Agenda – Roadshow w Płocku, 21 stycznia 2016 r. – BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Roadshow w Płocku, 21 stycznia 2016 r.

Agenda
09:45 – 10:00 Przywitanie uczestników. Wprowadzenie do tematyki spotkania.
  
10:00 – 11:00 Konieczność informatyzacji zakładów branży mięsnej – biznesowe uzasadnienie.
Problemy i potrzeby przedsiębiorstwa przed procesem informatyzacji oraz uzyskane
korzyści biznesowe po implementacji zintegrowanego systemu klasy ERP dla branży mięsnej.
11:00 – 12:00 Wybrane wdrożenia rozwiązania SUMA System – dedykowanego dla branży mięsnej.
Omówienie korzyści odniesionych przez zakłady mięsne oraz problematyki rozwiązanej
poprzez wdrożenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem i przetwórstwem mięsa.

Jerzy Suski, Prezes Zarządu, SUMA System Sp.j.

12:00 – 12:30Przerwa kawowa.
  
12:30 – 14:30
  1. Wymogi prawne i ekonomiczne w branży mięsnej, a rozwiązania informatyczne;
  2. Omówienie funkcji rozwiązań informatycznych, które optymalizują działalność
    gospodarczą przedsiębiorstwa przemysłu przetwórstwa spożywczego;
  3. Analiza rozwiązań ERP dostępnych na rynku polskim w kontekście wymaganych
    funkcjonalności dla branży mięsnej;
  4. Sposoby selekcji rozwiązań w oparciu o kryteria technologiczne, ceny oraz referencyjne;
  5. Pułapki negocjacyjne stosowane przez dostawców systemów ERP w rozmowach z przedsiębiorcami;
  6. Pozyskanie funduszy na inwestycje informatyczne w nowym okresie programowym 2014-2020 r.

Sebastian Smiatek, Enterprise Department Manager, BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

14:30 – ... Podsumowanie spotkania. Dyskusja.

Roadshow BPC GROUP POLAND:
Termin: 21 stycznia 2016 r.
Czwartek, 09:45
Miejsce: Płock, BEST WESTERN Hotel Petropol
09-400 Płock, al. Stanisława Jachowicza 49
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: przerwa kawowa)
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
BEST WESTERN Hotel Petropol
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partner Merytoryczny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
SUMA System Sp.j.
Sponsorzy:
Księgarnia Internetowa Helion.pl