia magazynowego, warsztatowego oraz transportu wewnętrznego. Posiada liczne obiekty referencyjne w Polsce i na świecie. Działania firmy ukierunkowane są na potrzeby Klienta, nastawione na długofalową i ścisłą współpracę.
Firma SSI SCHÄFER Sp. z o.o. oferuje:
 1. Wykonanie analiz i projektów zagospodarowania magazynów wraz z dostawą i montażem „pod klucz” uwzględniając optymalizację powierzchni użytkowej oraz koszty funkcjonowania magazynu i obrotu towarowego;
 2. Doradztwo, projektowanie, dostawę rozwiązań intalogistycznych i elementów wyposażenia magazynów (ponad 20.000 pozycji) obejmujące m.in.:
  • Systemy regałów półkowych o szerokim zastosowaniu w tym wielopoziomowe regały z podestami;
  • Systemy regałów dla składowania palet, kontenerów i innych opakowań zbiorczych – w tym przejezdne (na wózkach) i regały przepływowe (rolkowe);
  • Dynamiczne systemy regałowe dla składowania elementów w pojemnikach magazynowych takie jak: regały przepływowe (rolkowe i ślizgowe);
  • Regały windowe „LOGIMAT” – wraz z całym wyposażeniem uzupełniającym w postaci szuflad i pojemników;
  • Regały wspornikowe do magazynowania materiału dłużycowego;
  • Magazyny samonośne i magazyny wysokiego składowania wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem;
SSI SCHÄFER dostarcza również usługę serwisu i wsparcia technicznego 24/7.
JET Reports
Jet Enterprise to kompletne rozwiązanie w zakresie analiz biznesowych i raportowania wykorzystujące możliwości programu Excel.
 • Samoobsługa: Jet Enterprise to rozwiązanie „self-service” i umożliwia pracę bez potrzeby angażowania wysoko wykwalifikowanych pracowników technicznych – wystarczy krótkie szkolenie.
 • Szybki zwrot z inwestycji: Rozwiązanie Jet Enterprise może zostać wdrożone w ciągu zaledwie kilku godzin.
 • Tylko jedno rozwiązanie: Dzięki Jet Enterprise użytkownik uzyskuje analizy biznesowe i raportowanie w postaci jednego rozwiązania, które może szybko spełnić jego wszystkie potrzeby.

Roadshow BPC GROUP POLAND:
Termin: 19 listopada 2014 r.
Środa, 09:00
Miejsce: Wrocław, ibis Styles Wrocław Centrum
50-083 Wrocław, pl. Konstytucji 3 Maja 3
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: imienne certyfikaty, lunch dla uczestników)
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
Ericpol Sp. z o.o. JCommerce S.A. ISK Sp. z o.o. 4LS sp. z o.o. HADATAP Sp. z o.o. Max Elektronik SA SSI Schäfer Sp. z.o.o. JET Reports Poland
Sponsor Generalny:
Wydawnictwo Pascal
Sponsorzy:
Elektronika S.A. Księgarnia Internetowa Helion.pl Przedsiębiorstwo JOTKEL Vecto Sp. z o.o. Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o.