Agenda – Warsztaty w Chorzowie, 12 października 2016 r. – BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Warsztaty w Chorzowie, 12 października 2016 r.

Agenda
08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna.
09:00 – 10:00 Wprowadzenie do tematyki spotkania.
Przedstawienie firmy SCADA servis oraz firm uczestniczących w warsztatach.
  
10:00 – 10:45 Prezentacja rozwiązania iMPROVE iT.
 • Podstawowe funkcjonalności;
 • Moduły iMPROVE iT;
 • Wydajność operacji;
 • Śledzenie materiałów;
 • Jakość produkcji;
 • Utrzymanie;
 • Planowanie;
 • Zarządzanie magazynem;
 • Integracja z systemem ERP;
 • Analityka;
 • Klient sieci Web;
 • Monitorowanie zużycia energii.

SCADA Servis s.r.o.

10:45 – 11:15Przerwa kawowa. Dyskusja.
  
11:15 – 12:00 Omówienie wybranych case study.
 • W pełni zautomatyzowana linia montażowa przy użyciu iMPROVE iT!;
 • Zwiększenie wydajności na hali maszyn CNC;
 • iMPROVE iT! jako drzwi do produkcji wydajnej i bez użycia papieru
  (przykład: przemysł kosmetyczny).

SCADA Servis s.r.o.

12:00 – 12:15Przerwa kawowa. Dyskusja.
  
12:15 – 13:00 Omówienie usług doradczych BPC Group. Wstęp do dyskusji.
13:00 – 15:30 Dyskusja, Q&A. Omówienie problemów uczestników warsztatów.
15:30 – ... Poczęstunek.

Warsztaty BPC GROUP POLAND:
Termin: 12 października 2016 r.
Środa, 08:30
Miejsce: Chorzów, Hotel Gorczowski ****
41-506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 35
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: lunch dla uczestników, przerwa kawowa)
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Hotel Gorczowski ****
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partner Merytoryczny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
SCADA Servis s.r.o.
Sponsorzy:
Kompass Poland Sp. z o.o.