Agenda – Konferencja w Poznaniu, 12 października 2017 r. – BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Konferencja w Poznaniu, 12 października 2017 r.

Agenda
08:00 – 08:30 Rejestracja uczestników, kawa powitalna.
08:30 – 09:15 Wprowadzenie do tematyki spotkania.
Jak wybierać system wsparcia produkcji?
Omówienie case study
  
09:15 – 09:45 Szerokie spektrum MES: 4 studia przypadków MES Merz.

Ing. Tomáš Cíl, Project Manager and SCADA Specialist, Merz s.r.o.

Zuzana Koubová, Merz s.r.o.

09:45 – 10:30 Informatyka przemysłowa w zakresie efektywności i wydajności produkcji
– MES, SCADA, Andon. Przykładowe realizacje oraz sposoby wymiany informacji
z systemami ERP oraz z automatyką linii i maszyn produkcyjnych.

Piotr Bistroń, Prezes Zarządu, Abis Sp. z o.o. Sp.k.

Norbert Śledź, Inżynier Wsparcia Sprzedaży Działu MES, Abis Sp. z o.o. Sp.k.

10:30 – 11:00Przerwa kawowa. Dyskusja.
  
11:00 – 11:45 Planowanie, harmonogramowanie i rozliczanie produkcji z uwzględnieniem
bieżących informacji na temat stanu produkcji. Wykorzystanie różnych zasobów
(maszyny, surowce, pracownicy) przy tworzeniu planu.
MES – Monitorowanie pracy i przestojów maszyn w czasie rzeczywistym,
obliczanie współczynników OEE.

Mariusz Walicki, Konsultant Systemowy, Proxia Polska Sp. z o.o.

11:45 – 12:30 Studium przypadku poprawy organizacji produkcji z wykorzystaniem narzędzi automatyki
przemysłowej. Analiza wybranych przykładów pod kątem założeń projektów wdrożeniowych,
metodologii implementacji oraz uzyskanych celów biznesowych – MES, SCADA, Andon, CMMS.

Piotr Kańka, Sales Engineer, ANT Sp. z o.o.

12:30 – 13:00 Nowe oblicza systemów CMMS – system Plan9000.net.

Paweł Jakubik, Współwłaściciel, 4TECH Systemy Informatyczne

13:00 – 13:30 Podsumowanie spotkania.
13:30 – ...Lunch.

Konferencja BPC GROUP POLAND:
Termin: 12 października 2017 r.
Czwartek, 08:00
Miejsce: Poznań, Ilonn Hotel
60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 16
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: lunch dla uczestników, przerwa kawowa, bezpłatny parking)
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Ilonn Hotel
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
Merz s.r.o. Abis Sp. z o.o. Sp.k. Proxia Polska Sp. z o.o. ANT Sp. z o.o. 4TECH Systemy Informatyczne
Sponsorzy:
Księgarnia Internetowa Helion.pl Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o.