Agenda – Synergy Days 2017 – Wrocław, Blok I, 22 czerwca 2017 r. – BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Synergy Days 2017 – Wrocław, Blok I, 22 czerwca 2017 r.

Click Here to proceed to the English website of this Educational Meeting,
where you can find all the descriptions and more information in English.
Agenda
08:00 – 08:30 Rejestracja uczestników, kawa powitalna.
08:30 – 09:15 Przywitanie gości.
10 lat rozwoju rynku IT w Polsce = 10 lat działalności BPC Group.
Ogłoszenie jubileuszowego konkursu.

Iwona Gajda, Prezes Zarządu BPC Group

Sebastian Smiatek, Dyrektor Działu Usług Doradczych, BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Wojciech Ziaja, Dyrektor ds. Sprzedaży, BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Łukasz Kubas, Dyrektor ds. Penetracji Rynku, BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

09:15 – 09:30 Poczęstunek urodzinowym tortem!
  
 Podział na bloki równoczesne.
09:30 – 10:15 Si 5 – system ERP dla przedsiębiorstwa produkcyjnego: przykład sukcesu w Polsce.

Antonio Minutolo, SORMA SpA

10:15 – 10:45 Obecne wyzwania w obszarze rozwiązań klasy MES.
MES pod ścisłym nadzorem: Typowe funkcjonalności systemu klasy MES vs. nowe technologie

Jiri Merz, Merz s.r.o.

Zuzana Koubova, Merz s.r.o.

10:45 – 11:15 Planowanie na wysokim poziomie przy pomocy SAP ERP – ORSOFT MWB i EWB
zwiększa potencjał SAP ERP i S/4 HANA dzięki certyfikowanemu interfejsowi

Hartmut Friedrich, Managing Consultant, Orsoft GmbH

11:15 – 12:00 Możliwości modyfikacji planu produkcyjnego przy jego częstych zmianach.
Delfoi Planner – zaawansowane rozwiązanie do planowania oraz harmonogramowania produkcji.
Delfoi Shop Floor Interface (Delfoi MES) – bieżący nadzór nad produkcją.

Raimo Puro, CEO, Delfoi Oy

12:00 – 12:30Przerwa kawowa. Dyskusja.
  
12:30 – 12:55 Międzynarodowa debata Przemysł 4.0, w trakcie której zostanie omówiony stan
informatyzacji polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w odniesieniu do koncepcji
Przemysłu 4.0. W dyskusji wezmą udział producenci zaawansowanych rozwiązań IT
z Finlandii, Włoch, Niemiec, Czech oraz z Polski.
12:55 – 13:15 Rozwiązania Przemysłu 4.0 w Aplixcom SCADA-MES.
Cel: wyższa wydajność, niższy koszt.

Szymon Piróg, Dyrektor Sprzedaży, APLIXCOM Solutions Sp. z o.o. Sp.k.

13:15 – 13:45 Planowanie, harmonogramowanie i rozliczanie produkcji z uwzględnieniem
bieżących informacji na temat stanu produkcji. Wykorzystanie różnych zasobów
(maszyny, surowce, pracownicy) przy tworzeniu planu.
MES – Monitorowanie pracy i przestojów maszyn w czasie rzeczywistym,
obliczanie współczynników OEE.

Mariusz Walicki, Konsultant Systemowy, Proxia Polska Sp. z o.o.

13:45 – 14:45 Studium przypadku poprawy organizacji produkcji z wykorzystaniem narzędzi automatyki
przemysłowej. Analiza wybranych przykładów pod kątem założeń projektów wdrożeniowych,
metodologii implementacji oraz uzyskanych celów biznesowych – MES, SCADA, Andon, CMMS.

Piotr Kańka, Sales Engineer, ANT Sp. z o.o.

  
 Powrót na wspólną salę.
14:45 – 15:00 Podsumowanie spotkania. Ogłoszenie wyników konkursu.
15:00 – ...Lunch.

Synergy Days 2017 – Wrocław, Blok I
Termin: 22 czerwca 2017 r.
Czwartek, 08:00
Miejsce: Wrocław, Park Hotel Diament Wrocław ****
54–424 Wrocław, ul. Muchoborska 10
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: lunch dla uczestników, przerwa kawowa)
Język:
Spotkanie prowadzone w języku polskim
oraz w języku angielskim z tłumaczeniem
symultanicznym na język polski
Park Hotel Diament Wrocław ****
Organizatorzy Synergy Days:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
SORMA SpA Merz s.r.o. Orsoft GmbH Delfoi Oy APLIXCOM Solutions Sp. z o.o. Sp.k. Proxia Polska Sp. z o.o. ANT Sp. z o.o. MAGRA Spółka Jawna
Sponsor Generalny:
Vecto Sp. z o.o.
Sponsorzy:
Spa Medical Dwór Elizy Księgarnia Internetowa Helion.pl Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o. AutoID Polska S.A. MAGRA Spółka Jawna Prezent Marzeń Interskills Pałac Chojnata Break The Code KLER SA