Informacje – Konferencja w Gdańsku, 21 listopada 2019 r. – BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Konferencja w Gdańsku, 21 listopada 2019 r.

Informacje
BPC GROUP POLAND zaprasza Państwa na Konferencję:

Synergia Systemów IT: ERP + MES + APS + CMMS.
Przemysł 4.0.

Rozmawiając z polskimi managerami firm produkcyjnych, często słyszymy o problemach z jakimi się borykają w swojej pracy. Najczęściej dotyczą one planowania produkcji w sytuacji częstych zmian zamówień, konieczności bieżącego monitorowania maszyn, rejestrowania genealogii produktu. Ważnym problemem jest także konieczność wyeliminowania przestojów, mikroprzestojów oraz awarii, aby podnieść efektywność maszyn. Ważne jest także monitorowanie zużycia mediów (energia elektryczna, woda, gaz itd.) przez poszczególne maszyny. Niestety, niejednokrotnie managerowie wykorzystują w swojej pracy jedynie arkusze excel, który nie jest już wystarczającym wsparciem. Dodatkowo istotny jest przepływ informacji pomiędzy produkcją a utrzymaniem ruchu.

Na spotkaniu przedstawione zostaną rozwiązania klasy ERP, MES, APS oraz CMMS, które odpowiadają na bolączki przedsiębiorstw i wspierają je w rozwoju.

Zagadnienia poruszane na spotkaniu:
  • Zarządzanie produkcją seryjną i na indywidualne zamówienia z wykorzystaniem systemu ERP;
  • MES – Monitorowanie pracy i przestojów maszyn w czasie rzeczywistym, obliczanie
    współczynników OEE, ANDON;
  • Scenariusze w Dziale Technicznym – czyli jak sobie pomóc przy użyciu systemu SUR-FBD
    CMMS/EAM;
  • Planowanie produkcji z wykorzystaniem różnych zasobów (maszyny, pracownicy, surowce).
    Możliwość szybkiej reakcji na zmiany planu produkcji.


Konferencja BPC GROUP POLAND:
Termin: 21 listopada 2019 r.
Czwartek, 08:30
Miejsce: Gdańsk, Hotel Sadova ****
80-769 Gdańsk, ul. Łąkowa 60
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: lunch dla uczestników, przerwa kawowa)
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Hotel Sadova ****
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. Operator Systems Poland IPOsystem Syneo.pl Sp. z o.o. Sp.k. FBD Raion Software ANT Sp. z o.o. Balluff Sp. z o.o.