Rozwiązania – Konferencja w Poznaniu - Blok II, 23 maja 2017 r. – BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Konferencja w Poznaniu - Blok II, 23 maja 2017 r.

Rozwiązania
Axence
Axence nVision® to profesjonalne oprogramowanie do monitorowania i zarządzania zasobami IT niezależnie od wielkości infrastruktury sieciowej. Składa się z pięciu modułów funkcjonalnych: Network, Inventory, Users, HelpDesk oraz DataGuard. Umożliwia kompleksowe monitorowanie sieci i aktywności użytkowników, inwentaryzację sprzętu i oprogramowania, zdalną pomoc techniczną oraz ochronę danych przed wyciekiem.
Program można pobrać w pełni funkcjonalnej wersji bez ograniczeń czasowych i limitu monitorowanych urządzeń sieciowych. Dodatkowo, dzięki 10 darmowym Agentom nVision, użytkownicy mogą kompleksowo zarządzać siecią złożoną z dziesięciu stacji roboczych. Axence nVision 9 Wsparcie Techniczne Axence
DataConsult
ExpertWMS® wspiera zarządzanie magazynem od przyjęcia oraz lokalizacji towaru i surowca, poprzez zatowarowanie stref kompletacji, jak również gniazd i linii produkcyjnych, aż po procesy wydań. Zdefiniowane procesy mogą być jedno lub wieloetapowe, mogą opierać się na dyspozycjach, uwzględniając bogaty system rezerwacyjny i przechodząc przez wiele działów.
System magazynowy WMS potrafi elastycznie reagować na sygnały, uruchamiając m.in. procedury kontroli jakości, inwentaryzacji towaru/lokalizacji czy automatycznych powiadomień. W efekcie system ten pomaga zarówno na poziomie operacyjnym jak i zarządczym zwiększać wydajność i ograniczać koszty.
Cechy Systemu ExpertWMS®:
 • System magazynowy klasy WMS (Warehouse Management System);
 • Pełna optymalizacja procesów logistyki magazynowej;
 • Wsparcie zarządzania magazynem na poziomie operacyjnym i zarządczym;
 • Wielofirmowość;
 • Wielojęzyczność;
 • Elastyczność, skalowalność i pełna konfigurowalność;
 • Wykorzystanie technologii kodów kreskowych, RFID, Voice Picking;
 • Integracja z automatyką magazynową i systemami wizyjnymi (regały przesuwne, rotacyjne, taśmociągi, pick-to-light, układnice, sortery, wagi);
 • Niski koszt utrzymania;
 • Intuicyjny i ergonomiczny interfejs użytkownika;
 • Zgodność z GS1.
ExpertWMS ExpertMES Audyt Logistyczny
PSI Polska
System zarządzania produkcją PSImes łączy funkcje monitorowanie produkcji z zaawansowanym harmonogramowaniem. Pozwala na:
 • Optymalizację procesów produkcyjnych, eliminację „wąskich gardeł” i zwiększenie terminowości realizacji zleceń;
 • Obniżenie kosztów produkcji dzięki redukcji kosztów półproduktów, stanów magazynowych i wyrobów gotowych. Algorytmy optymalizacyjne wspierają podejmowanie decyzji i wybór najlepszego scenariusza harmonogramu produkcji;
 • Dynamiczny harmonogram produkcji tworzony jest w czasie rzeczywistym przez kilku planistów jednocześnie, dzięki czemu mogą oni na bieżąco dopasowywać harmonogram do napływających zamówień;
 • Wizualizacja danych umożliwia identyfikację wąskich gardeł oraz ich eliminację w procesie produkcyjnym;
 • Nowoczesny i intuicyjny interfejs pozwala na łatwe dopasowanie widoku przy użyciu narzędzi do filtrowania i grupowania;
 • Dzięki bieżącej informacji z hali produkcyjnej możliwa jest błyskawiczna reakcja na pojawiające się czynniki wstrzymujące produkcję, a czas przestojów skraca się do minimum.
