Agenda – Konferencja w Poznaniu, 16 listopada 2016 r. – BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Konferencja w Poznaniu, 16 listopada 2016 r.

Click Here to proceed to the English website of this Educational Meeting,
where you can find all the descriptions and more information in English.
Agenda
09:15 – 09:30 Rejestracja uczestników, kawa powitalna.
09:30 – 10:00 Wprowadzenie do tematyki spotkania. Omówienie doradczej działalności BPC Group.
Tworzenie zapytania ofertowego:
  • Samodzielnie czy z pomocą eksperta?;
  • Na co zwrócić uwagę?

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

  
10:00 – 10:45 Możliwości modyfikacji planu produkcyjnego przy jego częstych zmianach.
Delfoi Planner – zaawansowane rozwiązanie do planowania oraz harmonogramowania produkcji.
Delfoi Shop Floor Interface (Delfoi MES) - bieżący nadzór nad produkcją.

Raimo Puro, CEO, Delfoi Oy

10:45 – 11:15 Udoskonalaj wydajność, osiągi i redukuj koszty za pomocą rozwiazania APS Oritames.

Ben Rodriguez, CTO, MangoGem

11:15 – 11:45 MOM4 – Doskonałość operacji za pomocą harmonogramowania i optymalizacji
w czasie rzeczywistym (FCS), Wykonywanie i Śledzenie (MES, PIMS, OPC UA),
Utrzymanie (CMMS, EAM), Jakość (QMS, SPC), Raportowanie (KPI, OEE)
na bazie ISO 62 264 (ISA 95) oraz wsparcie inicjatyw Lean 6 Sigma.
Intranet Content Management System dla Inteligentnej Produkcji i Przemysłu 4.0.

Vladimir Filipov, CEO, Nearsoft Ltd.

11:45 – 12:15Przerwa kawowa. Dyskusja.
  
12:15 – 13:00 Gromadzenie i analiza danych. Zastosowanie systemu BI w przemyśle produkcyjnym.

Peter Salga, CEO, Dyntell Corporation

13:00 – 13:30 Obniżenie kosztów utrzymania ruchu i większe zyski dla przedsiębiorstwa, czyli system proCMMS.

Mariusz Kuzior, Prezes Zarządu, ProffNet Sp. z o.o.

Tomasz Czeszejko-Sochacki, Wiceprezes Zarządu, ProffNet Sp. z o.o.

13:30 – 14:30 Dedykowane systemy informatyczne ANT Smart Production
nadzorujące efektywność/wydajność produkcji.
Monitorowanie pracy i przestojów maszyn, wyliczanie współczynników OEE.
Przykłady wdrożeń w branżach: FMCG, AGD, Automotive, Farmacja.

Piotr Kańka, Sales Engineer, ANT Sp. z o.o.

14:30 – 14:45 Podsumowanie spotkania.
14:45 – ... Lunch.

Konferencja BPC GROUP POLAND:
Termin: 16 listopada 2016 r.
Środa, 09:15
Miejsce: Poznań, Grand Royal Hotel ****
60-004 Poznań, ul. Głogowska 358a
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: lunch dla uczestników, przerwa kawowa)
Język:
Spotkanie prowadzone w języku polskim
oraz w języku angielskim z tłumaczeniem
symultanicznym na język polski
Grand Royal Hotel ****
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partner Merytoryczny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
Delfoi Oy MangoGem Nearsoft Ltd. ANT Sp. z o.o. Synthelix Sp. z o.o. Dyntell Corporation ProffNet Sp. z o.o.
Sponsorzy:
Pałac Tłokinia Kompass Poland Sp. z o.o.