Rozwiązania – Konferencja w Poznaniu, 16 listopada 2016 r. – BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Konferencja w Poznaniu, 16 listopada 2016 r.

Click Here to proceed to the English website of this Educational Meeting,
where you can find all the descriptions and more information in English.
Rozwiązania
DELFOI
Delfoi Planner jest łatwym w użyciu, opartym na przeglądarce internetowej rozwiązaniem do zaawansowanego planowania i kontrolowania produkcji (APS) wraz z wizualizacją oraz funkcją monitorowania hali i funkcjonalnością zbierania danych (MES).
Oprogramowanie efektywnie wykorzystuje Internet w przemyśle (Internet of Things i Internet of Services) umożliwiając wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy zainteresowanymi stronami. Operacje produkcyjne i serwisowe prowadzone są online.
MangoGem
ORITAMES – rozwiązanie klasy APS, które umożliwia harmonogramowanie w oparciu o wiele zasobów. Większość tego typu rozwiązań planistycznych, może obsługiwać tylko jeden typu zasobów czy tylko jeden zasób dla poszczególnych działań. ORITAMES jest w stanie sobie poradzić z wieloma przypadkami, powiązanymi ze sprzętem, ludźmi, materiałami eksploatacyjnymi, narzędziami, miejscami... oraz z kombinacją kilku poszczególnych zasobów jednocześnie.
ORITMAES to oprogramowanie, które korzysta z najnowszych badań naukowych w celu rozwiązania trudnych i specyficznych problemów związanych z planowaniem produkcji.
NearSoft
MOM4 jest zintegrowanym oprogramowaniem dla zarządzania operacjami produkcyjnymi (MOM), opartym na międzynarodowych standardach IEC / ISO 62264 (ANSI / ISA 95). Produkty NearSoft mają na celu wyposażenie menedżerów w narzędzia niezbędne do realizacji inicjatyw just-in-time (JIT), Lean Six Sigma (6σ), Good Manufakturing Processes. (GMP) oraz Industry 4,0.
MOM4 adresuje wszystkie problemy operacyjne skupiając się na szczegółach następujących kategorii:
 • PDM, PLM – zarządzanie operacyjne zasobami (materiały, personel , urządzenia) oraz zasady powstawania produktu (wytyczanie);
 • APS – nieustanne planowanie, tworzenie zleceń pracy oraz zasobów materialnych;
 • FCS – harmonogramowanie na podstawie możliwości , optymalizacja oraz zarządzenie możliwościami;
 • MES – system realizacji produkcji do nadzoru, kontrolowania, pozyskiwania danych z produkcji;
 • QMS – zarządzanie jakością oraz połączenie ze sprzętem laboratoryjnym;
 • CMMS, EAM – zarządzania aktywami i utrzymaniem ruchu;
 • KPI – zarządzanie za pomocą wskaźników operacyjnych KPI.
ANT
ANT Factory Portal to system do bieżącego nadzoru procesu produkcyjnego, będący uzupełnieniem systemów ERP. Wykorzystując najnowszą technologię AJAX WEB 2.0 daje bezpieczny i funkcjonalny dostęp do danych przez przeglądarki internetowe. Każdy uprawniony użytkownik może, zalogować się do serwisu i uzyskać dostęp do danych z wybranego obszaru zakładu produkcyjnego. Zastępuje ręczne raportowanie produkcji na rzecz automatycznego pozyskiwania danych wprost z maszyn i linii produkcyjnych.
Wdrożenie systemu przyniosło naszym klientom średni wzrost OEE o 20%, ponadto obniżyliśmy zużycie energii, zmniejszyliśmy koszty zarządzania oraz uzyskaliśmy poprawę jakości produktów.
Abas ERP to system wspierający przedsiębiorstwa produkcyjne w procesie zarządzania. Oferuje szeroki zakres funkcjonalności już w standardzie, co znacznie wpływa na optymalizacje procesów i poprawę jakości obsługi przedsiębiorstwa. System w trakcie bieżących procesów produkcyjnych, tworzy podstawę do analiz finansowych wchodzących w skład rachunkowości zarządczej. Analizy można przeprowadzać w kontekście produktów, grup produktów, usług, grup usług oraz w zależności od organizacji działów, wydziałów, oddziałów, jednostek gospodarczych, itd.
Abas Software pracuje dla wielu branż, w tym: motoryzacji, budownictwa, elektrotechniki, obróbki metali, inżynierii przemysłowej, procesów przemysłowych, produkcji maszyn, produkcji opakowań, przemysłu: chemicznego, towarów konsumpcyjnych, spożywczego, drzewnego i meblowego, jubilerskiego, mechanicznego, tworzyw sztucznych.
Głównymi zaletami systemu Abas ERP są: - Elastyczny, wygodny w użytkowaniu system; - Krótki czas wdrożenia; - Niskie koszty eksploatacji systemu; - 32 języki obsługiwane w standardzie; - Darmowy Business Intelligence (hurtownie danych); - Łatwość integracji z dowolnymi funkcjonalnościami stworzonymi na potrzeby firmy; - Bezpieczeństwo danych.
System ABAS ERP wdrażany jest przez sieć 54 partnerów na całym świecie. Posiada ponad 3 tys. wdrożeń w 72 krajach. W Polsce wyłącznym parterem producenta systemu ABAS ERP jest Synthelix Sp. z o.o.
etagis APS elementem wspierającym planowanie systemów ERP.