Więcej informacji: http://produkcja-system.pl/
PSIwms – z technologią Smart Move to zaawansowany w możliwościach, prosty w obsłudze, system zarządzania magazynem, który umożliwia tworzenie przejrzystych i wydajnych procesów magazynowych.
Dzięki modułowej konstrukcji i elastyczności, PSIwms znajduje zastosowanie zarówno w magazynach obsługiwanych manualnie jak i częściowo lub całkowicie zautomatyzowanych. Obsługuje magazyny surowców i materiałów, wyrobów gotowych w zakładach produkcyjnych, ale także centra dystrybucyjne zarządzające zapasami częściami zamiennymi czy magazyny operatorów logistycznych dla wielu klientów. Ciągły rozwój zapewnia dostęp do najnowszych technologii niezależnie od stopnia dopasowania system.
Automatyzacja procesów – system automatycznie wybiera i ustala kolejność zadań realizowanych przez magazynierów.
Dynamiczne zamagazynowanie – program automatycznie wyznacza optymalne miejsce składowania i pobierania towaru na podstawie różnych kryteriów rozdziału, rotowania zasobów czy strategii ABC.
Elastyczne dopasowanie – ponad 12.000 parametrów konfiguracji umożliwia dopasowanie systemu do indywidualnych wymagań, danej branży, czy typu magazynu.
Bogaty standard – Już podstawowy zakres funkcjonalności pozwala na obsługę procesów logistycznych zautomatyzowanego magazynu, które można dostosować do indywidualnych wymagań.
Łatwa obsługa – Wysoki poziom konfigurowalności pozwala na dostosowanie wyglądu okien do potrzeb użytkownika dzięki funkcji Click-Design. W zależności od swojego profilu, użytkownicy mogą tworzyć nowe ekrany i widoki stosując intuicyjny edytor graficzny.
Elastyczność – Modułowa architektura pozwala dostosować system do unikalnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Zestaw narzędzi i opracowanych funkcjonalności pozwala na płynną integrację z istniejącym środowiskiem IT i sprawne przeprowadzenie rekonfiguracji.
Zarządzanie strefą załudunku/wyładunku – poprzez moduł Slot Management system pozwala na planowanie harmonogramu rozładunku i załadunku oraz ich prezentację graficzną w tabeli oraz na diagramie Gantta.
Więcej informacji: http://systemwms.pl/
Slimstock
System Slim4 jest, opartym na założonym poziomie obsługi, systemem do prognozowania i zarządzania zapasami. Wykorzystuje on różne techniki i metody statystyczne do kalkulacji dla każdego artykułu optymalny poziom zapasu każdego dnia od nowa, w kombinacji z poziomem obsługi założonym przez firmę i odzwierciedlającym poziom satysfakcji, jaki chce świadczyć swoim klientom. Wynikiem działania systemu mogą być propozycje zamówienia zakupu, które zostaną przekazane do systemu ERP.
Slim4 analizuje historyczne profile sprzedaży oraz wykrywa profile sezonowe i trendy. Dodatkowo, każdy artykuł jest klasyfikowany na bazie częstotliwości sprzedaży oraz ilości sprzedawanych na zleceniu, aby dobrać właściwe metody statystyczne dla każdego artykułu, w pełni automatycznie. Każda klasa posiada własne modele statystyczne wraz z odpowiednimi formułami statystycznymi. Slim4 zapewnia, że każdy artykuł jest zawsze kalkulowany we właściwy sposób.
Na podstawie średniego popytu, odchylenia standardowego, ilości wystąpień sprzedaży, czasu dostawy, częstotliwości zamawiania, minimalnej ilości do zamówienia, niezawodności dostawcy i poziomu obsługi klienta, Slim4 kalkuluje zapas bezpieczeństwa, poziom zamówienia i prognozę sprzedaży na 12 miesięcy naprzód dla każdego artykułu plus prognozę zakupów dla nadchodzących 12 miesięcy w rozbiciu na tygodnie. Slim4 wylicza profile tygodniowe, na bazie których (swieże) produkty, zamawiane codziennie / kilka razy w tygodniu, również są we właściwy sposób zarządzane, zwiększając ich dostępność i równocześnie obniżając ilość odpadów.
