Agenda – Konferencja w Gliwicach, 19 lipca 2018 r. – BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Konferencja w Gliwicach, 19 lipca 2018 r.

Agenda
08:00 – 08:30 Rejestracja uczestników, kawa powitalna.
Wprowadzenie do spotkania.
08:30 – 09:15 Jak skutecznie zinformatyzować zakład produkcyjny? Case study.
Skrócenie lead time, poprawa terminowości realizacji zleceń oraz zmniejszenie kosztów
wytworzenia w zakładzie produkującym wyroby metalowe dla sektora automotive i aerospace;
Pełna informatyzacja produkcji (planowanie, traceability, kontrola jakości, andon, utrzymanie
ruchu) w zakładzie produkującym komponenty dla sektora automotive.

Business Penetration & Consulting Sp. z o.o.

   
09:15 – 10:15 Poznaj najnowsze rozwiązania planowania i harmonogramowania produkcji SAP.
  • Przegląd podstawowych innowacji SAP S/4HANA: zniesienie ograniczeń w wykonywaniu złożonych obliczeń; nowe możliwości w raportowaniu; dostęp na urządzeniach mobilnych; intuicyjność i prostota pracy z systemem;
  • Najnowsze trendy i narzędzia w zarządzaniu procesem planistycznym w SAP. Zaawansowane planowanie w komponencie SAP APO PP/DS - dla SAP S/4HANA oraz SAP ERP;
  • Elastyczne planowanie długookresowe. Standardowe funkcje SAP oraz autorskie narzędzia SNP dla procesu planowania S&OP - gotowe rozwiązania dla najczęściej pojawiających się trudności w uruchamianiu planowania długookresowego;
  • Nowe planowanie MRP Live w oparciu o możliwości bazy danych w pamięci SAP HANA. S/4HANA oferuje nawet 10-krotne przyspieszenie procesu planowania MRP;
  • Praca planisty materiałów po nowemu - SAP Fiori Launchpad i aplikacje SAP Fiori UX. Intuicyjna obsługa, zwiększona wydajność i dokładność procesu planowania. Optymalne, proaktywne decyzje planistyczne - dzięki wglądowi w sytuację planistyczną niemal w czasie rzeczywistym oraz łatwo dostępnym informacjom analitycznym;
  • Automatyczny sourcing, planowanie współpracy z podwykonawcami w oparciu o uproszczoną logikę obszarów MRP.
10:15 – 10:45 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (dawniej AX) – co nowego, dostępność
rozwiązania w chmurze. Omówienie zarządzania produkcją (od planowania po rozliczenie)
w kontekście oczekiwań producentów podzespołów dla sektora automotive i aerospace.

Hubert Nowaczyk, Prezes Zarządu, Axacom Sp. z o.o.

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa. Dyskusja.
   
11:00 – 11:30 Planowanie, harmonogramowanie i rozliczanie produkcji z uwzględnieniem
bieżących informacji na temat stanu produkcji. Wykorzystanie różnych zasobów
(maszyny, surowce, pracownicy) przy tworzeniu planu.
MES – Monitorowanie pracy i przestojów maszyn w czasie rzeczywistym,
obliczanie współczynników OEE.

Mariusz Walicki, Konsultant Systemowy, Proxia Polska Sp. z o.o.

Przeczytaj opis tego dostawcy w Katalogu Rozwiązań IT:
http:// BPC-Guide.pl » Proxia Polska Sp. z o.o.
11:30 – 12:15 Śledzenie produktu, wydajność, utrzymanie ruchu, kontrola jakości
i usługi wsparcia informatycznego dla branży samochodowej.

Piotr Bistroń, Prezes Zarządu, Abis Sp. z o.o. Sp. k.

Przeczytaj opis tego dostawcy w Katalogu Rozwiązań IT:
http:// BPC-Guide.pl » Abis Sp. z o.o. Sp.k.
12:15 – 13:15 Monitorowanie prac i przestojów maszyn w czasie rzeczywistym, wyliczanie OEE.
Studium przypadku poprawy organizacji produkcji
z wykorzystaniem narzędzi automatyki przemysłowej.
Analiza wybranych przykładów wdrożeń z branży automotive pod kątem założeń
projektów wdrożeniowych, metodologii implementacji oraz uzyskanych celów biznesowych.

Piotr Kańka, Sales Engineer, ANT Sp. z o.o.

Przeczytaj opis tego dostawcy w Katalogu Rozwiązań IT:
http:// BPC-Guide.pl » ANT Sp. z o.o.
13:15 – 13:45 Przerwa kawowa. Dyskusja.
   
13:45 – 14:15 Zastosowanie sztucznej inteligencji w procesach sterowania
i planowania produkcji w warunkach dużej zmienności.

Grzegorz Skowronek, Dyrektor Handlowy, IPOsystem

14:15 – 14:45 Industry 4.0 – teoria a praktyka.
14:45 – 15:00 Podsumowanie spotkania. Dyskusja.
15:00 – ... Poczęstunek.

Konferencja BPC GROUP POLAND:
Termin: 19 lipca 2018 r.
Czwartek, 08:00
Miejsce: Gliwice, TECHNOPARK GLIWICE, Budynek #1
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18C
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: lunch dla uczestników, przerwa kawowa)
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
TECHNOPARK GLIWICE, Budynek #1
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Merytoryczni:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
Axacom Sp. z o.o. Proxia Polska Sp. z o.o. ANT Sp. z o.o. Abis Sp. z o.o. Sp.k. IPOsystem SNP Poland Sp. z o.o.
Sponsorzy:
Altu-Soft Księgarnia Internetowa Helion.pl Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o.