Agenda – Konferencja we Wrocławiu - Blok II, 09 marca 2017 r. – BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Konferencja we Wrocławiu - Blok II, 09 marca 2017 r.

Agenda
08:45 – 09:00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna.
09:00 – 09:40 Autoryzowane szkolenie BPC Group:
Jak tworzyć zapytanie ofertowe dla systemów klasy ERP i MES?
Konstrukcja, treść i metodologia zapytania ofertowego. Najczęściej popełniane przez
przedsiębiorstwa błędy i ich konsekwencje – na podstawie analizy 400 projektów wyboru systemów.
Ogłoszenie konkursu o tytuł Steering Committee Expert.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

09:40 – 09:55 Przedstawienie Partnerów i Sponsorów.
  
 Podział na bloki równoczesne.
10:00 – 10:45 Więcej z Comarch ERP XL!
Wykorzystanie rozwiązania Comarch ERP XL do zarządzania produkcją przedsiębiorstwa.
Rozwiązania specjalizowane – szczegółowe śledzenie procesu produkcyjnego
oraz ewidencja danych bezpośrednio przy stanowiskach produkcyjnych,
elektroniczny obieg dokumentów wewnątrz przedsiębiorstwa.

Piotr Mazurek, Prezes Zarządu, Infortes Sp. z o.o.

Krzysztof Sarna, Starszy Konsultant ds. Wdrożeń, Infortes Sp. z o.o.

10:45 – 11:15 Gardens BASIC jako narzędzie wdrażania systemu ERP w firmie produkcyjnej.

Robert Wojtkowski, Prezes Zarządu, Gardens-Software Sp. z o.o.

11:15 – 11:45 Postaw na nowoczesność – wsparcie procesów produkcyjnych
i sprzedażowych dzięki dzisiejszym technologiom ERP.

Magdalena Kieruj, Key Account Manager, DATEV.pl

Kamil Kowalski, Business Development Manager, Senior Consultant, DATEV.pl

11:45 – 12:15 Droga do Przemysłu 4.0, czyli jak podnieść produktywność firmy SMB w cyfrowych czasach.
Case study z materiałem filmowym – Mobile Climate Control.

Jarosław Jaśkiewicz, Country Manager, Monitor ERP System Polska Sp. z o.o.

Jakub Schwartz, Konsultant Biznesowy, Monitor ERP System Polska Sp. z o.o.

12:15 – 12:45Przerwa kawowa. Dyskusja.
  
12:45 – 13:15 Kompleksowy system do zarządzania infrastrukturą IT:
  • Przeprowadzenie dokładnego audytu informatycznego;
  • Zdalne zarządzanie komputerami;
  • Monitorowanie wydajności komputerów;
  • Minimalizacja ryzyka wycieku danych;
  • Efektywne zarządzanie zgłoszeniami pracowników.

Michał Gomółka, Sales Manager, MagikINFO s.r.o.

Krystyna Figielska, Sales Manager, MagikINFO s.r.o.

Leszek Cimała, Technical Support, MagikINFO s.r.o.

13:15 – 13:45 Zarządzania przedsiębiorstwem przy pomocy systemu Streamsoft Prestiż
na przykładach przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych.

Sylwester Rychlik, Prezes Zarządu, Kompred Sp. z o.o.

13:45 – 14:15 Rozwiązania magazynowe i produkcyjne dla MŚP – gotowe, czy dedykowane?
Prezentacja autorskich rozwiązań klasy WMS oraz MRP.

Wojciech Gasidło, CEO / Prezes Zarządu, COM4IT Sp. z o.o. Sp.k.

Marcin Chojnacki, Project Manager, COM4IT Sp. z o.o. Sp.k.

14:15 – 14:30 Czy system zarządzania ERP w chmurze musi różnić się
od rozwiązań instalowanych on-premise?
Porównanie rozwiązań na przykładzie SAP Business One i SAP Business One Cloud,
ze szczególnym uwzględnieniem:
  • Funkcjonalności;
  • Ergonomii;
  • Łatwości adaptacji;
  • Możliwości integracji;
  • Kosztów inwestycji i utrzymania.

Maciej Jaroszyński, Dyrektor Konsultingu, SUPREMIS Sp. z o.o.

14:30 – 15:00 Madar 7 w chmurze.
Wsparcie rozproszonych procesów sprzedaży i produkcji w firmie.

Alicja Mazur, Project Manager, Madar Sp. z o.o.

15:00 – 15:45 Dyskusja: "Cloud computing w firmie – konieczność czy niepotrzebne ryzyko w firmie?".

Madar Sp. z o.o.

Maciej Jaroszyński, Dyrektor Konsultingu, SUPREMIS Sp. z o.o.

Piotr Mazurek, Prezes Zarządu, Infortes Sp. z o.o.

15:45 – ... Podsumowanie spotkania.
Wręczenie certyfikatów uczestnictwa.
Wyłonienie zwycięzców konkursu i rozlosowanie nagród.
Poczęstunek.

Konferencja BPC GROUP POLAND:
Termin: 09 marca 2017 r.
Czwartek, 08:45
Miejsce: Wrocław, Haston City Hotel ****
51-117 Wrocław, ul. Irysowa 1-3
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: lunch dla uczestników, przerwa kawowa)
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Haston City Hotel ****
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
Infortes Sp. z o.o. Gardens-Software Sp. z o.o. DATEV.pl Monitor ERP System Polska Sp. z o.o. MagikINFO s.r.o. Kompred Sp. z o.o. COM4IT Sp. z o.o. Sp.k. SUPREMIS Sp. z o.o. Madar Sp. z o.o. Exact Software Poland Sp. z o.o. Tech-Com Spółka z o.o. Axence Sp. z o.o. Sp.k. Grupa Dr IT
Patronat Honorowy:
PAiIZ S.A.