Planowanie zakupu materiałów i koordynacja terminów ich zakupu z możliwościami produkcji jest jednym z głównych zadań systemu ERP i najważniejszym elementem dla wielu firm. W okresie wzmożonych zapytań ofertowych klientów i realizacji napiętego planu produkcji jest to często pierwszy krok ku satysfakcji klientów i sukcesu rynkowego firmy. W procesie planowania tworzone są sugestie zamówień i zakupu surowców i materiałów, plany pracy i stopień wykorzystania maszyn, harmonogramy dostaw oparte o informacje o najwcześniejszej możliwej dacie dostawy. Harmonogram zapewnia dostępność odpowiedniej ilości wyprodukowanego materiału oraz wydajności maszyn i personelu, potrzebnej do dostarczenia zamówień w umówionym terminie dostawy. Abas dostarcza doskonałe narzędzie do wyznaczania najwcześniejszego możliwego terminu realizacji zamówienia klienta, które pozwala nam w przeciągu kilku sekund przeanalizować wszystkie powiązane procesy z terminami ich realizacji.
Szczegółowe planowanie produkcji przy ograniczonych zasobach (APS).
Szczegółowe planowanie produkcji i jego wizualizacje należą do najnowocześniejszych narzędzi, zapewniających zarządzanie harmonogramowaniem produkcji. Szczegółowe planowanie służy zarówno określeniu i zapewnieniu dostępności zasobów jak i ograniczeniu zapasów. System wspiera również poprzez wizualizację plany produkcji i proces podejmowania decyzji. Ta dodatkowa funkcjonalność optymalizuje planowanie produkcji i zapasów w taki sposób aby zwiększyć wielkość produkcji zmniejszając jednocześnie jej koszty. System jest przeznaczony do planowania więc realizuje takie wyzwania jak skrócenie czasu cyklu planowania, wizualizuje harmonogramy, skraca termin realizacji oraz obniża poziom zapasów.
APS zapewnia:
 • Kompleksowe możliwości wizualizacji procesów produkcyjnych;
 • Analizy procesów produkcyjnych;
 • Planowanie danych procesów produkcyjnych;
 • Odpowiednie procedury dotyczące planowania, takie jak np. planowanie zleceń sprzedaży, zamówień, stałych zleceń, produkcji;
 • Graficzne przedstawienie planowanych danych i edytowanie ich w określonym kontekście;
 • Symulację i optymalizację planowania;
 • Rozbudowę harmonogramowania w dowolnej konfiguracji danych.
DYNTELL
Czy jest system iERP?
ERP to inteligentny system do zarządzania przedsiębiorstwem.
Koncepcja rozwijana przez firmę Dyntell jest nową technologią wspierającą procesy decyzyjne.
Wcześniej rozwiązania Business Intelligence były uznawane jako odrębne systemy, działające niezależnie od systemów, które zajmują się bieżącymi transakcjami korporacji oraz analizą informacji, które zostały dotychczas zebrane.
Systemy BI ewoluowały od uciążliwych narzędzi analitycznych w atrakcyjne, przyjazne użytkownikowi oprogramowanie skoncentrowane na dashboard, które jest łatwo dostępne na platformach internetowych oraz mobilnych. Trzecia generacja systemów BI posiada zdolność znacznie szybszej reakcji i posiada prosty w obsłudze interface; dzięki temu wspierają one jeszcze większy zakres działań.
Pomimo tych zmian w systemach klasy BI, system klasy ERP pozostał nie zmieniony i ciągle wymaga od managerów analizy danych w obecnych bazach danych oraz danych z magazynów osobno.
Nazwa Dyntell to połączenie dwóch słów – Dynamic i Intelligence (dynamika i inteligencja). Firma rozwinęła dynamiczne rozwiązanie iERP i w następnym etapie dokonała połączenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem oraz systemów Business Intelligence.
Proffnet
System Utrzymania Ruchu proCMMS firmy ProffNet to oprogramowanie dostępne z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej. Jego funkcjonalność obejmuje praktycznie każdy obszar związany z zarządzaniem i pracą działów utrzymania ruchu, m.in.:
 • Raportowanie napraw i przebiegu awarii (moduł Zdarzenia);
 • Planowanie przeglądów i remontów (moduł Harmonogram);
 • Aktywna eskalacja powiadomień o awariach, problemach, zbliżających się naprawach, przeglądach, wizytach UDT, końcach gwarancji;
 • Raportowanie i obsługa czasu pracy (moduł Czas pracy);
 • Przygotowanie schematów czynności serwisowych;
 • Zarządzenie zasobami ludzkimi (moduł Kalendarz planisty);
 • Wizualizacja, zarządzanie i ewidencja parków maszyn;
 • Obsługa magazynu części zamiennych z alertowaniem stanów minimalnych;
 • Obsługa wypożyczalni narzędzi;
 • Dostęp do bazy kontrahentów (dostawców, producentów, serwisów).
Wbudowane w system proCMMS wsparcie dla TPM (Total Productive Maintenance) pozwala znacznie zwiększyć efektywność linii produkcyjnych i zredukować koszt ich utrzymania.
Elastyczne podejście do wyboru dostępnego modelu sprzedaży (m.in. system dostępu abonamentowego ) systemu powoduje, że jest on dostępny bez konieczności otwierania wniosków inwestycyjnych przez firmy zainteresowane jego wdrożeniem.

Konferencja BPC GROUP POLAND:
Termin: 16 listopada 2016 r.
Środa, 09:15
Miejsce: Poznań, Grand Royal Hotel ****
60-004 Poznań, ul. Głogowska 358a
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: lunch dla uczestników, przerwa kawowa)
Język:
Spotkanie prowadzone w języku polskim
oraz w języku angielskim z tłumaczeniem
symultanicznym na język polski
Grand Royal Hotel ****
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partner Merytoryczny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
Delfoi Oy MangoGem Nearsoft Ltd. ANT Sp. z o.o. Synthelix Sp. z o.o. Dyntell Corporation ProffNet Sp. z o.o.
Sponsorzy:
Pałac Tłokinia Kompass Poland Sp. z o.o.