Agenda – Konferencja w Łodzi - Blok II, 14 kwietnia 2016 r. – BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Konferencja w Łodzi - Blok II, 14 kwietnia 2016 r.

Agenda
09:00 – 09:15 Rejestracja uczestników, kawa powitalna.
09:15 – 09:45 Wprowadzenie do tematyki spotkania.
  
 Podział na bloki równoczesne.
09:45 – 10:30 P: Dlaczego nie naprawiliście tej usterki?
UR: A kiedy zgłaszaliście?
P: No trzy dni temu chyba ktoś zgłaszał.
UR: Ja nic nie wiem.
Czyli jak szybko usprawnić komunikację między działem UR
a Produkcją z wykorzystaniem systemu SUR-FBD CMMS.

Jakub Chylewski, Analityk/Wdrożeniowiec, FBD

10:30 – 11:00 Systemy CMMS i MES – moda czy odpowiedź na realne problemy?

Arkadiusz Więdłocha, Kierownik Działu Rozwoju, Queris Sp. z o.o.

11:00 – 11:30Przerwa kawowa. Dyskusja.
  
11:30 – 12:30 Prelekcja firmy Proxia Polska Sp. z o.o.
  1. MES – Monitoring maszyn oraz rozliczanie produkcji, wskaźniki OEE;
  2. APS – Dynamiczne planowanie produkcji na zasobach ograniczonych;
  3. CMMS – Planowanie, monitorowanie i rozliczanie służb działu
    Utrzymania Ruchu.

Mariusz Walicki, Konsultant Systemowy, Proxia Polska Sp. z o.o.

12:30 – 13:15 Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy w oparciu o nowoczesne narzędzia
abas Business Suite i Etagis APS wspierające planowanie, harmonogramowanie
i optymalizację procesów produkcyjnych, zakupów (zapasy) i sprzedaży.
  • Zaawansowane planowanie produkcji;
  • Harmonogramowanie z uwzględnieniem dostępności surowców;
  • Mechanizm rozliczania produkcji.

Anna Radwańska, Commercial Director, Synthelix Sp. z o.o.

13:15 – ... Podsumowanie spotkania. Dyskusja.

Konferencja BPC GROUP POLAND:
Termin: 14 kwietnia 2016 r.
Czwartek, 09:00
Miejsce: Łódź, Centrum Konferencyjno-Bankietowe RUBIN
93-232 Łódź, ul. Lodowa 94
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: przerwa kawowa)
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Centrum Konferencyjno-Bankietowe RUBIN
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
FBD Queris Sp. z o.o. Proxia Polska Sp. z o.o. Synthelix Sp. z o.o.
Sponsorzy:
Kompass Poland Sp. z o.o.