Dla każdej firmy, niezależnie od branży, Slim4 generuje progresywny, dynamiczny wgląd w oczekiwania na temat przyszłego popytu. Slim4 sprawdza aktualnie zrealizowaną sprzedaż i raportuje odbiegające od normy przypadki. Daje to użytkonikowi natychmistową informację na termat artykułów, które sprzedają się powyżej lub poniżej oczekiwań.
ERPIT
Program ERPIT scan WMS jest rozwiązaniem pozwalającym wykorzystać mobilne skanery kodów (kolektory mobilne) w magazynie. Rozwiązanie działa w środowisku oprogramowania ERP enova365 rozszerzając je o funkcje związane z zarządzaniem magazynem z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Rozwiązanie pozwala na mobilne przeprowadzenie następujących operacji:
 • Przyjęcie towaru – polegające na weryfikacji zgodności z zamówieniem z obsługą informacji o partiach produkcyjnych;
 • Wydanie towaru – polegające na realizacji zamówienia/zlecenia załadunku z obsługą partii produkcyjnych;
 • Inwentaryzacja – usprawniająca spis z natury z uwzględnieniem informacji o partiach towarów.
Rozwiązanie dostępne jest w dwóch wersjach:
 1. Uproszczona – dla magazynów, w których dany towar posiada swoje stałe miejsce – współpracuje z modułem handel programu enova365;
 2. Zaawansowana – dla magazynów, w których miejsca w których odkładany jest towar można przypisywać dynamicznie – wymaga modułu handel enova365 oraz modułu dodatkowego ERPIT WMS.
Oprogramowanie zostało opracowane na nowoczesne komputery mobilne/naręczne wyposażone w system operacyjny Windows 8.1 lub 10. Jego realizacja w środowisku oprogramowania ERP enova365 umożliwia rozszerzenie funkcjonalności standardowych modułów systemu ERP (systemu do zarządzania przedsiębiorstwem) o elementy WMS (zaawansowanego zarządzania magazynem). Korzystając z zaawansowanych urządzeń i oprogramowania istnieje również możliwość obsługiwania magazynów w innej lokalizacji niż własna (magazyny konsygnacyjne własne i obce) W oczywisty sposób zastosowanie kolektorów wspiera procesowe podejście do obsługi magazynu, będąc jednocześnie integralnym elementem workflow łańcucha dostaw.
Program ERPIT scan WMS został wdrożony i sprawdzony w przedsiębiorstwie handlowym o profilu kosmetyczno-farmaceutycznym. Jego zastosowanie pozwoliło na istotne zwiększenie wydajności w procesie kompletowania zamówień i znaczną redukcję występujących w tym procesie pomyłek.
META Systemy Magazynowania
Kluczowe produkty: regały półkowe wtykowe i skręcane CLIP i FIX, regały o dużej rozpiętości MINI-RACK i SPEED-RACK oraz regały paletowe MULTIPAL są produkowane właśnie w Niemczech, a następnie eksportowane daleko poza granice Europy. Niemieccy pracownicy dbają o wysoką jakość produktów. Sami też kształcą młodą kadrę tworząc solidny fundament firmy.
Jako firma szkoleniowa META zyskała uznanie Izby Przemysłowo – Handlowej. Otrzymała również znak jakości "Made in Germany", który chce wykorzystać nie tylko w celach reklamowych, ale głównie jako motywację do dalszej pracy nad jakością produktów META.
Exact Software Poland
Exact dla Produkcji
Wsparcie i automatyzacja kluczowych działów firmy dzięki Exact. Oprogramowanie ERP zapewnia jedno rozwiązanie dla wszystkich procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa wraz z zakupami, sprzedażą, wysyłką do klientów, księgowością i CRM.
Exact oferuje nie tylko konkretne funkcjonalności dla firm produkcyjnych z branży spożywczej, metalowej czy maszynowej, ale umożliwia również integrację z popularnymi rozwiązaniami CAD i PDM, takimi jak SolidWorks czy AutoDesk.
