Agenda – Konferencja w Chorzowie, 21 lutego 2017 r. – BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Konferencja w Chorzowie, 21 lutego 2017 r.

Agenda
09:00 – 09:15 Rejestracja uczestników, kawa powitalna.
09:15 – 09:45 Wprowadzenie do tematyki spotkania.
  
09:45 – 10:15 Kompleksowy system do zarządzania infrastrukturą IT:
  • Przeprowadzenie dokładnego audytu informatycznego;
  • Zdalne zarządzanie komputerami;
  • Monitorowanie wydajności komputerów;
  • Minimalizacja ryzyka wycieku danych;
  • Efektywne zarządzanie zgłoszeniami pracowników.

Michał Gomółka, Sales Manager, MagikINFO s.r.o.

Krystyna Figielska, Sales Manager, MagikINFO s.r.o.

Leszek Cimała, Technical Support, MagikINFO s.r.o.

10:15 – 10:45 Budowa wartości firmy produkcyjnej – miejsce i rola systemu ERP.

Radosław Gubała, Key Account Manager, proALPHA Polska Sp. z o.o.

10:45 – 11:15 Planowanie, harmonogramowanie i rozliczanie produkcji z uwzględnieniem
bieżących informacji na temat stanu produkcji. Wykorzystanie różnych zasobów
(maszyny, surowce, pracownicy) przy tworzeniu planu.
MES – Monitorowanie pracy i przestojów maszyn w czasie rzeczywistym,
obliczanie współczynników OEE.

Mariusz Walicki, Konsultant Systemowy, Proxia Polska Sp. z o.o.

11:15 – 11:45 Droga do Przemysłu 4.0, czyli jak podnieść
produktywność firmy SMB w cyfrowych czasach.
Case study z materiałem filmowym – Mobile Climate Control.

Jarosław Jaśkiewicz, Country Manager, Monitor ERP System Polska Sp. z o.o.

11:45 – 12:15Przerwa kawowa.
  
12:15 – 13:15 Produkcja i możliwości jej optymalizacji przy wykorzystaniu systemu Comarch ERP XL.

Tadeusz Jerzak, Dyrektor Konsultingu, GECOS Sp. z o.o.

13:15 – 13:45 Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie – Workflow w ERP enova365 na przykładach.

Marcin Mróz, Sales Manager, Initius

13:45 – 14:15 Rosnący wpływ bazy danych na funkcjonowanie współczesnych organizacji.

Bartosz Karoń, Business Development Executive, Future Processing Sp. z o.o.

14:15 – 14:30 Przerwa kawowa. Dyskusja.
14:30 – ...Poczęstunek.

Konferencja BPC GROUP POLAND:
Termin: 21 lutego 2017 r.
Wtorek, 09:00
Miejsce: Chorzów, Focus Hotel Katowice Chorzów
41-506 Chorzów, ul. Armii Krajowej 15
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: lunch dla uczestników, przerwa kawowa)
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Focus Hotel Katowice Chorzów
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
MagikINFO s.r.o. proALPHA Polska Sp. z o.o. Proxia Polska Sp. z o.o. Monitor ERP System Polska Sp. z o.o. GECOS Sp. z o.o. Initius Future Processing Sp. z o.o.
Sponsorzy:
Filharmonia Śląska