Optymalne wykorzystanie urządzeń dzięki MRP i planowaniu wydajności
 • Optymalizuj poziomy zapasów dzięki planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP);
 • Uzyskaj wgląd w rotację zapasów;
 • Znajdź szybko odpowiedni produkt lub składnik dzięki odpowiednim funkcjonalnościom systemu;
 • Twórz w łatwy sposób zlecenia zakupu i produkcji korzystając bezpośrednio z systemu;
 • Korzystaj z inteligentnego panelu z zawierającego planowanie wydajności typu „przeciągnij i upuść.
Dane o zapasach w czasie rzeczywistym z modułem Shop Floor Control
 • Korzystaj z ciągłego wglądu w bieżący w poziom zapasów i ich zużycia;
 • Zredukuj ilość pracy administracyjnej kodom kreskowym i modułowi Shop Floor Control (SFC);
 • Automatycznie rejestruj zużycie;
 • Twórz i zarządzaj zestawieniami materiałów – zawierającymi istotne informacje, sumy, pomiary i procenty odpadów;
 • Spraw, aby Twoje działania były efektywne dzięki zintegrowanym informacjom w zakresie planowania trasy, roboczogodzin pracowników i maszyn, stanowisk pracy i instrukcji pracy.
Optymalne zarządzanie wycenami
 • Płynnie obliczaj, twórz i zarządzaj wycenami;
 • Twórz zlecenia zakupu po uzyskaniu zamówień od klientów;
 • Przygotuj ofertę cenową w oparciu o cenę nabycia i wytyczne dotyczące marży;
 • Upewnij się, że Twoje procesy – począwszy od wyceny, przez produkcję do dostawy, są optymalnie dostosowane i zintegrowane.
Kontrola jakości dzięki śledzeniu i identyfikacji
 • Przestrzegaj wymogów prawnych: zarządzaj jakością i bezpieczeństwem żywności swoich produktów;
 • Rejestracja serii umożliwia 100% identyfikowalność produktu w całym łańcuchu produkcji;
 • Śledź swoje produkty w oparciu o informację „Najlepiej spożyć przed“ dzięki rozbudowanej funkcji rejestracji partii;
 • Rozbuduj rozwiązanie za pomocą opcjonalnej funkcjonalności Elektronicznej Wymiany Danych (EDI), w tym Seryjnego Numeru Jednostki Wysyłkowej (SSCC).
Funkcja szczegółowego raportowania
 • W standardzie szeroki zakres paneli i raportów produkcyjnych;
 • Zyskujesz wgląd w budżet w porównaniu do wydajności;
 • Otrzymujesz szczegółowe informacje na żądanie;
 • Szybko i łatwo generujesz raporty;
 • Dostosowujesz układ specyfikacji przesyłki, faktur, alertów itp. zgodnie z wymaganiami.
Korzystaj z sytemu za pośrednictwem chmury prywatnej lub lokalnych serwerów
 • Skorzystaj z maksymalnej elastyczności poprzez umieszczenie oprogramowania na bezpiecznym serwerze w naszym centrum danych;
 • Oddeleguj zarządzanie oprogramowaniem, aktualizacje, pomoc techniczną i ochronę wraz ze stosowaniem dodatków i opcji dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Konferencja BPC GROUP POLAND:
Termin: 23 maja 2017 r.
Wtorek, 08:30
Miejsce: Poznań, Grand Royal Hotel ****
ul. Głogowska 358a, 60-004 Poznań
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: lunch dla uczestników, przerwa kawowa)
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Grand Royal Hotel ****
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partner Merytoryczny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
Axence Sp. z o.o. Sp.k. DataConsult Sp. z o.o. PSI Polska Sp. z o.o. Slimstock Polska Instytut Logistyki i Magazynowania ERPIT Sp. z o.o. META Systemy Magazynowania Sp. z o.o. Exact Software Poland Sp. z o.o.
Sponsorzy:
Gravitacja Poznań Księgarnia Internetowa Helion.pl Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o.